Moja matka i ojciec sprzedali mieszkanie i nie zapłacili podatku od sprzedaży tego mieszkania do Urzędu Skarbowego, ojciec zmarł, a ja przyjąłem spadek po ojcu. Teraz Urząd Skarbowy mnie nęka, do tego Urząd Skarbowy nie chciał mi długu rozłożyć na raty, co robić? czy odziedziczyłem długi podatkowe?


Musisz wiedzieć, że będąc spadkobiercą, miałeś prawo spadek po ojcu przyjąć lub odrzucić. Dziedziczenie spadku może nastąpić na 3 sposoby:

  1. Przyjęcie spadku proste – czyli nie ma ograniczenia co do odpowiedzialności spadkobiercy za długi zmarłego. [§ 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.]
  2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – w tej sytuacji spadkobierca odpowiada za długi po zmarły, tylko i wyłącznie do wysokości wartości majątku, jaki pozostawił po sobie spadkodawca. [§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.]
  3. Można też oczywiście spadek odrzucić w całości i nie martwić się długami podatkowymi spadkodawcy.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie dotycząc odrzucenia lub przyjęcia spadku, składa się do 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie, skutkuje z automatu przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Tak mówi art. 1015 Kodeksu cywilnego:

art. 1015 k.c.
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

i teraz najważniejsze…

Dziedziczenie długów podatkowych zmarłego

Decyzję o tym, czy spadek przyjąć lub odrzucić, podejmujemy dopiero, gdy poprosimy organ podatkowy o wystawienie zaświadczenia o zobowiązaniach spadkodawcy. Aby taki dokument otrzymać, wnioskodawca musi okazać się przed Urzędem Skarbowym:

  • odpisem aktu zgonu podatnika,
  • i odpisem swojego aktu urodzenia.

Następnie Urząd Skarbowy bada zmarłego podatnika pod względem zaległości podatkowych i wydaje zaświadczenie o wysokości znanych mu zaległościach.

Dopiero mając taką decyzję z US w ręku, podejmuje się decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli spadkobierca przyjmie spadek, to Urząd Skarbowy daje spadkobiercy 14 dni na dokonanie płatności.

W sytuacji kiedy przejąłeś spadek pod ojcu, przejąłeś też długi podatkowe swojego ojca. Obecnie nie da się z tym nic zrobić, jak tylko spłacić dług wobec Urzędu Skarbowego.

Artykuły, które także musisz przeczytać:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień