Skarga na listonosza WZÓR + omówienie jak ją złożyć

Skarga na listonosza pozwala przeciwdziałać zachowaniu listonosza, który nie do końca wywiązuje się ze swoich obowiązków. Najczęściej skarga na pracownika Poczty Polskiej dotyczy pozostawiania w skrzynce awizo, mimo że jesteśmy w domu i czekamy na list lub przesyłkę, choć bywają też inne uzasadnione powody złożenia skargi.

Skarga na listonosza

Jak złożyć skargę na listonosza, aby wywołała odpowiednie skutki? oczywiście najlepiej zrobić to pisemnie. Można oczywiście udać się do urzędu pocztowego i poprosić o rozmowę z przełożonym listonosza z danego rewiru, ale taka skarga będzie mieć raczej słabą wagę.

Skarga-na-listonosza-wzor-DOC-PDFSkarga na listonosza przesłana w formie pisemnej będzie mieć zupełnie inny ciężar, bo jednostka, która ją odbierze, będzie musiała wszcząć procedurę wyjaśnienia sprawy, co powinno doprowadzić do naprawienia błędu ze strony listonosza i skorygowania jego działań. Wzór skargi na listonosza pobierzesz poniżej:

Skarga na listonosza wzór

W skardze znajduje się adres biura, który przyjmuje pisemne skargi. To właśnie na ten adres należy zaadresować kopertę.

Jak długo czeka się na odpowiedź Poczty Polskiej?

Poczta Polska nie wskazuje konkretnego terminu, ale nie dalej jak w ciągu miesiąca powinniśmy otrzymać odpowiedź:

Odpowiedzi na wniesione skargi i wnioski udzielane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca. W razie niemożności załatwienia skargi czy wniosku w terminie, zawiadamia się Wnoszącego o podjętych czynnościach w celu rozpatrzenia sprawy, podając nowy przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Warto jeszcze dodać, że anonimowa skarga na listonosza niewiele wniesie do sprawy, bo Poczta Polska taką skargę zignoruje:

Skargi anonimowe niezawierające danych niezbędnych do rozpatrzenia, w szczególności: imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu korespondencyjnego Wnoszącego, nie są kwalifikowane jako skargi i po zarejestrowaniu pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Składając skargę na pracownika poczty, należy więc upewnić się, że podaliśmy nasze dane w takim zakresie, który umożliwia Poczcie Polskiej nawiązanie z nami kontaktu jeśli będzie to konieczne.

Na koniec dodam jeszcze, że duża większość pracowników Poczty Polskiej skrupulatnie wykonuje swoje obowiązki, niestety zdarzają się tacy pracownicy (w tym listonosze), którzy są niekompetentni.

A problem z listonoszem miał chyba każdy z nas, dlaczego więc większość ludzi nie zwraca uwagi na te niewłaściwe zachowania? i nie skarży ich? gdyby każde niewłaściwe zachowania listonosza było skarżone, dziś poziom usług Poczty Polskiej byłby na zupełnie innym poziomie.

Tak naprawdę to my sami jesteśmy sobie winni tego, że listonosz pozostawia zawiadomienie awizo bez próby doręczenia, nieprawidłowo sporządza awizo itd. Reagujmy na każde niewłaściwe zachowanie listonosza bądź innego pracownika Poczty Polskiej składając stosowną skargę.

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze