Wniosek o skrócenie czasu pracy karmienie piersią wzór

Jak napisać wniosek o skrócenie czasu pracy na karmienie piersią? Wniosek o skrócenie czasu pracy ze względu na karmienie dziecka piersią może złożyć każda pracownica karmiąca, przy czym jej czas pracy zostanie skrócony o jedną lub dwie przerwy dziennie, w zależności od tego, na jaką część etatu zatrudniona jest karmiąca mama.

Wstęp

Jak powinien wyglądać wniosek o przerwę na karmienie? pismo, aby zostało uznane przez pracodawcę, powinno spełniać wszystkie formalne wymagania, a w jego treści muszą znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o skrócenie czasu pracy karmienie piersią wzór

Wniosek-o-skrocenie-czasu-pracy-karmienie-piersia-wzor-pdf-doc

Wniosek o skrócenie czasu pracy karmienie piersią wzór

Przerwa na karmienie piersią w Kodeksie pracy

Wniosek o skrócenie czasu pracy karmienie piersią to zagadnienie oparte na przepisach Kodeksu pracy. Zgodnie z artykułem 187, przewiduje się bowiem specjalne przerwy dla pracownicy karmiącej dziecko piersią.

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

W przypadku karmienia jednego dziecka są to zatem dwie przerwy 30-minutowe, a w przypadku dwójki dzieci to dwie aż 45-minutowe przerwy w ciągu dnia. Długość przerw na karmienie zależy więc od liczby dzieci karmionych piersią. Natomiast ilość takich przerw w ciągu dnia uzależniona jest już od wymiaru czasu pracy.

Jeśli pracownica w ciągu dnia pracuje mniej niż 4 godziny, nie ma prawa do skorzystania z przerwy na karmienie. Przy pracy 4 – 6-godzinnej, pracownica może skorzystać z jednej przerwy, zaś w przypadku, kiedy jej czas pracy pracownicy przekracza 6 godzin, karmiącej mamie przysługują dwie przerwy, niezależnie od tego, czy karmi jedno, czy dwoje dzieci.

Wniosek o przerwę na karmienie piersią

Aby móc skorzystać z przewidzianej w przepisach przerwy na karmienie dziecka piersią, pracownica musi złożyć na ręce swojego pracodawcy wniosek o przerwy na karmienie. W takim wniosku kobieta powinna zawrzeć oświadczenie o karmieniu piersią oraz wskazać odpowiednie dla siebie godziny przerw.

Co ważne, ustawodawca przewidział dla kobiet karmiących możliwość złożenia wniosku o połączenie dwóch przysługujących przerw w jedną. Takie rozwiązanie stosowane jest jednak jedynie na prośbę pracownicy.

Może ona zdecydować, że chce korzystać z łączonej przerwy w ciągu dnia, przychodzić do pracy nieco później lub wychodzić wcześniej.

Wiele kobiet wybiera łączenie przerw choćby z uwagi na konieczność dojazdu do dziecka i powrotu do miejsca pracy – w praktyce jest to zdecydowanie rozsądniejszy sposób na wykorzystanie przysługującego uprawnienia.

Jak napisać wniosek o przerwę na karmienie piersią?

Wniosek o karmienie piersią lub udzielenie przerw musi zawierać odniesienie do podstawy prawnej, z której pracownica chce skorzystać, czyli wskazanie na treść art. 187 § 1 Kodeksu pracy. Poza tym dokument powinien określać:

  • dane dziecka karmionego piersią – datę urodzenia,
  • oznaczenie godzin planowanych przerw,
  • wskazanie daty, od której pracownica chce zacząć korzystać z przerw,
  • własnoręczny podpis.

Wniosek o przerwę na karmienie dziecka można połączyć z wnioskiem o złączenie dwóch należnych przerw w jedną.

Pismo powinno zawierać także oświadczenie o niezwłocznym poinformowaniu pracodawcy o zaprzestaniu karmienia piersią – od tej chwili przerwa w pracy nie będzie należała się pracownicy zatrudnionej.

Przerwy na karmienie piersią a zaświadczenie lekarskie

Czy pracodawca może żądać od pracownicy przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią? Zgodnie z przepisami, przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, czyli na podstawie jej oświadczenia, że karmi dziecko piersią.

Przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń czasowych dotyczących korzystania przez pracownicę z tego uprawnienia, co oznacza, że nie przewiduje się górnej granicy wieku dziecka, do której matka może je karmić i ze względu na to korzystać z przerw.

Nie istnieją też szczególne wymagania co do tego, jak pracownica ma udowodnić fakt karmienia dziecka piersią.

Skoro Kodeks pracy nie wymaga przedłożenia żadnego zaświadczenia lekarskiego, lecz jedynie oświadczenia pracownicy, również pracodawca nie ma podstaw prawnych do żądania od pracownicy karmiącej dziecko piersią przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, nie ma również obowiązku wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o karmieniu piersią.

Warto podkreślić również, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, postanowienia układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy, a to oznacza, że pracodawca nie może utrudniać pracownicy korzystania z uprawnienia do przerw na karmienie.

Przerwy na karmienie piersią w pracy nauczycielki

Jeśli chodzi o wniosek o skrócenie czasu pracy na karmienie piersią lub udzielenie przerw, nauczyciel musi przestrzegać nieco innych zasad, określonych w przepisach Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym aktem prawnym, nauczycielka karmiąca dziecko piersią może ubiegać się o udzielenie jednej godzinnej przerwy na karmienie.

Jest to jednak dopuszczalne tylko wtedy, gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny (ciągłej pracy dziennie).

W przypadku kobiet karmiących, zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela liczba karmionych dzieci nie przekłada się na długość przerw. Pracownica karmiąca dziecko piersią może korzystać z przerw na karmienie po złożeniu stosownego wniosku, bez konieczności spełnienia dodatkowych formalności.

Kto decyduje o godzinach przerw na karmienie piersią?

Przepisy Kodeksu pracy nie określają, w jakich porach pracownica może korzystać z przerw na karmienie. Przewidują one jedynie, że na jej wniosek przerwy te mogą zostać udzielone łącznie, na przykład jedna przerwa godzinna zamiast dwóch przerw półgodzinnych.

Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby przerwy na karmienie piersią na wniosek pracownicy zostały wykorzystane w taki sposób, że będzie ona kończyć pracę godzinę wcześniej lub zaczynać ją godzinę  później.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca ma obowiązek udzielenia przerw na karmienie zgodnie z wnioskiem pracownicy. Całkowita odmowa udzielenia przerw na karmienie będzie stanowiła wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a w takiej sytuacji pracownica karmiąca ma możliwość złożenia skargi na pracodawcę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze