Zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaZgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni WZÓR
Przemysław Sieczka zapytał 3 lata temu

Witam! chodzi o zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni. Jak napisać roszczenie do spółdzielni za zalanie piwnicy? W pomieszczeniu gospodarczym mieszczącym się w piwnicy wybiła studzienka i ścieki z niej zalały mi piwnicę. Odkryłam to w czwartek, 12 sierpnia. W piątek, 13 sierpnia zgłosiłam to do spółdzielni, przyszła Pani sprzątająca i usunęła brud. Ale w tejże piwnicy znajdowały się książki w kartonach, biurko, szafka kuchenna, expres do kawy, rower. Oprócz roweru pozostałe rzeczy uległy nieodwracalnemu zniszczeniu. Chciałabym uzyskać jakieś odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej.

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli chodzi o roszczenie odszkodowawcze, to w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania w związku ze zniszczeniem mienia na skutek wybicia studzienki. Użyj poniższego wzoru pisma:

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej o odszkodowanie wzór

pismo-do-spoldzielni-mieszkaniowej-o-odszkodowanie-wzor-pdf-doc

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej o odszkodowanie – wzór

We wniosku należy wskazać przedmioty, które uległy zniszczeniu oraz podać ich szacunkową wartość, a dalej zsumowaną kwotę jakiej będziesz dochodzić tytułem odszkodowania.

Tak przygotowany wniosek, należy złożyć do spółdzielni mieszkaniowej. Myślę, że spółdzielnia posiada polisę ubezpieczeniową, dlatego Twoje pismo zostanie przekazane właściwemu ubezpieczycielowi, który powinien podjąć z Tobą kontakt.

Muszę zaznaczyć, że najważniejsze w drodze do otrzymania odszkodowania jest wykazanie szkody. Dlatego należy umiejętnie ją przedstawić. Najlepiej będzie jeśli nie pozbyłaś się jeszcze zniszczonych przedmiotów – być może spółdzielnia lub ubezpieczyciel zechce po swojemu oszacować ich wartość.

Jeśli przedmioty te zostały wyrzucone, możesz mieć problem z uzyskaniem odszkodowania. Niemniej dowodem w sprawie może być dokumentacja zdjęciowa lub zeznania świadków.

Życzę powodzenia!

Podobne wzory pism:

Genowefa R. odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, mamy podobną sytuację, chodzi o zalaną piwnicę, również chcemy się starać o odszkodowanie, tym bardziej, że problem zalań piwnic pojawiał się wcześniej i mieszkańcy bloku otrzymywali odszkodowania, mam zdjęcia z zalania. Powodem zalania jest niedrożność systemu melioracyjnego, zalania najczęściej pojawiają się w czasie wiosennych roztopów.

Jerzy Gątarek odpowiedział 3 lata temu

Witam, chodzi o zalanie piwnicy z winy spółdzielni… w wyniku przecieku instalacji C.O. moja piwnica została całkowicie zalana, uszkodzeniu uległo wszystko, co trzymałem w piwnicy. Chcę napisać do Spółdzielni o odszkodowanie za powstałe szkody (z tego co wiem, spółdzielnia ma ubezpieczenie na takie zdarzenia).

W związku z tym mam pytanie, kto wypłaca odszkodowanie za zalaną piwnicę? spółdzielnia czy towarzystwo ubezpieczeniowe i jak długo czeka się na wypłatę odszkodowania? kolejne pytanie, to czy przyjdzie ktoś porobić zdjęcia albo wycenić szkodę? co jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania? wina ewidentnie leży po stronie spółdzielni, instalacja C.O. nie była modernizowana, od momentu jak powstał blok (lata 1960).

Spółdzielnia tylko naprawia usterki, nic nie robią… czy mam szanse na uzyskanie odszkodowania?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

w wyniku zalania piwnicy doszło do powstania szkody, dlatego posiada Pan roszczenie o jej naprawę, a jeśli przywrócenie stanu poprzedniego nie jest możliwe – o wypłatę odpowiedniego odszkodowania.

Odpowiedzialność odszkodowawczą w tym przypadku ponosi spółdzielnia mieszkaniowa. Zatem ma Pan wybór – może dokonać zgłoszenia szkody do spółdzielni mieszkaniowej (ta zapewne zaangażuje w sprawę ubezpieczyciela) lub zwrócić się z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do ubezpieczyciela. W zgłoszeniu szkody należy opisać zniszczenia oraz oszacować szkodę podając kwotę roszczenia.

Dodam, że może Pan również skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Jeżeli ubezpiecza Pan mieszkanie i przynależną do niego piwnicę, może Pan dokonać zgłoszenia szkody u własnego ubezpieczyciela – na piśmie, w siedzibie ubezpieczyciela, telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Wówczas należy wskazać na winnego zdarzeniu, tak by ubezpieczyciel mógł w przyszłości odzyskać wpłacone Panu odszkodowanie.

Co do oczekiwania na wypłatę odszkodowania, to zgodnie z obowiązującymi regulacjami firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są wydać decyzję nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

W sprawach niespornych pieniądze z odszkodowań poszkodowani otrzymują dość szybko – po kilku dniach od daty zgłoszenia. Inaczej jest kiedy pomiędzy ubezpieczycielem a poszkodowanym istnieje spór co do zasadności samego zgłoszenia lub wysokości odszkodowania.

W takim przypadku może zaistnieć potrzeba złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela lub wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

Niemniej uważam, że w tym momencie jest za wcześnie, by rozważać takie ewentualności. Radzę Panu zgłosić szkodę do spółdzielni mieszkaniowej lub do ubezpieczyciela i czekać na dalsze decyzje. Ewentualnie (jeśli coś pójdzie nie tak) proszę do nas napisać.

Powodzenia!