Czy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaCzy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej?
Marcin W. zapytał 3 lata temu

Witam serdecznie, czy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej? czy dostanie ją po odejściu z pracy i przejściu na emeryturę? znany jest mi przepis na podstawie którego pracodawca powinien wypłacić odprawę emerytalną i jest to Art. 92(1). (Zasady nabycia odprawy pieniężnej) – Kodeks pracy:

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wiem też, że odprawa emerytalna przysługuje tylko osobom będącym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i że odprawa nie przysługuje na umowie cywilnoprawnej. Ja jestem jednak zatrudniony na umowę o pracę na cały etat i zamierzam odejść z pracy, gdy tylko osiągnę wiek emerytalny.

Czy w takim wypadku wystarczy wzór pisma o przejście na emeryturę? (Zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę)? czy trzeba złożyć dodatkowe pismo o wypłatę odprawy emerytalnej?

7 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

cytowany przez Pana przepis ustawy kodeks pracy stanowi, że osobie przechodzącej na rentę lub emeryturę, należy się odprawa w wysokości nie niższej niż jednomiesięczne wynagrodzenie.

Zaznaczyć należy, że w danym zakładzie pracy, może zostać określona odprawa w wyższej wysokości, np. odprawa emerytalna wynosząca trzy lub więcej pensji.

Tu dodać należy, że wypłacenie odprawy emerytalnej jest obowiązkiem ustawowym pracodawcy, co przekłada się na okoliczność, że pieniądze powinny zostać wypłacone pracownikowi najpóźniej w ostatnim dniu pracy.

Jeśli pieniądze nie trafią do pracownika, zyskuje on roszczenie o wypłatę odsetek.

W tym miejscu dodam, że w obowiązku pracodawcy leży przeprowadzenie odpowiedniego „postępowania” celem wyjaśnienia, czy odprawa emerytalna lub rentowa należy się danemu pracownikowi.

Niemniej, również składając rezygnację z dalszego zatrudnienia, pracownik może złożyć pisemny wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej, wyjaśniając, że wraz z nabyciem prawa do emerytury rezygnuje z dalszego zatrudnienia i nigdy wcześniej nie otrzymał odprawy.

Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór

wniosek-pracownika-o-wyplate-odprawy-emerytalnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór

Wniosek o wypłatę odprawy rentowej wzór

wniosek-o-wyplate-odprawy-rentowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę odprawy rentowej wzór

Warto przeczytać: Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej za śmierć pracownika WZÓR

Marecki odpowiedział 3 lata temu

Witam! Jaka odprawa emerytalna po 40 latach pracy mi się należy? za 2 miesiące odchodzę na emeryturę, jest ciekaw ile odprawy emerytalnej dostanę, nie ukrywam, że staż pracy mam bardzo długi, 40 lat. Proszę o podpowiedź. Jestem pracownikiem biurowym. Z tego co słyszałem, np. nauczyciele bądź urzędnicy dostają więcej niż zwykły pracownik prywatnej firmy… to prawda?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

W przypadku szeregowego pracownika pracującego w prywatnej firmie odprawa emerytalne wyniesie miesięczne wynagrodzenie. Więcej natomiast otrzymają pracownicy takich zawodów jak:

 • nauczyciel,
 • policjant,
 • żołnierz,
 • urzędnik.

M. Z. odpowiedział 3 lata temu

To ile odprawy emerytalnej dostanie nauczyciel?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Odprawa emerytalna nauczyciela:

Zgodnie z przepisami znajdującymi się w karcie nauczyciela, odprawa wyniesie więcej, niż odprawa “zwykłego” pracownika którą przewiduje Kodeks pracy i będzie to:

 • Jeśli staż nauczyciela wynosi mniej niż 20 lat – to odprawa wyniesie równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia.
 • Jeśli staż nauczyciela wyniesie więcej niż 20 lat, to odprawa wyniesie równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Myśląc o nauczycielu, mam na myśli takie zawody jak:

 1. pracownicy szkół,
 2. pracownicy przedszkoli,
 3. pracownicy zakładów kształcenia,
 4. pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli,
 5. pracownicy zakładów poprawczych,
 6. pracownicy schronisk dla nieletnich.

Mikka odpowiedział 3 lata temu

Kiedy odprawa emerytalna się nie należy?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

odprawa-emerytalna-kiedy-sie-nie-nalezy