Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki/kredytu

Forum prawneKategoria: DługiJak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki/kredytu
AvatarIzaak zapytał 1 miesiąc temu

Witam, chcę zapytać, czy odstąpienie od umowy 14 dni roboczych czy kalendarzowych się liczy? nie chcę przegapić tego terminu, pożyczkę zaciągnąłem w parabanku i dopiero po jej zaciągnięciu zobaczyłem harmonogram spłat i ile będę musiał oddać.

Chcę odstąpić od pożyczki, tylko nie wiem czy liczyć dni robocze czy kalendarzowe. Ewentualnie co mi grozi za brak zwrotu pieniędzy po 14 dniach?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witaj,

rzeczywiście, skoro pożyczka w parabanku wiąże się ze znacznymi kosztami dodatkowymi, to najlepszym rozwiązaniem będzie odstąpienie od umowy.

Jak wskazują przepisy ustawy z dnia 12 maja 2001 roku o kredycie konsumenckim, a dokładnie art. 53

Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Dla zachowania terminu, wystarczy złożenie pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki, liczy się termin nadania oświadczenia – jeśli wysyłasz je za pośrednictwem Poczty Polskiej data stempla.

Odstąpienie od umowy pożyczki – wzór

Pytasz, jak należy liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki. Tu należy odnieść się do regulacji zawartych w kodeksie cywilnych art. 110 i następne, czyli do przepisów ogólnych.

Jak wskazuje art. 111 kc termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Dla obliczenie biegu terminy bierzemy pod uwagę każdy kolejny dzień, przy czym pierwszym dniem biegu terminu, będzie dzień po zawarciu umowy pożyczki. Termin ten łatwo obliczyć, bowiem termin oznaczony w dniach, które można podzielić na pełne tygodnie, czyli tak jak w Twoim przypadku 14 dni upłynie w dniu który nazwą odpowiada pierwszemu dniu terminu.

Dla ułatwienia napiszę, że jeśli umowa została zawarta w poniedziałek, termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczymy od dnia następnego, czyli od wtorku, a upływ terminu nastąpi we wtorek za dwa tygodnie.

Pytasz jeszcze, co Ci grozi jeśli nie zwrócisz pieniędzy po 14 dniach.

Muszę Cię pocieszyć, bowiem ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, że konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Tak więc jeśli złożysz oświadczenie o odstąpieniu od pożyczki zawartej w parabanku, w przewidzianych 14 dnia, po tym czasie zyskasz dodatkowe 30 dni na zwrot pożyczki. Jeśli nie oddasz pieniędzy po upływie 30 dnia, Twój wierzyciel będzie mógł złożyć pozew do sądu, żądając naliczenie odsetek za opóźnienie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Twoja odpowiedź