Wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby

Jak napisać wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby? Urlop okolicznościowy to specjalny rodzaj urlopu, który osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę należy się niezależnie od wypracowanego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracownik może wnioskować o taki urlop w określonych sytuacjach. Są to między innymi takie okoliczności, jak narodziny dziecka, ślub (własny lub dziecka) a w szczególności śmierć bliskiej osoby: męża, żony, matki, ojca, brata, siostry, babci, dziadka, przyjaciela itd. 

Wstęp

wniosek-o-urlop-okolicznosciowy-w-zwiazku-ze-smiercia-bliskiej-osoby-wzor-pdf-docJak zatem sporządzić wniosek do pracodawcy, w którym poprosimy o urlop okolicznościowy związany ze śmiercią bliskiej nam osoby? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma do pracodawcy, które wywoła oczekiwane skutki w postaci udzielenia urlopu okolicznościowego, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby

wniosek-o-urlop-okolicznosciowy-w-zwiazku-ze-smiercia-bliskiej-osoby-wzor-pdf-doc

Wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby wzór

Rodzaje urlopów okolicznościowych

Podanie o urlop okolicznościowy można złożyć w trzech przypadkach: narodzin, ślubu lub śmierci. To jednak potoczne określenia, a urlopy okolicznościowe przysługujące pracownikowi dzieli się ze względu na ilość dni wolnych, na:

 • 2 dni wolnego z okazji ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 • 1 dnia wolnego z okazji ślubu dziecka pracownika, zgony i pogrzebu siostry, brata, teścia, teściowej, babki lub dziadka pracownika, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Dzień wolnego za śmierć, narodziny dziecka czy ślub to urlop, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Podczas ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, stosuje się zasady z paragrafu 5. rozporządzenia o wynagrodzeniach.

W pierwszej kolejności należy więc wyliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ze stałych składników wynagrodzenia, a dopiero później ze zmiennych. Stałe składniki wynagrodzenia to składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, w tym:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek stażowy.

Te składniki uwzględnia się w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu. 

Zmienne składniki wynagrodzenia, czyli składniki określane w zmiennej wysokości to między innymi premie, prowizje i nagrody. Wyliczając wynagrodzenie za urlop okolicznościowy – w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego – zmienne składniki wynagrodzenia również oblicza się z miesiąca, w którym urlop został wykorzystany.

Jak nalicza się urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to tak naprawdę potoczna nazwa zwolnienia, które udzielane jest pracownikowi w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi. Ponieważ tak naprawdę nie jest to urlop, do jego naliczania nie stosuje się zasady: 1 dzień urlopu równa się 8 godzin pracy.

Nie można zatem udzielić jednego dnia wolnego w ratach 2 razy po 4 godziny. Jeden dzień urlopu okolicznościowego traktuje się jako udzielenie jednego pełnego dnia wolnego od pracy.

Czy urlop okolicznościowy wlicza się do dni urlopu?

Dzień wolny z powodu śmierci bliskiej osoby, ślubu czy narodzin będzie należał się pracownikowi niezależnie od urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie, nie wlicza się go również do ogólnego wymiaru tego urlopu. Pracownik może wystąpić więc w ciągu roku o:

 • 2 dni pełnopłatnego zwolnienia od pracy, jeśli bierze ślub,
 • 2 dni zwolnienia od pracy, jeśli urodzi mu się dziecko,
 • 2 dni zwolnienia, jeśli umrze członek jego najbliższej rodziny, a 1 dzień w przypadku ślubu dziecka lub pogrzebu członka dalszej rodziny. 

Przykładowo więc pracownikowi, którego staż pracy wynosi 12 lat i który bierze ślub, będzie przysługiwało:

 • 26 dni urlopu wypoczynkowego,
 • 2 dni urlopu okolicznościowego w związku z własnym ślubem.

Czy można odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego?

Co do zasady, wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby, z narodzinami dziecka lub ze ślubem powinien zostać rozpatrzony pozytywnie. Oznacza to, że na żądanie pracownika i po przedstawieniu dowodów zaistniałej sytuacji, pracodawca nie ma prawa odmówić mu udzielenia urlopu okolicznościowego. 

