Rezygnacja z funkcji członka zarządu WZÓR oświadczenia

rezygnacja-z-funkcji-czlonka-zarzadu-wzor-pdf-doc-przykladJak napisać skuteczną rezygnację z funkcji członka zarządu? generalnie wygaśnięcie mandatu członka zarządu może nastąpić w sposób zwykły lub na skutek nagłego przerwania okresu pełnienia danej funkcji, czyli na skutek rezygnacji. Zgodnie z przepisami, rezygnacja z funkcji członka zarządu może nastąpić w dowolnej chwili. Jest to bowiem jednostronna czynność prawna.

Wstęp

Aby rezygnacja z członka zarządu przebiegła w sposób prawidłowy, należy sporządzić zgodne z formalnymi wymaganiami oświadczenie. Aby ułatwić Ci jego przygotowanie, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z funkcji członka zarządu wzór

rezygnacja-z-funkcji-czlonka-zarzadu-wzor-pdf-doc-przyklad

Rezygnacja z funkcji członka zarządu wzór

Jak wygląda rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu?

Rezygnacja członka zarządu to jednostronna czynność prawna, przyjmująca formę oświadczenia woli o rezygnacji. Jest ona skuteczna z chwilą dostarczenia takiego oświadczenia adresatowi, czyli na przykład spółce, w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią.

Oznacza to, że rezygnacja członka zarządu powinna mieć formę pisemną. Odpowiednio sporządzony dokument należy przesłać na adres siedziby spółki lub złożyć go osobiście.

Warto też wiedzieć, że rezygnacja nie wymaga zgody spółki ani jej przyjęcia.

Jest to bowiem jednostronna decyzja członka zarządu. Na skutek złożenia stosownego oświadczenia następuje wygaśnięcie mandatu, dlatego do rezygnacji nie jest konieczne sporządzenie odrębnego aktu.

Oświadczenie o rezygnacji członka zarządu

Oświadczenie o rezygnacji członka zarządu można złożyć w trakcie trwania mandatu. Rezygnacja może nastąpić także na zgromadzeniu, na którym nie podjęto uchwał dotyczących zakończenia pełnienia funkcji członka zarządu.

 

Jaką formę powinno przyjmować oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu stowarzyszenia?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oświadczenia woli – z zastrzeżeniem pewnych wyjątków – mogą zostać wyrażone w dowolny sposób, nawet przez zachowanie, które ujawnia taką wolą w sposób dostateczny.

Teoretycznie, oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu fundacji czy spółki mogłoby zostać wyrażone w dowolnej formie, jednak z wielu względów praktyczniejsza jest forma pisemna.

Chodzi między innymi o konieczność dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i złożenia dokumentu potwierdzającego rezygnację członka z funkcji.

Poza tym, oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu powinno zostać wyrażone w taki sposób, aby umożliwić spółce czy fundacji zapoznanie się z treścią rezygnacji.

Oznacza to konieczność przesłania, lub złożenia odpowiedniego dokumentu w siedzibie firmy, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowej, fundacji, itd.

Oświadczenie można wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Istotne jest jednak dopilnowanie, aby osoba, do której skierowane jest pismo, zapoznała się z jego treścią. Oświadczenie należy skierować więc pod właściwy adres.

Podkreślamy, że wyjątkiem od zasady, że oświadczenie o rezygnacji może przyjmować dowolną formę, jest sytuacja, w której wspólnik będący jedynym wspólnikiem lub wspólnik, któremu przysługują wszystkie udziały pełni jednocześnie funkcję jednoosobowego zarządu.

W takich okolicznościach oświadczenie o rezygnacji musi przyjmować formę aktu notarialnego. Wymóg ten dotyczy każdej czynności prawnej między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką.

 

Na czyje ręce złożyć oświadczenie o rezygnacji?

Pisemna rezygnacja z zarządu stowarzyszenia czy spółki powinna trafić do jednego z pozostałych członków zarządu lub do prokurenta.

Zarząd jest bowiem jednocześnie reprezentantem spółki i organem odpowiedzialnym za prowadzenie jej spraw.

Oznacza to, że uprawnieni do odbioru oświadczenia są pozostali członkowie zarządu, jeden z pozostałych członków lub prokurent.

Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki kapitałowej będzie więc skuteczne, kiedy inny członek zarządu zapozna się z treścią takiego pisma.

Jeżeli rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego lub ostatni członek zarządu wieloosobowego, a także w sytuacji, kiedy rezygnują jednocześnie wszyscy członkowie zarządu, a spółka nie ma prokurenta, to oświadczenie o rezygnacji staje się skuteczne z chwilą doręczenia go na adres spółki w sposób, który umożliwia podjęcie działań związanych z rezygnacją.

Inną możliwością jest powołanie pełnomocnika uprawnionego do przyjęcia rezygnacji.

W przypadku, kiedy jedyny członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki i składa oświadczenie o rezygnacji w formie aktu notarialnego, to notariusz przekazuje wypis tego aktu do sądu rejonowego.

Członek zarządu powinien natomiast powiadomić spółkę o złożeniu takiej rezygnacji.

 

Jakie skutki ma rezygnacja z funkcji członka zarządu stowarzyszenia?

Złożenie pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu prowadzi do wygaśnięcia prawa stosunku członkostwa w zarządzie z chwilą zakomunikowania woli rezygnacji w odpowiedni sposób i odpowiedniemu organowi spółki.

Zasadniczo, rezygnacja wywołuje skutek z upływem dnia, w którym jest składana. Możliwe jest jednak również oznaczenie w treści oświadczenia o rezygnacji dowolnego terminu, w którym rezygnacja ma wywołać skutki prawne.

Przykładowo, oświadczenie może określać jako dzień rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki pierwszy dzień następnego miesiąca.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej takie działanie może wywoływać również skutki finansowe.

Członek zarządu, który rezygnuje bez ważnego powodu odpowiada za szkodę wyrządzoną spółce – jest jej winien odszkodowanie.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Rezygnacja z funkcji członka zarządu WZÓR oświadczenia”
  1. A co jeśli jestem członkiem stowarzyszenia i członkiem zarządu spółki z o.o.? czy zrezygnować najpierw z funkcji w zarządzie a później z członkostwa w stowarzyszeniu? w jakiej kolejności złożyć rezygnację?

  2. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o. może być złożona ze skutkiem natychmiastowym lub w terminie który wskażemy w oświadczeniu, warto też poznać postanowienie SN z 19.08.2004 r. (VCK 600/03).

Comments are closed.