Jak sporządzić pełnomocnictwo do zawarcia umowy?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak sporządzić pełnomocnictwo do zawarcia umowy?
Lidia zapytał 2 lata temu

Jak sporządzić pełnomocnictwo? Prezes Zarządu sp. z o.o. chce upoważnić osobę trzecią do zawarcia umowy z konkretną firmą, dla której ma świadczyć usługi. Czy takie pełnomocnictwo powinno być zapisane u notariusza? Osoba, która ma być pełnomocnikiem spółki, jest jednocześnie dyrektorem spółki, która posiada 100% udziałów w spółce.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że pełnomocnictwo do reprezentowania spółki zoo nie wymaga zachowania formy szczególnej, jeśli takiej też formy nie wymaga czynność, która ma zostać dokonana przez pełnomocnika lub prokurenta.

Zatem w Państwa przypadku pełnomocnictwo do zawierania kontraktów w imieniu spółki może zostać udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy zamieszczam poniżej:

Pełnomocnictwo do podpisania umowy wzór

Natomiast w treści pełnomocnictwa zawrzeć należy m.in.:

  • dane spółki z podaniem jej pełnej nazwy, siedziby, numerów – NIP, REGON i KRS oraz dane sądu rejestrowego
  • dane pełnomocnika – imię, nazwisko, adres, PESEL
  • zakres pełnomocnictwa – w tym miejscu wyjaśnię, że wyróżnić można trzy rodzaje pełnomocnictw – ogólne, szczególne i do prowadzenia danej sprawy. Najszersze i najbardziej wygodne będzie pełnomocnictwo ogólne. Niemniej w treści pełnomocnictwa można swobodnie wpisać, że dotyczy ono zawierania w imieniu spółki umów/kontraktów związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością.

Do tak przygotowanego pełnomocnictwa dołączyć należy dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz aktualny odpis/wypis/wydruk z KRS.