Podanie o zastępstwo koleżeńskie – WZÓR

Jak napisać podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole? nauczyciel, który nie może już skorzystać z urlopu, ma niekiedy możliwość skorzystania z nieformalnie panującego zwyczaju zastępstwa koleżeńskiego. Jego istotą jest złożenie prośby o poprowadzenie lekcji przez kolegę.

Wstęp

Jeśli dyrektor szkoły zezwala na takie rozwiązania, nauczyciele mogą wzajemnie zastępować się w pracy, kiedy nie przysługują im już żadne dni urlopu. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy jednak napisać odpowiednie podanie o zastępstwo koleżeńskie. PS. dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór podania, który pobierzesz poniżej:

Podanie o zastępstwo koleżeńskie – wzór

podanie-o-zastepstwo-kolezenskie-wzor-doc-pdf

Podanie o zastępstwo koleżeńskie – wzór

Czym jest zastępstwo koleżeńskie?

podanie-o-zastepstwo-kolezenskie-wzor-doc-pdfTerminu „zastępstwo koleżeńskie” nie znajdziemy ani w Karcie Nauczyciela, ani w żadnym innym akcie prawnym. Jest to więc nieuregulowany prawnie zwyczaj, na który dyrektor szkoły może zezwalać lub nie.

Na wniosek o zastępstwo koleżeńskie jeden nauczyciel może zastępować drugiego nauczyciela, odbywając za niego lekcje, kiedy ten ma do załatwienia pilne sprawy prywatne (nieobjęte prawem do skorzystania z płatnego urlopu np. okolicznościowego) lub w sytuacji, kiedy dana osoba wykorzystała już wszystkie dni urlopu w danym roku.

Należy pamiętać, że zastępstwa koleżeńskie są bezpłatne, a decydujący się na nie nauczyciele muszą uregulować takie przysługi we własnym zakresie.

Zastępstwo koleżeńskie a zastępstwo doraźne

Zastępstwo koleżeńskie to nie to samo, co zastępstwo doraźne. Zastępstwo doraźne przydzielane jest przez dyrektora szkoły w sytuacji nagłej potrzeby, spowodowanej przez nieobecność innego nauczyciela. Ma ono na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań placówki.

W ramach zastępstwa doraźnego wskazany nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Liczby godzin zastępstw doraźnych są nielimitowane, a przyznawać je można nawet nauczycielom, którzy nie mają kwalifikacji do prowadzenia danych lekcji.

W praktyce, zastępstwa doraźne przydzielane są najczęściej w trakcie tak zwanych okienek. Nauczyciel ma obowiązek przyjąć takie nadliczbowe godziny pracy zleconej przez dyrektora, jednak w przeciwieństwie do zajęć realizowanych w ramach zastępstwa koleżeńskiego, są to godziny pracy odpłatnej.

Co więcej, wymagają również dokumentacji oraz ustalenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów.

 

Czy podanie o zastępstwo koleżeńskie jest konieczne?

Kwestia zastępstw koleżeńskich nie jest uregulowana prawnie, jednak warunki korzystania z takiego rozwiązania mogą zostać określone regulaminem pracy. Dyrektor szkoły nie jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu umożliwienia mu załatwienia prywatnych spraw, ale może dopuścić zastępstwa koleżeńskie, biorąc na siebie odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje.

Pracodawca często żąda w takiej sytuacji złożenia pisemnego wniosku „podanie o zastępstwo koleżeńskie”, który będzie stanowił „podkładkę” na wypadek zaistnienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia w pracy, w drodze do pracy czy w drodze z pracy.

Jak napisać podanie o zastępstwo koleżeńskie?

Podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole to pismo często niezbędne dla udzielenia pozwolenia na skorzystanie z takiej formy zastępstwa przez dyrektora placówki oświatowej. Wniosek tego typu musi mieć formę pisemną i zachowywać formę odpowiednią dla dokumentów oficjalnych.

Należy zamieścić w nim informacje o dacie i godzinach zastępstwa koleżeńskiego oraz o rodzaju pracy, jaką ma wykonywać nauczyciel na zastępstwie.

Niezbędne jest także wskazanie osób, których zastępstwo dotyczy, czyli podanie zarówno informacji wskazujących na nauczyciela, który będzie nieobecny, jak i nauczyciela, który w tym czasie go zastąpi.

Prośba o zastępstwo koleżeńskie musi zostać opatrzona podpisami obu pracowników. Tak sporządzone pismo wymaga również akceptacji przełożonego, czyli dyrektora.

Co jeśli dyrektor szkoły nie wyrazi zgody na zastępstwo koleżeńskie?

Zastępstwa koleżeńskie są dla dyrektorów szkół kwestią trudną, gdyż mogą rodzić problem ustalenia odpowiedzialności za uczniów, z którymi odbywają się dane zajęcia.

Jeśli pracodawca nie wyraża zgody na takie nieformalne uregulowanie nieobecności nauczyciela, ten ma już tylko jedno rozwiązanie tj. złożenie wniosku o urlop bezpłatny.

 

W takiej sytuacji dyrektor, który przyjmuje wniosek, musi przydzielić innemu nauczycielowi zastępstwo doraźne.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze