Odstąpienie od umowy pożyczki a brak spłaty

Forum prawneKategoria: DługiOdstąpienie od umowy pożyczki a brak spłaty
Farnas zapytał 4 lata temu

Wziąłem pożyczkę w Providencie na 5 000 zł, po wzięciu pożyczki, dowiedziałem się ile mam do spłaty (zbyt dużo było). Przed upływem 14 dni odstąpiłem od umowy pożyczki (PS. jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki?).

Niestety nie oddałem pieniędzy w ciągu 30 dni od dnia w którym odstąpiłem od pożyczki. Jakie grożą mi konsekwencje? ile będę musiał oddać odsetek karnych?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

odnośnie liczenia dni do odstąpienia od umowy pożyczki, to 14 dni należy liczyć ciągiem od dnia następnego po dniu podpisania pożyczki. Liczą się więc wszystkie dni kalendarzowe, bez pomijania świąt, sobót, czy niedziel.

Jedyny wyjątek, to sytuacja, kiedy dzień, w którym termin upływa jest dniem wolnym od pracy (niedziela, święto państwowe lub kościelne), wówczas termin na złożenie oświadczenia upływa dnia następnego po tym dniu.

Odnośnie braku zwrotu pożyczonej kwoty, to po upływie przewidzianych w ustawie o kredycie konsumenckim 30 dni Provident zyskał możliwości dochodzenia zapłaty na drodze postępowania sądowego.

Jeśli nie uregulujesz długu i nie dojdziesz z pożyczkodawcą do porozumienia, to niebawem sprawa może trafić do tzw. e-sądu, o czym zostaniesz poinformowany dopiero po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty.

Dodatkowo za każdy dzień zwłoki, Provident ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, które na rok 2020 roku wynoszą 7 % w skali roku.

Powyższe wynika z regulacji art. 481 kodeksu cywilnego, w brzmieniu:

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Wysokość należnych wierzycielowi odsetek za opóźnienie możesz łatwo obliczyć, korzystając z kalkulatora odsetek, który znajdziesz w internecie.

Odstąpienie od umowy pożyczki – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

aga odpowiedział 2 lata temu

Pani Mecenas, czy w sytuacji, gdy 30 dzień na spłatę pożyczki po odstąpieniu od umowy wypada w niedzielę, to mogę bez dodatkowych konsekwencji dokonać spłaty w poniedziałek, czyli 31 dnia? (analogicznie do sytuacji, gdy termin raty wypada w niedzielę, to można zapłacić następnego dnia roboczego). Czy w tej sytuacji to już tak nie działa?