Odstąpienie od umowy pożyczki to przywilej który każdy z Nas powinien rozważyć, gdy pojawią się jakieś wątpliwości po wzięciu pożyczki lub chwilówki. Dokładniej rzecz biorąc, mamy 14 dni na zrezygnowanie z pożyczki. Pochopne zaciągnięcie zobowiązania lub nagła zmiana naszej sytuacji finansowej mogą przydarzyć się zawsze, warto wtedy wiedzieć jak sporządzić pismo do firmy pożyczkowej czy banku, aby nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie!

Ustawa o kredycie konsumenckim

Ustawa (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.) z dnia 12 maja 2011 r. definiuje, że odstąpienie od umowy pożyczki można przeprowadzić do 14 dni o daty jej podpisania. Każdy pożyczkobiorca ma pełne prawo, aby takie kroki poczynić, bez względu na to, jakie są okoliczności podjęcia takiej decyzji!

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Każdy pożyczkodawca powinien w trakcie podpisywania z Nami umowy pożyczkowej,  powinien dać Nam wzór oświadczenia, na mocy którego będzie można zerwać umowę pożyczki. Jeśli macie takie oświadczenie, to należy je wypełnić zgodnie z oczekiwaniami firmy pożyczkowej, podpisać a następnie dostarczyć je osobiście w placówce w której braliśmy pożyczkę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki, można również przesłać listownie, należy zrobić to, wysyłając list polecony – priorytetowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od pożyczki nie musi zawierać powodu, którym się kierujemy!

Zrób kopie! Warto także  zrobić kopię wysyłanych dokumentów, na wszelki wypadek, gdyby firma pożyczkowa nie wywiązała się z jej ustawowego obowiązku. Mając kopie dokumentów, łatwiej Nam będzie dochodzić swoich praw przed Sądem!

Data stempla pocztowego!

Nawet, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki w ostatnim 14-tym dniu, to i tak nie masz co się martwić. W tego typu sprawach, zawsze liczy się data stempla pocztowego (nadanie listu poleconego) a nie data w której firma pożyczkowa odebrała list! Jest bardzo na rękę każdemu pożyczkobiorcy, który waha się z decyzją o zrezygnowaniu z pożyczki do ostatniego momentu.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy pożyczki?

Prawo Polskie stanowi jednoznacznie, że odstąpienie od pożyczki w trakcie 14 dni od daty jej podpisania, nie może być w żaden sposób płatne i obarczone jakimikolwiek opłatami.

Jedyne za co możesz zapłacić, to odsetki naliczone za dni które minęły, przed wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od pożyczki! czyli zapłacisz odsetki od pożyczki za dni, w których umowa pożyczkowa jeszcze obowiązywała!

Koszty związane z udzieleniem pożyczki do zwrotu?

Tak! pod warunkiem, że pożyczkę udzielił Nam bank a nie firma pożyczkowa pozabankowa. Wtedy otrzymamy cały zwrot kosztów poniesionych przy zawarciu umowy pożyczki, wliczając w to np. ubezpieczanie pożyczki.

Co jeśli nie zwrócę na czas pożyczonych pieniędzy?

Złożenie wniosku o odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego niesie za sobą warunek zwrotu otrzymanych pieniędzy, najczęściej jest to 30 dni od dnia wysłania oświadczenia. Jeśli z jakichś przyczyn nie udało Ci się zwrócić całej pożyczonej kwoty, to masz problem, ponieważ odstąpienie od pożyczki uznaje się za nieważne i oświadczenie takie jest bezskuteczne! Musisz wtedy stosować się do warunków pożyczki zapisanych w umowie pożyczkowej!

Zakup na raty 0%

Umowa kupna na raty 0% nie jest umową o kredyt konsumencki! a to oznacza, że kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy. Zdarza się, że sprzedawca np. sprzętu AGD/RTV z dobrej woli pozwoli Nam odstąpić od umowy, niestety nie zdarza się to często…

Różnica między odstąpieniem od umowy a rozwiązaniem umowy pożyczkowej

odstąpienie-od-umowy-pożyczki-wzór

Rozwiązanie umowy – ma miejsce wtedy, gdy na skutek porozumienia obu stron, strony zdecydują o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie może nastąpić w dowolnym okresie trwania umowy, jeśli obie strony mają taką chęć.

Rozwiązanie umowy różni się od odstąpienia od umowy tym, że nie cofa wydarzeń które miały już miejsce. W przypadku umów pożyczkowych, jednostronne rozwiązanie umowy może być bardzo kosztowne, bo dochodzą kary umowne i dodatkowe opłaty. Więc nie wolno mylić obu tych pojęć, ponieważ skutki mogą być bardzo bolesne finansowo!

Odstępujemy od umowy pożyczki (w ciągu 14 dni), a nie rozwiązujemy umowę pożyczki!

Jak napisać odstąpienie od umowy pożyczki?

1. Jest to bardzo proste pismo, tytuł powinien mieć jedną z form:

  • Odstąpienie od umowy
  • Oświadczenie odstąpienia od umowy
  • Formularz odstąpienia od umowy

2. Następnie wpisujemy dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy

3. Teraz podajemy:

  • datę zawarcia umowy pożyczki
  • datę w której pieniądze wpłynęły na nasz konto bankowe
  • kwotę pożyczki
  • opłaty dodatkowe jakie ponieśliśmy (one będą do zwrotu)

4. Odstąpienie powinno zawierać również klauzulę:

„Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr”.

Odstąpienie od umowy pożyczki – wzór
[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień