Wzór pisma o przejście na emeryturę – za POROZUMIENIEM STRON!

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWzór pisma o przejście na emeryturę – za POROZUMIENIEM STRON!
Jerzy Sz. zapytał 3 lata temu

Dzień dobry, potrzebuję wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron, za miesiąc osiągnę wiek emerytalny, w związku z czym chcę odejść z pracy, bo mam zwyczajnie dość… jak napisać pismo do pracodawcy, żeby nikogo nie urazić, a po prostu odejść z klasą?

Kiedy złożyć wzór zawiadomienia pracodawcy o przejściu na emeryturę? jak to wygląda z terminami? kiedy złożyć takie pismo, a kiedy wniosek o emeryturę?

5 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Jako pracownik odchodzący na emeryturę możesz rozwiązać umowę o pracę przez wypowiedzenie umowy o pracę bądź za porozumieniem stron. Wypowiedzenie powinno mieć formę papierową, aby pracodawca mógł dokonać formalnego zwolnienia Cię z pracy z powodu przejścia na emeryturę.

Wzór pisma o przejście na emeryturę pobierzesz poniżej, pismo wystarczy wydrukować i uzupełnić swoimi danymi, a następnie dostarczyć pracodawcy:

Wzór zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę

wzor-zawiadomienie-pracodawcy-o-przejsciu-na-emeryture-pdf-doc

Wzór zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę

Jako ciekawostkę dodam, że pracodawca nie ma prawa zwalniać pracownika z pracy, tylko z tego powodu, że pracownik nabył uprawnienia emerytalne przez np. osiągnięcie wieku emerytalnego! Źródło: Uchwała Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r. (I PZP 4/08, OSNP 2009/13–14/165).

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę najłatwiej przeprowadzić za porozumieniem stron – jest to najszybszy sposób i dla pracownika i dla pracodawcy.

Pracownik, składając do pracodawcy wniosek o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę za porozumieniem stron, koniecznie musi wskazać w piśmie datę rozwiązania umowy.

Co jednak ciekawe, składając takie podanie, pracownik nie ma nawet obowiązku podawać przyczyn, które przesądziły o odejściu z pracy. Niewskazanie przyczyny nie pozbawi więc pracownika prawa do odprawy emerytalnej w sytuacji, gdy ten przechodzi na emeryturę.

Pracownik zatrudniony u pracodawcy zmieni po prostu swój status z pracownika na status emeryta.

Co zrobić kiedy pracodawca nie zgadza się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? wtedy pracownik chcący odejść z pracy na emeryturę może złożyć tradycyjne wypowiedzenie umowy o pracę.

Można też zabezpieczyć się, składając u pracodawcy wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron, dołączając do pisma krótkie oświadczenie:

W przypadku braku zgody pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stronzłożony przeze mnie wniosek należy traktować jako wypowiedzenie umowy o pracę.

Wtedy podanie o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę zawierające taką klauzulę będzie jedynym pismem, które będziesz musiał złożyć. To w zasadzie tyle na temat rozwiązania umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę. Prawo tutaj jak najbardziej stoi po Twojej stronie.

Wzór pisma informującego o przejściu na emeryturę różni się tym od zwykłego rozwiązania umowy o pracę, że pismo informujące zawiera oświadczenie pracownika o osiągnięciu wieku emerytalnego.

Oczywiście pracownik który osiągnął lub za chwilę osiągnie wiek emerytalny, nie musi zwalniać się pracy, jest to całkowicie jego wybór, czy pozostanie w statusie pracownika, czy też zmieni status na emeryta.

Podobne tematy:

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Poniżej zamieszczam listę najczęściej zadawanych pytań:

Łukasz G. odpowiedział 2 lata temu

Chcę złożyć podanie o przejście na emeryturę, czy dostanę wersję pisma w .PDF?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Tak.

Bogusław T. odpowiedział 2 lata temu

Warto znać wyrok Sąd Najwyższego z 3 grudnia 2003 roku, sygn. akt.I PK 80/03:

Spełnienie przez pracownika warunków nabycia prawa do emerytury jest społecznie usprawiedliwioną przesłanką jego wyboru do zwolnienia z pracy w ramach racjonalizacji zatrudnienia

Jeśli więc firma ma jakieś problemy finansowe i będzie zwalniać pracowników, to w pierwszej kolejności firma może zwolnić pracownika, który nabył już prawa do emerytury.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, który jest już emerytem, może odbyć się także na mocy porozumienia stron lub po prostu za wypowiedzeniem które złożył pracownik.

Nie wszyscy o tym pamiętają, ale zgodnie z kodeksem pracy, w przypadku gdy umowa o pracę jest na czas nieokreślony, pracownik emeryt musi w wypowiedzeniu umowy o pracę uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę.