Skarga na niedoręczenie przesyłki WZÓR

Jak napisać skargę na niedoręczenie przesyłki rejestrowanej? Przesyłki niedoręczone, uszkodzone, zabrudzone czy niekompletne podlegają reklamacji. Skargę na tego typu uchybienia może złożyć każdy – zarówno konsument, jak i przedsiębiorca (i nadawca, i adresat). Możliwość ta wynika z Ustawy Prawo pocztowe, w której czytamy:

Nadawca albo adresat mogą zgłosić reklamację w każdej placówce pocztowej operatora pocztowego, który zawarł umowę o świadczenie usług pocztowych z nadawcą. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej.

Wprowadzenie

skarga-na-niedoreczenie-przesylki-wzor-pdf-doc-przykladJak przygotować taką pisemną skargę? w piśmie powinno znaleźć się kilka niezbędnych informacji, dzięki którym pismo spełni wszystkie formalne wymagania, a ponadto zostanie rozpatrzone przez operatora pocztowego i wywoła oczekiwane przez Ciebie skutki. Ab ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na niedoręczenie przesyłki, który pobierzesz poniżej:

Skarga na niedoręczenie przesyłki wzór

skarga-na-niedoreczenie-przesylki-wzor-pdf-doc-przyklad

Skarga na niedoręczenie przesyłki WZÓR

Czym jest usługa pocztowa?

Zanim złożymy skargę na niedoręczenie przesyłki, powinniśmy upewnić się, że przysługuje nam możliwość reklamacji usług pocztowych. Jest to o tyle ważne, że te same przepisy stosuje się przy odbieraniu i dostarczaniu różnych przesyłek i listów – również przez inne firmy niż Poczta Polska:

 • DPD,
 • InPost,
 • UPS,
 • GLS,
 • DHL,
 • Fedex.

Czym są zatem usługi pocztowe? Prawo pocztowe definiuje usługę pocztową jako usługę zrealizowaną w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarówno łącznie, jak i rozdzielnie.

Usługa pocztowa polega na przyjmowaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek oraz ich przemieszczaniu pod warunkiem, że jest ono wykonywane wraz z jedną z poprzednio wymienionych czynności.

Jeśli więc usłudze przemieszczania przesyłki nie towarzyszy przyjmowanie, sortowanie ani doręczanie, to nie można mówić o usłudze pocztowej.

Z drugiej strony, firma nie musi świadczyć kompletnej usługi (zajmować się wszystkimi etapami „drogi” przesyłki od nadawcy do odbiorcy), aby była uznana za przedsiębiorstwo pocztowe.

Warto podkreślić, że również usługa kurierska uznawana jest przez prawo za usługę pocztową.

 

Skarga na niewykonaną lub nienależycie wykonaną usługę

Skarga na listonosza może dotyczyć zarówno nie wykonania usługi pocztowej, jak i jej nienależytego wykonania. Mówi o tym artykuł 92. Prawa pocztowego.

Niewykonaniem usługi będzie jej niedoręczenie na skutek:

 • utraty paczki,
 • zniszczenia paczki.

Z kolei nienależytym wykonaniem usługi pocztowej (niezrealizowane świadczenie usługi pocztowej) będzie uszkodzenie przesyłki, wykonanie jej po terminie czy powstanie ubytku w jej zawartości.

Czego można żądać za niewykonanie usługi pocztowej?

Skarga na niedoręczenie przesyłki może wiązać się z roszczeniem o odszkodowanie. Składając reklamację, zarówno nadawca, jak i adresat mają prawo domagać się także zwrotu opłaty za niedoręczoną przesyłkę.

Operator zawsze powinien zwrócić tę kwotę w całości.

Z kolei wysokość rekompensaty zależy od rodzaju przesyłki. Reklamujący może sam wskazać, jakiej kwoty odszkodowania się domaga, o ile nie przekracza ona kwoty określonej przez przepisy.

Zgodnie z nimi, zgubiona przesyłka nadana jako polecona, uprawnia reklamującego do żądania wypłaty odszkodowania w kwocie nie wyższej niż 50-krotność opłaty pobieranej przez pocztę.

Przy przesyłkach z zadeklarowaną wartością, odszkodowanie nie może przekroczyć wartości zadeklarowanej. Nie warto więc zaniżać deklarowanej wartości przesyłki, aby nie narażać się na straty w przypadku nie doręczenia przesyłki.

Takie same zasady obowiązują w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi pocztowej przez firmę kurierską. Reklamującemu również należy się wtedy odszkodowanie za utratę przesyłki w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych rzeczy.

W przypadku utraty przesyłki z korespondencją nadawca powinien otrzymać w ramach odszkodowania kwotę odpowiadającą dziesięciokrotności opłaty za usługę, przy tym, nie mniej niż pięćdziesięciokrotność opłaty za list polecony.

Wypłacane powinny być też odszkodowania za opóźnienia w doręczaniu w stosunku do gwarantowanego terminu.

Warto pamiętać, że nie tylko niedoręczona przesyłka może być podstawą skargi. Również przesyłka doręczona po terminie stanowi podstawę reklamacji.

Odszkodowania można domagać się za zwłokę w doręczeniu rejestrowanej przesyłki listowej najszybszej kategorii.

O zwłoce mówi się natomiast wtedy, kiedy list trafia do adresata później niż w czwartym dniu od nadania.

 

Jak sporządzić skargę na niedoręczenie przesyłki?

Skarga na kuriera czy listonosza to pismo, które z reguły łączy się z roszczeniem o odszkodowanie. Jak napisać skargę do urzędu pocztowego z roszczeniem o odszkodowanie?

Przewiduje to również nasz gotowy do wypełnienia wzór skargi na niedoręczenie przesyłki, w którym należy zawrzeć:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane podmiotu reklamującego, w tym adres do korespondencji,
 • określenie przedmiotu reklamacji – niewykonanie usługi,
 • określenie rodzaju przesyłki listowej,
 • wskazanie, czy doszło do niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi pocztowej,
 • wskazanie daty i miejsca nadania przesyłki pocztowej,
 • wskazanie numeru dokumentu potwierdzającego nadanie lub numeru przesyłki pocztowej,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • określenie kwoty odszkodowania za niezrealizowane świadczenie usługi pocztowej (opcjonalnie),
 • podpis reklamującego.

Jak skarżyć nie doręczenie przesyłki? Skargę można złożyć w formie pisemnej, elektronicznej, ustnej do protokołu i innej dopuszczonej przez operatora pocztowego – inne formy reklamacji powinny zostać zamieszczone w regulaminie świadczenia usług pocztowych.

Warto pamiętać, że czas na złożenie skargi wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia nadania przesyłki.

Z kolei operator pocztowy powinien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie i udzielić na nią odpowiedzi (musi tego dopełnić nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji).

Podsumowanie

Skargę w sprawie reklamacji usługi pocztowej należy złożyć:

 • nie wcześniej niż: 5 dnia od dnia nadania przesyłki listowej – w przypadku przesyłki listowej priorytetowej,
 • 7 dnia od dnia nadania przesyłki listowej – w przypadku innych przesyłek listowych,
 • nie później niż po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki listowej bądź przekazu pocztowego.

Skargę można złożyć w placówce Poczty Polskiej i najlepiej, aby sporządzona ona była w formie pisemnej.

Jeśli jednak skarga dotyczy przesyłki kurierskiej, skargę składa się nie w placówce poczty polskiej (chyba że chodzi o Pocztex), tylko bezpośrednio na adres siedziby firmy kurierskiej.

Podstawa prawna: Prawo pocztowe; Ustawa Prawo Pocztowe

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze