Podanie o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym WZÓR

podanie-o-wymiane-drzwi-w-mieszkaniu-komunalnym-wzor-pdf-docJak napisać podanie o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym? wymiana posadzek, tynków, instalacji, grzejników, czy stolarki okiennej to obowiązek wynajmującego lokal wynikający z przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Wstęp

W przypadku mieszkań komunalnych wynajmującym i właścicielem jest ten sam organ (Spółdzielnia lub Wspólnota mieszkaniowa) i jest on zobligowany do wymiany lub naprawy tego typu elementów budynku. Takie same zasady dotyczą wymiany drzwi wejściowych do lokalu czy do klatki.

Najemca ma prawo poprosić o ich wymianę podmiot odpowiedzialny za stan techniczny budynku, a więc pismo należy kierować do Spółdzielni mieszkaniowej lub do Wspólnoty.

Aby ułatwić Ci wyegzekwowanie wymiany drzwi, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór podania o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym, wzór pisma pobierzesz poniżej:

Podanie o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym wzór

podanie-o-wymiane-drzwi-w-mieszkaniu-komunalnym-wzor-pdf-doc

Podanie o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym wzór

Na czyje ręce złożyć wniosek o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym?

Podobnie, jak w przypadku wymiany okien, remontu podłóg czy naprawy pieców grzewczych, podanie o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym składa się do właściciela nieruchomości, czyli do urzędu gminy. To jej obowiązkiem jest dbanie o utrzymanie należytego stanu technicznego budynku, czyli dokonywanie niezbędnych napraw, remontów i wymiany zużytych elementów na nowe.

Warto wiedzieć również, że gmina nie ma prawa obciążać związanymi z naprawą lub wymianą kosztami najemców lokali – w całości ani w części. Wniosek o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym jest więc równoznaczny z prośbą o pokrycie kosztów takiego działania z przeznaczonego na ten cel budżetu.

Należy zaznaczyć przy tym, że zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów za wymianę drzwi wejściowych do klatki odpowiedzialny jest właściciel budynku, lecz za bieżące naprawy i konserwację jego najemca. Jeśli zły stan techniczny drzwi wynika bezpośrednio z zaniedbań lokatorów, uzyskanie bezpłatnej wymiany tego elementu może okazać się problematyczne.

Czy możliwa jest wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu komunalnym na własną rękę?

Najemca mieszkania komunalnego jest chroniony przepisami zawartymi w ustawie o ochronie praw lokatorów, jednak nie może działać w wynajmowanym lokalu samowolnie.

Wszelkie naprawy, remonty i wymiany, które mają na celu poprawienie stanu technicznego nieruchomości, muszą być konsultowane z jej właścicielem, czyli gminą.

Niezbędne jest uzyskanie zgody wynajmującego na podjęcie jakichkolwiek działań, które ingerują w strukturę budynku, bowiem jego właściciel może uznać to za samowolę budowlaną.

Nawet jeśli najemca nie chce czekać na wymianę drzwi wejściowych i woli pokryć koszty takiej wymiany z własnej kieszeni, to nie może podjąć żadnych działań bez uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni mieszkaniowej bądź Wspólnoty.

Niezbędne jest zatem złożenie odpowiedniego wniosku, w którym lokator o takową zgodę poprosi.

Wyjątkiem od tej zasady są naprawy konieczne, wymagające działania w trybie pilnym. W takich okolicznościach lokatorzy mogą zlecić wykonanie prac samodzielnie, a później obciążyć gminę kosztami.

Wymaga to jednak udowodnienia, że naprawa czy wymiana były konieczne w danej chwili, ponieważ stan techniczny drzwi stwarzał zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Drzwi wejściowe podanie o wymianę drzwi wzór

Wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu komunalnym jest możliwa wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości, czyli gminy. Aby ją uzyskać, należy wystosować do organu odpowiednie pismo, czyli wypełnić wzór podanie o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym, który przygotowaliśmy i który można pobrać w górnej części niniejszego artykułu.

Dokument musi mieć formę pisemną dla celów dowodowych. Należy sporządzić go z zachowaniem zasad właściwych dla korespondencji o charakterze oficjalnym. Niezbędny jest więc prawidłowy układ oraz poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna.

Jak napisać podanie o wymianę drzwi w mieszkaniu komunalnym? pismo musi zawierać takie elementy, jak:

 • miejsce i data sporządzenia,
 • dane wnioskującego (najemcy) wraz z adresem,
 • dane adresata, tj. urzędu gminy,
 • treść zbudowaną z trzech elementów: wstęp, rozwinięcie zakończenie,
 • prośbę o pozytywne/jak najszybsze rozpatrzenie wniosku,
 • podpis wnioskującego.

Bardzo ważnym elementem budującym treść podania jest uzasadnienie wymiany drzwi wejściowych. To od zawartych w tej części pisma argumentów zależy reakcja Spółdzielni lub Wspólnoty mieszkaniowej, dlatego warto szczególną uwagę poświęcić właśnie temu fragmentowi podania.

Wniosek o wymianę drzwi wejściowych do klatki

Jak uzasadnić wniosek o wymianę drzwi wejściowych do klatki w budynku komunalnym? Wymiany będą wymagały przede wszystkim drzwi w złym stanie technicznym. Mają na to wpływ następujące wady:

 • brak klamek,
 • wyrwane zawiasy,
 • wyłamane zamki,
 • obecność szczelin,
 • wypaczenia uniemożliwiające zamknięcie drzwi.

Jeśli drzwi są nieszczelne, najemca może zwrócić uwagę na fakt, iż przyczyniają się do obniżenia temperatury wewnątrz budynku, zwiększając tym samym koszty jego ogrzewania.

Z kolei drzwi, których nie można zamknąć stanowią zagrożenie dla mieszkających w budynku lokatorów – grożą wtargnięciem, włamaniem, zwiększają ryzyko kradzieży.

Drzwi zamontowane na zepsutych zawiasach będą zagrożeniem dla zdrowia i życia najemców, bowiem mogą doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku.

Wszystkie wady tego elementu należy uwzględnić w swoim wniosku o wymianę drzwi wejściowych, aby zwiększyć szanse na szybką reakcję ze strony gminy.

W przypadku uzyskania odmownej odpowiedzi na podanie nie warto się poddawać – najemca może złożyć kolejny wniosek lub odwołanie od decyzji.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze