Oświadczenie zalanie mieszkania WZÓR do pobrania!

Jak napisać oświadczenie sprawcy zalania mieszkania? uzyskanie odszkodowania za zalane mieszkanie uzależnione jest od wskazania winnego i udokumentowania jego winy. Oznacza to, że osoba ubezpieczona musi dotrzeć do przyczyny zdarzenia i znaleźć osobę odpowiedzialną za zalanie lokalu. Mokry sufit nie jest jednoznaczny z winą sąsiada z piętra wyżej.

Wstęp

oswiadczenie-zalanie-mieszkania-wzor-pdf-doc-wordAby móc zgłosić szkodę zalania mieszkania, należy wiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność za konkretne elementy instalacji wodociągowej, aby uzyskać oświadczenie na zalanie mieszkania od właściwego podmiotu. Gotowy do pobrania wzór oświadczenia pobierzesz poniżej:

Oświadczenie zalanie mieszkania wzór

oswiadczenie-zalanie-mieszkania-wzor-pdf-doc-word

Oświadczenie zalanie mieszkania WZÓR

Kiedy za zalanie mieszkania odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa?

Mogłoby się wydawać, że mokre plamy na suficie stanowią oczywistą wskazówkę, iż za zalaniem mieszkania stoi sąsiad z lokalu położonego piętro wyżej. Bardzo często jest to prawda, jednak zdarza się, że odpowiedzialność za zalanie mieszkania spoczywa na innym podmiocie – mianowicie na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Odpowiada ona za stan techniczny wszystkich powierzchni wspólnych, czyli tych, które są wyłączone z użytkowania przez indywidualnych właścicieli lokali. Części wspólne obejmują zarówno grunt i budynek, jak i urządzenia, które nie służą na wyłączny użytek właścicieli mieszkań.

Powierzchnią wspólną jest więc pionowy przewód wodociągowy, kanalizacyjny i przemysłowy. Jeśli dojdzie do awarii wymienionych przewodów w pionie, odpowiedzialność ponosi zarząd wspólnoty, nie zaś jeden z lokatorów budynku.

Zalanie mieszkania przez sąsiada

Poszkodowany może mieć pewność, że odpowiedzialność za zalanie mieszkania leży po stronie sąsiada, jeśli doszło do awarii któregokolwiek z poziomo ułożonych elementów instalacji, bądź urządzeń położonych w linii prostej aż do zaworu odcinającego, zamontowanego w pionowej przestrzeni użytkowej.

Poziome rury wodociągowe – w przeciwieństwie do pionowych rur wodociągowych – stanowią odpowiedzialność indywidualnych właścicieli.

To oni odpowiadają za ich stan techniczny oraz ewentualne awarie.

Wśród nich najpopularniejszymi przyczynami zalań bywają nieszczelności odpływu od wanny lub prysznica, uszkodzenie wężyka pralki czy nieumyślne pozostawienie odkręconego kranu.

Zalanie mieszkania oświadczenie

Oświadczenie sprawcy zalania jest niezbędne, jeśli poszkodowany pragnie uzyskać odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Osoba ubezpieczona musi udowodnić bowiem, że zalanie jej mieszkania nastąpiło z winy konkretnego sprawcy. Według zapisów Kodeksu cywilnego:

Art. 433. – [Wyrzucenie, wylanie, spadnięcie] – Kodeks cywilny.

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

Oświadczenie o zalaniu mieszkania stanowi więc dokument, który wskazuje winowajcę oraz udowadnia jego winę w sposób niepodważalny.

Jak zgłasza się zalanie mieszkania?

Zgłoszenie zalania mieszkania do ubezpieczyciela wymaga sporządzenia protokołu, który będzie zawierał szczegółowy opis strat. Warto więc udać się do mieszkania sąsiada bezpośrednio po zalaniu i udokumentować zdarzenie, robiąc zdjęcia wycieku, a także fotografując szkody we własnym mieszkaniu.

Należy dopilnować również, aby na protokole podpisał się odpowiedzialny za zalanie sąsiad i przedstawiciel zarządu wspólnoty. Można też zatrudnić rzeczoznawcę, który obiektywnie oceni szkody.

Taka dokumentacja powinna być wystarczająca w celu uzyskania wypłaty odszkodowania, choć może zdarzyć się, że ubezpieczyciel sam wyśle na miejsce zdarzenia swojego rzeczoznawcę.

Co musi zawierać oświadczenie o spowodowaniu szkody?

Oświadczenie o szkodzie – w tym przypadku o zalaniu lokalu – powinno zawierać szczegółowe informacje na temat poszkodowanego i sprawcy. Niezbędne są następujące dane osoby, która dokonała zalania:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • telefon kontaktowy.

Poza tym dokument musi określać datę i miejsce zdarzenia, wraz z jego szczegółowym opisem. Konieczne są także dane ubezpieczyciela mieszkania.

Jak napisać pismo o odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Aby sporządzić pismo do ubezpieczyciela, warto wykorzystać gotowy wzór pisma o zalaniu mieszkania. Dokument powinien wskazywać, kto ponosi winę za zdarzenie – czy jest to sam ubezpieczony, jego sąsiad czy spółdzielnia mieszkaniowa. Od tego zależy bowiem, kto pokryje straty.

Co ważne, wniosek o wypłatę odszkodowania kieruje się do towarzystwa ubezpieczeniowego winowajcy, dlatego jeśli sprawcą zdarzenia jest sąsiad, należy poprosić go o dane ubezpieczyciela, a w przypadku spółdzielni znaleźć odpowiednie informacje w udostępnianych przez zarząd dokumentach.

Pismo powinno opisywać także zakres poniesionych szkód. Należy dołączyć do niego kopię protokołu, najlepiej ze zdjęciami wykonanymi na miejscu zdarzenia oraz w miejscu awarii.

Wniosek składa się do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego – w zależności od tego, kto jest odpowiedzialny za zalanie – lub do własnego ubezpieczyciela, o ile zajmuje się on ściąganiem należności od innych firm.

Podsumowanie

Jak postąpić w przypadku zalania mieszkania, gdy doszło do wycieku wody? aby zgłoszenie szkody było skuteczne, najpierw należy się dowiedzieć, kto zalał nam mieszkanie, jeśli będzie to sąsiad z góry (a najczęściej tak bywa), należy uzyskać pisemne oświadczenie o zalaniu mieszkania. Tutaj przyda Ci się przygotowany przez nas wzór oświadczenia, który pobierzesz u góry.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze