Rozwiązanie umowy na urlopie wychowawczym

Forum prawneKategoria: RóżneRozwiązanie umowy na urlopie wychowawczym
Joanna zapytał 3 lata temu

Czy będąc na urlopie wychowawczym i planując wystąpienie do Pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, trzeba dotrzymać 30-dniowego terminu złożenia wniosku o skrócenie urlopu wychowawczego? czy można go złożyć razem z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę z terminem 5-dniowym?

Oraz drugie pytanie, czy składając wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, w ogóle konieczne jest złożenie wniosku o skrócenie urlopu wychowawczego?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

uważam, że jeżeli chce Pani zrezygnować z pracy w trakcie urlopu wychowawczego, należy złożyć do pracodawcy wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Moim zdaniem wniosek o skrócenie urlopu nie jest potrzebny, bowiem Pani zamiarem nie jest powrót do pracy, lecz rezygnacja z zatrudnienia.

Tym samym przy rozwiązaniu umowy obowiązywać będą terminy wypowiedzenia umowy o pracę. Natomiast 30 – dniowy termin o którym Pani wspomina i który wynika z art. 186(3) kodeksu pracy – dotyczy się sytuacji, kiedy pracownik rezygnuje z dalszego urlopu wychowawczego celem podjęcia pracy. Na taką też wykładnie wskazuje literalne brzmienie przepisu:

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  1. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Z uwagi na powyższe – chcąc zrezygnować z pracy w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, powinna Pani złożyć na ręce pracodawcy pisemne oświadczenie w tym zakresie.

Podobne: