Czy odstępując od umowy pożyczki parabankowej, muszę oddać tylko pożyczona kwotę i odsetki, czy również prowizje lub tzw opłaty przygotowawcze lub administracyjne które firma pożyczkowa niby poniosła?

Podpisując umowę pożyczkową z parabankiem, warto zawsze przeczytać paragraf mówiący o możliwości odstąpienia od umowy pożyczki. Zwykle tego typu paragrafy znajdują się w końcowej części umowy pożyczkowej.

Ponadto, prawo nakazuje pożyczkodawcy, kimkolwiek by on nie był, bank, firma pożyczkowa czy inna instytucja pozabankowa, informowanie pożyczkobiorcy, w jaki sposób można odstąpić od umowy pożyczki czy chwilówki – tak nakazuje prawo.

Jak odstąpić od umowy chwilówki?

Wystarczy, że dostarczysz pożyczkodawcy własnoręcznie podpisany wniosek. Wniosek do uzupełnienia powinieneś dostać przy zaciąganiu pożyczki.

Zawsze radzę, aby wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki, dostarczać firmie pożyczkowej osobiście, wtedy unikniemy ewentualnych nieporozumień, co do terminu dostarczenia dokumentu.

Jeśli pożyczkę zaciągnęliśmy przez internet, to wtedy wniosek o odstąpienie od umowy, wysyłamy listem poleconym z opcją potwierdzenia odbioru.

Warto też wiedzieć, że liczy się data stempla pocztowego w dniu kiedy wysyłamy odstąpienie od umowy pożyczki, a nie data, w której odstąpienie zostało odebrane przez pracownika firmy pożyczkowej czy banku!

Odstąpienie od umowy pożyczki – koszty

Odstępując od umowy pożyczki, trzeba się liczyć ze zwrotem całej kwoty pożyczki. Zwrotowi podlegają także opłaty około pożyczkowe – niestety.

Termin na odstąpienie od pożyczki, zawarty jest w umowie pożyczkowej i przeważnie jest to 30 dni od daty podpisania umowy.

Również w tym terminie (przeważnie 30 dni), należy zwrócić całą kwotę pożyczki oraz wspomniane koszty około pożyczkowe – inaczej odstąpienie od umowy będzie anulowane przez firmę pożyczkową.

UWAGA: Żeby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, co do kwoty zwrotu, należy uprzednio skontaktować się z firmą pożyczkową i poprosić o kalkulację kwoty do oddania, z rozbiciem na czynniki.

Ponieważ każdy dzień kiedy dysponowaliśmy pożyczoną kwotą, generuje Nam pewne koszty prawda? Inny zwrot kwoty pożyczki należy się firmie pożyczkowej po 5 dniach od podpisania umowy pożyczki, a inny po 25 dniach.

Zwrot kosztów udzielenia pożyczki

Obowiązujące przepisy jasno mówią, że pożyczkodawca ma pewne obowiązki względem pożyczkobiorcy, który postanowił odstąpić od umowy pożyczki.

Pożyczkodawca zobowiązany jest zwrócić Nam wszelkie koszty powiązane z udzieleniem pożyczki, np. ubezpieczenie pożyczki. Wyjątek stanowi tu opłata przygotowawcza, której pożyczkodawca nie musi Nam zwracać.

Pożyczkodawca ma 14 dni, aby zwrócić pożyczkobiorcy poniesione przez niego koszty.

Warto też wiedzieć, że jeśli firma pożyczkowa zaczyna kombinować i wymyśla dodatkowe koszty pożyczki, które musimy ponieść wraz z odstąpieniem od umowy pożyczki, lub też wydłuża termin w którym powinna oddać Nam należne środki, to można takiego pożyczkodawcę zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKIK].

Wzór odstąpienia od umowy pożyczki/chwilówki <– pobierzesz tutaj.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Udostępnień 0