Odstąpienie od umowy pożyczki w firmie Bocian Pożyczki – TRAGEDIA!

Forum prawneKategoria: DługiOdstąpienie od umowy pożyczki w firmie Bocian Pożyczki – TRAGEDIA!
Małgorzata M. zapytał 2 lata temu

Chodzi o odstąpienie od umowy pożyczki w firmie Bocian Pożyczki. Dnia 23 grudnia tego roku podpisałam Aneks do umowy pożyczki w Firmie Everest Finanse zwanej też Bocian Pożyczki – jest to już kolejny aneks do umowy, który podpisałam z ta Firmą (5).

Wczytując się potem w warunki zawartego Aneksu, stwierdziłam, że są one tak zaporowe, że chcę tę umowę anulować, odstępując od aneksu i powrócić do spłaty zadłużenia sprzed zawarcia aneksu.

Wykupiłam sobie druk odstąpienia od pożyczki, ale boję się, że owa Firma zakwestionuje mi to odstąpienie, ponieważ w otrzymanym przez internet tzw. “teczkę klienta” jest napisane, że mam prawo odstąpić od umowy wypełniając Formularz Odstąpienia od Aneksu, który otrzymałam od swojego Doradcy w chwili podpisania Aneksu w związku z tym mam pytanie, czy jest możliwe, żeby mi nie uznali tego odstąpienia w terminie? jak piszą 14 dni od daty zawarcia aneksu? I druga rzecz to jak ja miałabym się z tą Firmą rozliczyć względem tego Aneksu.

Opiszę szczegółowo. W dniu zawarcia aneksu na otrzymanie dodatkowych środków spłacałam w firmie raty tygodniowe po 100 złotych tygodniowo u doradcy w moim domu. W chwili podpisania Aneksu byłam winna Firmie Bocian Pożyczki 4020 złotych. Należę do tej Firmy już 3-ci rok i nigdy ani jeden raz nie zdarzyło mi się cokolwiek zalegać we wpłatach.

W dniu 23 grudnia tego roku otrzymałam ofertę dobrania 1250 złotych – poprzednio też otrzymywałam podobne kwoty poprzez podpisywania poprzednich aneksów, ale poprzednio podczas dobierania różnych kwot, ale zawsze było to ok. 2200 złotych, miałam niższe prowizje za udzielenie mi pożyczki -tego doładowania do kwoty jeszcze do spłacenia plus to dobranie to było ok. 500-700 złotych rozłożone na 82 tygodnie, a teraz po dokładnym wczytaniu się w aneks wyszło, że wliczyli mi prowizję w wysokości 1720 złotych no i „gały wyszły mi z orbit”, wściekłam się i postanowiłam odstąpić od umowy, a mam jeszcze chwilę czasu – chcę zrobić to jutro.

Nawet napiszę dokładnie. Kwota podwyższenia 2480,00 zł. Prowizja za udzielenie pożyczki 1720,82 zł. Opłata przygotowawcza 30,00. Oprocentowanie 452,08 zł. Całkowity koszt pożyczki 2238,90 zł. Opłata za obsługę terenową 36,00 zł. Dalej piszą Rzeczywista stopa oprocentowania 366,05%.

Paradoks polega na tym, że z tej kwoty 2480 złotych otrzymałam 1320 złotych, bo jeszcze wpisali mi kwotę ubezpieczenia w Firmie Availo w Jasionce 980 złotych oraz ubezpieczenie wypadkowe 160 złotych i to wszystko weszło razem w skład pożyczki no i teraz licząc, zadłużenie poprzednie 4020 złotych + 1320 to jest 5340 złotych, a do zapłaty mam ponad 8500 złotych.

Oni niby piszą, że ” Pożyczkobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od Aneksu do umowy pożyczki pieniężnej w terminie maksymalnie 14 dni od daty jego zawarcia doręczając Oświadczenie o odstąpieniu od aneksu, w szczególności na Formularzu odstąpienia od Aneksu, osobiście do siedziby Bocian Pożyczki.

Formularz Odstąpienia od Aneksu Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy przy zawarciu umowy. Sęk w tym, że nikt nigdy nie przekazał mi żadnego Formularza o odstąpieniu od Aneksu ani ostatnio, ani nigdy wcześniej – szukałam w dokumentach „Bociana” ale też nie znalazłam takiego wzoru. Doradca z kolei mówi, że nie dysponuje takim Formularzem. No i klops. Dalej piszą, że „Dla zachowania powyższego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia listem przed jego upływem.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej jest skuteczne także wobec wszelkich umów dodatkowych zawartych pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą związanych z danym Aneksem.

I tutaj pytanie, czy w takim razie nie muszę odstępować oddzielnie od umowy ubezpieczenia oraz od umowy „Prawnik dla domu”, bo zapomniałam napisać, że ta kwota 980 złotych w Firmie AVAILO w Jasionce to było niby „Prawnik dla domu”. Dalej piszą, że “w przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa Odstąpienia od Aneksu, Aneks uznaje się za niezawarty, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia Oświadczenia odstąpienia od Aneksu, zwrócić Pożyczkodawcy całą kwotę wypłaconą mu na podstawie Aneksu poprzez jej wpłatę na rachunek”

… i tutaj podają nr konta bankowego, lub gotówką w Oddziale „Bocian Pożyczki” – i tutaj znów pytanie, czy ja muszę wpłacić kwotę 2480 złotych, czy tą, którą miałam zasiloną kartę – ponieważ Firma na początku znajomości daje klientowi kartę, którą zasila określoną gotówką – i teraz też tak było, zasilili mi kartę kwotą 2480 złotych, po czym ją odsilili 1160 zł, a to było 980 złotych na tego “Prawnika dla domu”, 160 na ubezpieczenie w Firmie, którą sami prowadzą i dlatego do mojej dyspozycji pozostała reszta, czyli ok. 1300 złotych. Pozdrawiam Małgorzata M.

10 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Pani Małgorzato,

kwestie, o które Pani pyta reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Art. 53 niniejszej ustawy stanowi, że konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. (…) Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jak powyżej przytoczone regulacje ustawy mają się do Pani sprawy? Już wyjaśniam.

Posiada Pani ustawowe prawo odstąpienia od zawartej umowy (aneksu) bez podania przyczyny. Jeżeli pożyczkodawca nie wywiązać się ze swych obowiązków i nie przekazał Pani wzoru oświadczenia, to może Pani, korzystając z dowolnego, innego wzoru odstąpić od umowy.

Zgodnie z obowiązującymi normami oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki, kredytu, chwilówki zawierać powinno:

  1. oznaczenie stron (dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy z podaniem adresów)
  2. datę i miejsce zawarcia umowy (w Pani przypadku ostatniego aneksu)
  3. przedmiot umowy (należy wpisać tytuł z umowy, tu prawdopodobnie “Aneks do umowy…”)
  4. zapis: „Oświadczam, że zgodnie z przysługującymi uprawnieniami odstępuje od umowy pożyczki zawartej aneksem z dnia…”.

Wzór, którym my dysponujemy i który pobrała Pani z naszej strony, jest jak najbardziej właściwy.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy powinno, być skuteczne również w stosunku do umów dodatkowych, czyli w Pani przypadku ubezpieczenia.

Powyższe wynika z regulacji art. 55 ustawy, w brzmieniu:

“ Art. 55. Jeżeli z umową o kredyt związana jest usługa dodatkowa świadczona przez kredytodawcę lub osobę trzecią – na podstawie umowy między tą osobą a kredytodawcą – w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy o kredyt – odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową”.

Jeśli obawia się Pani, że firma pożyczkowa źle zinterpretuje Pani wolę, w oświadczeniu o odstąpieniu od aneksu można dopisać zapis:

“Odstępuje również od wszelkich umów dodatkowych wynikających z niniejszej umowy”.

Odnośnie samych kosztów pożyczki, to zgodnie z wolą ustawodawcy firma pożyczkowa może obciążyć Panią jedynie odsetkami za okres, kiedy pieniądze z pożyczki były w Pani posiadaniu.

Ma Pani ustawowe 30 dni na zwrot pieniędzy z pożyczki, licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwraca Pani jedynie tę kwotę, która zasiliła Pani kartę.

Proszę pamiętać, że 14 dni na odstąpienie od pożyczki mija 6 grudnia 2020 roku. Dla zachowania terminu może Pani przesłać oświadczenie listem poleconym (liczy się data nadania) lub złożyć w placówce firmy pożyczkowej. Wybierając wariant numer dwa, proszę pamiętać o egzemplarzu dla siebie, na którym pracownik firmy potwierdzi odbiór oświadczenia.

Mam nadzieję, że pomogłam i udzieliłam odpowiedzi na wszystkie Pani pytania.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Małgorzata odpowiedział 2 lata temu

Witam. Ponieważ poprzednio byłam bardzo zadowolona z Państwa porady, a nie ukrywam również, że wydobywam się z pętli kredytowej-wprawdzie powoli, ale zawsze do przodu, chciałabym prosić tym razem o poradę dotyczącą Firmy Kredyt OK, a szczególnie Capital Servis, ale jakoś uciekły mi na Państwa i namiary, żebym mogła dokonać opłaty za kolejne pytanie, czy mogę prosić o szczegóły na maila? pozdrawiam i dziękuję MM

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,
wszystkie informacje przesłałem na Pani adres e-mail.

Anna odpowiedział 1 rok temu

proszę o pomoc wczoraj podpisałam aneks plus bez moje wiedzy wcisnęli mi leasing oklejając mi zmywarkę, chce od tego odstąpić i przywrócić stan pożyczki do kwoty sprzed aneksu.

Jan B odpowiedział 1 rok temu

Anna >>masz można by rzec szczęście, bo podpisując ten Leasing Konsumencki Zwrotny dostałaś, o dziwo, formę papierową, a tam pod Twoim podpisem jest formularz odstąpienia od tej umowy. Ale tylko tej! Leasingowej części aneksu. Odstąpienie od reszty aneksu, w tym ubezpieczenia i pomocy prawnej/prawnik dla domu trzeba odrębnie wypowiedzieć. Można to zrobić na stronie teczkaklienta.pl logując się, ale życzę szczęścia, bo z doświadczenia wiem, że smsy z hasłem nie zawsze docierają.
Wyślij wszystko poleconym. I płać raty wg starej pożyczki
Jan B. (jak były Bocian)

Kamila odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam, mam pytanie. Podpisałam umowę na pożyczkę, nie miałam możliwości przeczytac jej przed podpisaniem, no ale nie o to chodzi. Okazało się, że wzięłam 1000 zł ale w umowie jest, że dostałam 1642 zł, bo 642 zł na kartę, ale na karcie jest zasilenie tą kwotą i zaraz odsilenie (tak jest napisane, choć nie wiem czy takie słowo wogóle istnieje), czuję się oszukana, bo nie dano mi 1642 zł a 1000 gotówką. chce odstąpić od umowy ale mam wątpliwość ile w takim wypadku będę musiała zwrócić, czy 1000 zł które rzeczywiście miałam do dyspozycji czy też 1642 zł, które według umowy dostałam. Bedę bardzo wdzięczna za odpowiedź i ewentualną poradę.

Agnieszka odpowiedział 8 miesięcy temu

Witam,
Piszę gdyż mam problem z “Bocianem’ tzn w sumie chyba dopiero teraz otwarłam oczy i zagłębiłam się w szczegóły i nie ukrywam, że jestem przerażona. Otoż w Bocian pożyczki zawarłam w sumie 5 pożyczek tj.:
1. 10.04.2018
– kwota 2000 (CKK 5633,32)
– splata 62 tygodnie, 90,86 rata/tydzień
– dodatkowa usługa prawnik do domu 744 zl
– spłacone w sumie 2544
– RRSO 242.18%
 
2. 04.12.2018
– kwota 2878 (CKK 7705,15)
– spłata 134 tygodnie, 93,63 rata/tydzzień
– dodatkowa usługa prawnik w domu 984 zl oraz ubezpieczenie opieka po wypadku 164 zł
– spłacone 4119,72
– RRSO 258,11
 
3. 15.11.2019
– kwota 2382 (CKK 7264,89)
– spłata 172 tygodnie, 103,78 rata/ tydzień
– dodatkowe ubezpieczenie opieka po wypadku 140 zł
– spłacone 3320,96
– RRSO 338,30
 
4. 07.08.2020 (leasing)
– kwota 1565 (CKK 5547,87)
– spłata 206 tygodni, 84,06 rata/ tydzień
– dodatkowe ubezpieczenie bezpieczny dom 132 zł
– spłacone 1344,96
– RRSO 264,24
 
5. 18.12.2021 (leasing) – NADAL
– kwota 2316 ( CKK 7010,19)
– spłata  241 tygodnie, 85,50 rata /tydzień
– dodatkowe ubezpieczenie AXA
– dodatkowy Klub Bociana 1zl /na dzień
– RRSO 139,94
 
17 maja wpłaciłam 700 zł raty na cały miesiąc a w ubiegłym tygodniu przedstawiciel informuje mnie, że znowuż mam zaległość 500 zł o to mi otwarło oczy. Pani poinformowała mnie, że oprócz raty 85,50 mam dokładnie taką samą miesięczna ratę za leasing. Czytałam już ze sto razy umowę, OWU itp i wszędzie jest tylko informacja na temat raty 85,50.
Proszę o pomoc bo mam wrażenie ze jestem “skubana” z każdej strony. Nie ukrywam, że nie czytałam umów gdyż zawsze były podpisywane na szybko w samochodzie przy pomocy tabletu, dopiero w ubiegłym tygodniu wszystkie jest przeanalizowałam i uważam, że to oszustwo w jasny dzień. Prosze o pomoc
dziekuję

kaska odpowiedział 6 miesięcy temu

powinna pani zrezygnować ze wszystkich ubezpieczeń. Zapytać o adres na który ma pani wysłać rezygnację ze wszystkich pakietów niektóre ubezpieczenia są nawet w kwocie 900 zł a nikt z tych ubezpieczeń nigdy nie skorzystał. Tak jest pani skubana ze wszystkich stron a zwlaszcza gdy dobiera się te dodatkowe pieniądze nigdy nie dobierać takich propozycji za podpisanie ugody zmniejsza się rata, ale doliczają sobie w zależności jaka jest zaległość nawet po 1000 zł ZA KAŻDYM RAZEM PYTAĆ ILE DO SPŁATY ONI OD SIEBIE SAMI NIE INFORMUJĄ Osoba która do pani przychodzi wszystko ma napisane w tablecie

Monika0503 odpowiedział 4 miesiące temu

Witam. Odstąpienie od umowy w firmie Bocian. Mam problem, wzięłam pożyczkę w Bocian pożyczki 23 sierpnia kwotę 2 tys. zł. i chciałam odstąpić od umowy, więc zadzwoniłam na infolinię podaną na karcie spłat klienta i tam mnie poinformowano, że mam na to 14 dni i spytałam pani czy mogę to zrobić, gdyż dzisiaj jest 6 września, czyli ostatni dzień na odstąpienie od umowy pożyczki, więc podawała mi co mam napisać i prosiła, abym wysłała pismo mailem, co uczyniłam, lecz dzisiaj (3,10,2021) przyszedł SMS – ile pozostało mi do spłacenia, a jeszcze pani przez telefon powiedziała, ile muszę zapłacić i tę kwotę wpłaciłam, bardzo proszę o pomoc.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

już na wstępie wyjaśnię, że odstąpienie od umowy w terminie przewidzianym w umowie pożyczki nie powinno wiązać się z obowiązkiem ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez pożyczkobiorcę.

Dlatego, jeśli w tym momencie firma pożyczkowa wzywa Cię do zapłaty pewnej kwoty, kwestię tę należy wyjaśnić.

Uważam, że zasadne będzie wykonanie telefonu na infolinię firmy pożyczkowej, by w rozmowie z konsultantem ustalić szczegóły wezwania. To, co powinno Cię interesować najbardziej to okoliczność, z jakiego tytułu została naliczona żądana kwota (jakie są jej składowe i z czego wynikają).

Posiadając informację o podstawie naliczenia żądanej kwoty, będziesz mogła odnieść się do roszczenia firmy pożyczkowej, składając reklamację online lub na piśmie.

Dodam również, że przedmiotowej sprawy nie należy bagatelizować. Myślę, że warto zająć się nią jak najszybciej, a przynajmniej przed wszczęciem przez wierzyciela postępowania windykacyjnego celem wyegzekwowania od Ciebie kwoty, która wydaje się być nienależna.

Twoja odpowiedź

2 + 17 =