Dziedziczenie długów po bracie

Forum prawneKategoria: Dziedziczenie długówDziedziczenie długów po bracie
Izabela zapytał 5 lat temu

Zmarł mój brat, zostawił dług w banku kredyt na 5.500 zł. Brat mój nie posiadał żadnego majątku, a po sobie pozostawił tylko dług, jeżeli przyjmę spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to w myśl ustawy z 2015 roku nie będę zobowiązana do spłaty tego długu?

Brat był kawalerem, nie miał żony ani dzieci. Więc spadkobiercami jestem ja oraz dwaj bracia. Proszę o poradę co robić. Jak nie odziedziczyć długów po bracie?

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj,

rzeczywiście jeśli brat nie pozostawił żadnego majątku, a w skład spadku po nim wchodzi jedynie nieuregulowany kredyt na kwotę 5 500 zł, to bez względu na to, czy w terminie 6 miesięcy od dnia jego śmierci złożysz oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czy też nie złożysz żadnego oświadczenia, nabędziesz spadek z ograniczeniem za długu spadkowego do wysokości czynnej masy spadku.

Oznacza, to tyle, że wierzyciel brata – bank- nie będzie mógł wyegzekwować od Ciebie tytułem spłaty długów spadkowych żadnej kwoty, bowiem czynna masa spadku (aktywa) ma wartość 0 zł.

Aby umieć się jednak obronić przed windykacją ze strony banku i mieć potwierdzenie swoich racji zasadne byłoby przygotowanie i złożenie w sądzie wykazu inwentarza spadku po bracie. Wykaz inwentarza możesz sporządzić sam lub wspólnie z braćmi.

Formularz wykazu inwentarza można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W wykazie należy wskazać zarówno majątek spadkowy, jak i długi brata. Tak przygotowany dokument składa się w sądzie spadku lub u notariusza.

Jeśli spadkobierca składa wykaz inwentarza spadku do sądu, nie ponosi żadnej opłaty. Jeśli wybiera notariusza, musi pokryć opłatę za sporządzenie protokołu w wysokości 200 zł plus VAT. Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza, spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem.

Na koniec tylko dodam, że należy odróżnić wykaz inwentarza od spisu inwentarza, który na zlecenie sądu sporządza komornik i z którym wiążą się znacznie wyższe koszty. Spis inwentarza jest zasadnym tylko wówczas, kiedy spadkobiercy nie znają masy spadkowej lub jej wartości.

W Twoim przypadku wykaz inwentarza z całą pewnością wystarczy.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

edw3 odpowiedział 2 lata temu

Witam,

Mieszkam za granicą od 13 lat. Nie mam kontaktu z rodziną. Matka umarła 19 lutego 2022. Brat umarł 6 lat temu – zostawił długi bardzo duże. Miał żonę i dzieci, żona mieszka w pięknym domu. Na pogrzebie dowiedziałam się, że będę dziedziczyć długi po bracie, bo reszta rodziny zrzekła się ich po jego śmierci. Ja nie otrzymałam żadnego powiadomienia.

Opisałam krótko, ale myślę, że zrozumie pani, o co chodzi. Co mogę teraz zrobić? Czy mogę teraz nie przyjąć tych długów jako spadku po moim bracie?? Czy jest jeszcze takie prawo? Proszę o odpowiedź, co powinnam w tej sytuacji zrobić. Niech mi pani podpowie, czy mogę wyjść jeszcze z tego, bo też chodzi, jak czytałam o moje dzieci.

Dziękuję i pozdrawiam

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie

uważam, że w pierwszej kolejności należy ustalić, czy faktycznie doszła Pani do dziedziczenia po bracie.

W tym miejscu wyjaśnię, że po tym jak żona i dzieci brata odrzucili spadek, przeszedł on na Państwa rodziców.

Podaje Pani, że mama zmarła w tym roku, dlatego z całą pewnością dziedziczyła po synu. Nie wiem jednak, czy Państwa tata żyje i co się stało z przysługującą mu części spadku po synu.

Niemniej należy ustalić, co stało się z udziałem mamy. Jeśli ta również odrzuciła spadek po synu, to faktycznie przeszedł on na Panią. Dlatego w tym momencie zasadnym będzie złożenie do sądu wniosku o przyjęcie od Pani oświadczenia o odrzuceniu spadku po bracie.

W treści wniosku należy wskazać, iż nie miała Pani informacji o swoim powołaniu do dziedziczenia po bracie, dlatego termin sześciomiesięczny do złożenia oświadczenie spadkowego jeszcze nie upłynął, a rozpoczął swój bieg kilka dni temu (należy wskazać datę od kiedy wie Pani o powołaniu do dziedziczenia).

Natomiast jeśli mama przyjęła spadek po synu, w tym momencie należy zadbać o złożenie odpowiednich oświadczeń co do spadku po niej.

W tym miejscu wyjaśnię, że w skład masy spadkowej po mamie wchodzić będą również ewentualne długi brata, które ta przejęła na siebie, nie odrzucając po nim spadku.

Dodam jednak, że dziś spadkobiercy są chronieni, bowiem jeśli w terminie sześciu miesięcy nie złożą oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przyjmują oni spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Inaczej jednak było sześć lat temu – dlatego należy zadbać o ustalenie, co faktycznie stało się ze spadkiem po bracie i na jakim spadkobiercy zatrzymało się całe postępowanie dotyczące odrzucenia/przyjęcia spadku.

Na koniec wyjaśnię, że musi Pani mieć świadomość, że po odrzuceniu spadku po bracie, czy nawet mamie kolejnymi spadkobiercami będą Pani dzieci. One także powinny podjąć czynności związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku.

Artur odpowiedział 2 lata temu

Witam.

W jakim terminie mogę przyjąć lub odrzucić spadek po bracie? 21.09.2021 roku zmarł mój brat rodzony. Kilka lat wcześniej rozwiódł się, nie posiadał dzieci. 26.01.2022 roku nasi rodzice odrzucili spadek po zmarłym bracie. Następny w kolejce jestem ja oraz drugi brat rodzony, a potem nasze dzieci pełnoletnie i małoletnie.

Moje pytanie dotyczy terminów, w jakich mamy z bratem oraz później nasze dzieci przyjąć lub odrzucić spadek. Spotkałem się z różnymi informacjami, np. że w ciągu 6 miesięcy od śmierci brata równocześnie z rodzicami, a drugi wariant w ciągu 6 miesięcy od odrzucenia przez rodziców. Dlatego mam wątpliwości.

Proszę o poradę w tym temacie.
Artur

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj Arturze,

na wstępie potwierdzę to co piszesz. Faktycznie internet zapchany jest nierzetelnymi informacjami, które mogą wprowadzać w błąd. Dlatego jeśli masz wątpliwości natury prawnej, warto zasięgnąć porady prawnika lub szukać informacji na stronach prowadzonych przez prawników, sądy lub inne instytucje rządowe.

Natomiast przechodząc już konkretnie do Twojej sprawy, to zgodnie z regulacją art. 1015 ustawy kodeks cywilny:

§  1.Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§  2.Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że termin do złożenia oświadczenia spadkowego płynie od daty, w której spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

W Twoim przypadku będzie to dzień, kiedy rodzice złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym synu.

Dodam, że formalnie datę tę można liczyć od otrzymania informacji z sądu spadku, że rodzice spadek odrzucili. Niemniej spotkałam się z sytuacjami, kiedy przez nieuwagę urzędników odpowiednie zawiadomienia nie zostały wysłane kolejnym spadkobiercom i sprawę trzeba było rozwiązywać przed sądem (notariusze nie chcieli przyjąć oświadczenia o odrzuceniu spadku, powołując się na upływ sześciomiesięcznego terminu na złożenie właściwego oświadczenia).

Z uwagi na powyższe radzę dochować sześciomiesięcznego terminu na odrzucenie spadku po bracie. Następnie należy zadbać, by termin ten został zachowany również przy Państwa dzieciach.

Tu wyjaśnię, że po tym jak odrzucisz spadek, sześciomiesięczny termin dla dzieci rozpocznie swój bieg. W tym czasie pełnoletnie dzieci powinny odrzucić spadek, a Ty wraz z żoną powinieneś złożyć do sądu rodzinnego wniosek o udzielenie zgody na odrzucenie spadku po bracie w imieniu dzieci małoletnich.

Na koniec wyjaśnię, że w razie braku oświadczenia w terminie sześciu miesięcy od daty powołania do spadku dochodzi do przyjęcia spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości nabytego spadku.

W takiej sytuacji należy zadbać, by do sądu spadku trafił spis inwentarza, czyli dokument potwierdzający, czy wierzyciele zmarłego mogą żądać czegokolwiek od spadkobierców zmarłego dłużnika.