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, gdyż przebywa na urlopie wypoczynkowym, podczas którego zaistnieją okoliczności uprawniające do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Wtedy pracodawca nie musi udzielić mu urlopu okolicznościowego – pracownik nie wykonuje pracy w chwili zaistnienia zdarzenia.

Nie jest właściwe udzielenie urlopu okolicznościowego po urlopie wypoczynkowym, ponieważ dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego nie powinny być udzielane, gdy sprawy zostały już przez pracownika załatwione. 

Przepisy nie zabraniają jednak:

 • udzielenia urlopu okolicznościowego w późniejszym okresie, jeśli pracownik przekona pracodawcę, że jest mu on potrzebny,
 • przerwania urlopu wypoczynkowego, udzielenia jednego dnia zwolnienia okolicznościowego i przesunięcia w ten sposób niewykorzystanego dnia urlopu wypoczynkowego na inny termin.

Wniosek o urlop okolicznościowy na pogrzeb

Urlop okolicznościowy na pogrzeb przysługuje pracownikowi w dwóch wariantach:

 • 2-dniowym, jeśli chodzi o śmierć małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 • 1-dniowym, jeśli chodzi o śmierć rodzeństwa, teściów, dziadków lub pozostałych osób będących na utrzymaniu, lub pod bezpośrednią opieką pracownika. 

Jeśli chodzi o to, kiedy należy złożyć wniosek o urlop okolicznościowy śmierć babci czy dziadka nie jest odpowiednim momentem – podanie najlepiej przedłożyć w chwili, kiedy znany jest już termin pogrzebu.

Nie wolno jednak również składać takiego pisma w ostatniej chwili, ponieważ pracodawca musi znaleźć dla zwalnianego pracownika odpowiednie zastępstwo. 

Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy?

Z urlopu okolicznościowego można skorzystać zarówno w dniu, kiedy odbywa się dane wydarzenie, jak i w innych dniach, o ile da się wykazać, że przeznaczenie wolnego ściśle wiąże się z danym wydarzeniem. 

Konstruując wniosek o urlop okolicznościowy, pracownik musi wskazać w nim uzasadnienie, czyli wyjaśnić, dlaczego potrzebuje wolnego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzasadnić taki urlop sprawami emocjonalnymi, na przykład potrzebą oswojenia się ze stratą bliskiego, jak i formalnościami takimi jak zgłoszenie narodzin dziecka w USC.

Jeśli nie dojdzie do wydarzenia, które uprawnia do urlopu okolicznościowego (np. do ślubu), to pracownik i tak musi wziąć urlop wypoczynkowy – w przeciwnym wypadku jego nieobecność w pracy będzie nieodpłatna lub nieusprawiedliwiona.

Słowo końcowe

Urlop okolicznościowy przysługuje w różnych sytuacjach, jedną z nich jest zgon bliskiej nam osoby. Co ważne, za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie, ponieważ pracownik w czasie korzystania z urlopu okolicznościowego zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracownik ma prawo o aplikowanie od jednego do maksymalnie dwóch dni urlopu okolicznościowego w związku ze śmiercią bliskiej nam osoby. Np. starając się o dwa dni wolnego, warto np. powołać się na odległość, jaką musimy pokonać, aby dotrzeć na pogrzeb, często jest przecież tak, że pogrzeb odbywa się w innym mieście, często oddalonym od naszego miejsca zamieszkania nawet o kilkaset kilometrów.

Oczywiście pogrzeb, to nie jedyne wydarzenie, podczas którego możemy starać się o udzielenie urlopu okolicznościowego, bo może to być także ślub dziecka pracownika.

Jeśli myślisz o urlopie okolicznościowym i chcesz mieć pewność, że wniosek o urlop spełni wszystkie formalne wymagania, pobierz przygotowany przez nas wzór wniosku, który znajduje się w górnej części tego artykułu.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby”
 1. Witam, czy mogę prosić o podstawę prawną odnośnie udzielania pracownikom zwolnień?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Podstawą prawną jest rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Pozdrawiam

Comments are closed.