Odrzucenie reklamacji uszkodzenie mechaniczne WZÓR

Jak napisać odrzucenie reklamacji za uszkodzenie mechaniczne? Odrzucenie reklamacji z powodu uszkodzenia mechanicznego to jedna z najczęściej podawanych przyczyn odmowy uznania pisma reklamacyjnego. Czym jest uszkodzenie mechaniczne i jak je opisać, aby uzasadnienie odrzucenia reklamacji zakończyło sprawę?

Wstęp

odrzucenie-reklamacji-uszkodzenie-mechaniczne-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, spełniający wszystkie formalne wymagania. Jeśli więc chcesz odrzucić reklamację klienta, powołując się na uszkodzenie mechaniczne, pobierzesz poniższy wzór pisma:

Odrzucenie reklamacji uszkodzenie mechaniczne wzór

odrzucenie-reklamacji-uszkodzenie-mechaniczne-wzor-pdf-doc

Odrzucenie reklamacji uszkodzenie mechaniczne wzór

Uszkodzenia mechaniczne co to jest?

Termin „uszkodzenie mechaniczne” nie został precyzyjnie opisany w przepisach prawa. Jest to bowiem określenie raczej potoczne, stosowane w przypadku uszkodzenia o niewiadomym pochodzeniu, a nie w odniesieniu do konkretnej usterki.

Uszkodzenie mechaniczne zawsze jest jednak skutkiem działania siły fizycznej. Warto rozróżnić przy tym dwie różne sytuacje:

 • kiedy uszkodzenie powstaje na skutek celowego działania, na przykład rzucenia przedmiotem z premedytacją, co nie może być podstawą do reklamacji;
 • kiedy uszkodzenie powstaje przypadkiem, przez nieuwagę, co często również nie stanowi podstawy do reklamacji, ponieważ wiele produktów wymaga ostrożnego traktowania.

Odrzucenie reklamacji za uszkodzenie mechaniczne nie jest jednak kwestią bezsporną. Wielu konsumentów nie zgadza się ze stwierdzeniem, że uszkodzenie mechaniczne powstałe podczas normalnej eksploatacji rzeczy powinno wykluczać możliwość złożenia reklamacji.

Skutkiem uszkodzenia może być bowiem wada mechaniczna, czyli usterka spowodowana przez wadliwe wykonanie produktu lub wykorzystanie do jego skonstruowania niewłaściwych materiałów.

Niektóre elementy po prostu muszą wykazywać określoną odporność na uszkodzenia, dlatego ich zbyt szybkie zniszczenie stanowi już podstawę do składania reklamacji.

Rodzaje uszkodzeń mechanicznych

Odrzucenie reklamacji z powodu uszkodzenia mechanicznego nie zawsze sprowadza się jedynie do zniszczenia produktu z użyciem siły fizycznej. Istnieje wiele rodzajów uszkodzeń mechanicznych, a do najpopularniejszych zalicza się te spowodowane uderzeniami i wstrząsami.

Poza tym, uszkodzeniem mechanicznym jest też zalanie, zgniecenie czy odkształcenie.

O uszkodzeniu mechanicznym można mówić w sytuacji, kiedy dojdzie do:

 • ingerencji wilgoci lub cieczy,
 • uszkodzenia fizycznego na skutek upadku lub uderzenia,
 • nieautoryzowanej ingerencji, na przykład wykonywania naprawy przez osobę nieuprawnioną.

Często uszkodzenia mechaniczne związane są także ze stosowaniem akcesoriów lub części zamiennych niedozwolonych przez producenta, czyli nieoryginalnych. W przypadku wykrycia usterki spowodowanej takim działaniem również mówi się o uszkodzeniu mechanicznym.

Czy uszkodzenia mechaniczne zawsze podlegają reklamacji?

Nie jest prawdą, że uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji. Producenci ani sprzedawcy nie mają prawa stosować takich reguł, gdyż Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2011 roku wpisał je do rejestru klauzul niedozwolonych.

Uszkodzenie mechaniczne nie wyłącza również gwarancji. Jeśli według konsumenta, produkt uległ uszkodzeniu nie na skutek celowego działania lub nienależytego korzystania z zakupionej rzeczy, lecz na skutek jej wady mechanicznej, to może on dochodzić swoich praw w ramach reklamacji i starać się udowodnić własną rację.

Tymczasem rolą producenta czy sprzedawcy jest udowodnienie sprzecznego poglądu, czyli wykazanie, że przedmiot był w pełni sprawny i wykonany zgodnie z deklaracjami dotyczącymi jego jakości, a do uszkodzenia doszło na skutek zaniedbania lub w wyniku działania celowego.

Jak uzasadnić odrzucenie reklamacji z powodu uszkodzenia mechanicznego?

Uzasadnienie odrzucenia reklamacji jest niezbędnym elementem odpowiedzi na pismo reklamacyjne klienta. Sprzedawca lub producent może odmówić przyjęcia reklamacji z powodu:

 • przekroczenia okresu gwarancji lub rękojmi – rękojmia wynosi dwa lata w przypadku produktów nowych oraz rok w przypadku produktów używanych, natomiast okres gwarancji reguluje karta gwarancyjna wydawana przez producenta,
 • przekroczenia limitu czasu na zgłoszenie uszkodzenia – klient ma jeden rok na zgłoszenie reklamacji, licząc od dnia stwierdzenia wady,
 • wiedzy klienta o wadliwości przedmiotu w chwili zakupu – jeśli sklep poinformował konsumenta, że oferuje produkt wadliwy, a ten nabył go z pełną świadomością, to nie może skorzystać z reklamacji,
 • niewłaściwego używania produktu – jeśli wada towaru będąca podstawą reklamacji wystąpiła z winy kupującego, sprzedawca ma prawo odrzucić jego roszczenia, uszkodzenie mechaniczne może wynikać w tym przypadku z używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niestosowania się do instrukcji pielęgnacji, na przykład uszkodzenie mechaniczne buta może zostać spowodowane upraniem go w pralce wbrew zaleceniom producenta;
 • samodzielnych prób naprawy, bądź ulepszenia produktu – nieautoryzowana ingerencja w działanie produktu może doprowadzić do powstania wady mechanicznej, na przykład uszkodzenie mechaniczne telefonu często spowodowane jest próbą dokonania naprawy przez osobę do tego nieuprawnioną (tak zwanego samouka).

Odrzucając reklamację, sprzedawca powinien pamiętać, że:

 • nie musi godzić się na żądanie obniżenia ceny podczas pierwszej reklamacji – może zaproponować kupującemu wymianę lub naprawę towaru,
 • w przypadku drugiej reklamacji tego samego towaru sprzedawca nie może zmienić żądania kupującego,
 • gdy żądaniem konsumenta jest naprawa lub wymiana towaru, która wiązałaby się z nadmiernymi kosztami lub jest niemożliwa do wykonania, sprzedawca może zaproponować konsumentowi obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

Słowo końcowe

Jako sprzedawca bądź producent masz prawo odrzucić reklamację jeśli reklamowany produkt został zepsuty przez uszkodzenie mechaniczne i jeśli reklamacja została odrzucona – nawet nie wskóra tu nic interwencja Rzecznika Praw Konsumenta.

Tak naprawdę definicja uszkodzenia mechanicznego nie została nigdzie uregulowana, jednak można przyjąć, że jest to potoczna nazwa uszkodzenia przedmiotu powstała wskutek ingerencji innego przedmiotu, powodując wadliwość przez niewłaściwe używanie towaru.

Zatem uszkodzenie mechaniczne pozbawia prawa do reklamacji, gdyż uszkodzenie wynika wprost z winy klienta.

Odrzucając reklamację z tytułu rękojmi złożoną przez klienta, nie musisz godzić się na prośbę wymiany towaru, zwrot pieniędzy, czy naprawienie reklamowanego przedmiotu.

Jeśli nie wiesz, jak sporządzić pismo z oświadczeniem sprzedawcy o odrzuceniu reklamacji, pobierz przygotowany przez nas wzór pisma, który znajduje się w górnej części niniejszego artykułu.

Trzeba też pamiętać, że klient ma prawo odwołać się od odrzuconej reklamacji, prosząc o ponowne jej rozpatrzenie. Nie zmienia to jednak nic w kwestii nieuznania reklamacji przez sprzedawcę bądź producenta jeśli wina leży ewidentnie po stronie klienta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze