Wypisanie dziecka z religii w szkole WZÓR

wypisanie-z-religii-wzor-pismaJak wypisać dziecko z religii? religia w szkołach to temat dość kontrowersyjny. Wbrew powszechnej opinii nie jest to przedmiot obowiązkowy i można bez większych konsekwencji wypisać się z takich zajęć, choć tak naprawdę żaden wypis nie powinien być konieczny – to szkoły powinny zbierać oświadczenia od rodziców uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko chodziło na religię.

Wstęp

lekcje-religiiTymczasem w praktyce szkoły zakładają, że wszyscy uczniowie będą uczęszczać na lekcje religii i to rodzice w porozumieniu ze swoją pociechą składają odpowiednią rezygnację. Aby rezygnacja z religii była skuteczna, pismo powinno zawierać wszystkie niezbędne elementy, które spełnią formalne wymagania stawiane tego typu pismom.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy więc gotowy do wypełnienia wzór podania o zwolnienie z religii, który pobierzesz poniżej:

Wypisanie dziecka z religii w szkole wzór

wypisanie-dziecka-z-religii-w-szkole-wzor-pdf-doc

Wypisanie dziecka z religii w szkole wzór

Czy religia jest obowiązkowa?

Zajęcia z religii (i etyki) organizowane są w szkołach na życzenie pełnoletnich uczniów lub rodziców dzieci niepełnoletnich.

Od 1 września 2014 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, obowiązuje zasada wyrażania tego życzenia w formie pisemnego oświadczenia.

Oznacza to, że udział w lekcjach religii nie jest dla ucznia obowiązkowy. Dziecko może chodzić na etykę lub religię, a także na oba przedmioty jednocześnie lub zrezygnować z jednego i drugiego – bez konsekwencji, na każdym etapie edukacji oraz w czasie roku szkolnego.

Jak wypisać dziecko z religii?

wypisanie-dziecka-z-religii-w-szkole-wzor-pdf-docNajprostszym sposobem na wypisanie dziecka z religii w szkole jest niezapisywanie go na te zajęcia. Jest to jednak jedynie teoria, według której placówka powinna zbierać oświadczenia o chęci uczestnictwa w takich zajęciach od rodziców, zanim rozpocznie się rok szkolny.

W praktyce jest jednak zgoła odwrotnie – to rodzice dzieci, które nie chcą uczęszczać na religię, składają w tym celu odpowiednie oświadczenie.

Jak wypisać się z religii? Uczeń szkoły średniej, który ukończył 18. rok życia, może zwykle dokonać tego samodzielnie. Młodsze dzieci muszą porozmawiać na ten temat z rodzicem. Jeśli dojdą do porozumienia, wypisanie z religii okaże się prostym zadaniem – wystarczy odpowiednio sporządzone pisemne oświadczenie woli rodzica.

Warto pamiętać, aby podanie o zwolnienie z religii złożyć jak najwcześniej – na początku roku szkolnego, zanim dziecko nazbiera nieobecności. Tak naprawdę, rezygnacja z zajęć religii dozwolona jest jednak na każdym etapie nauki i w dowolnym momencie roku szkolnego.

 

Konsekwencje rezygnacji z lekcji religii

Wypisanie dziecka z religii w szkole nie niesie za sobą żadnych poważnych konsekwencji dla ucznia. Należy liczyć się jedynie z faktem, że przedmiot ten wlicza się do średniej, więc po rezygnacji z uczęszczania na religię, wyniki dziecka mogą okazać się niższe. Jeśli wypis z zajęć nastąpi przed klasyfikacją roczną, uzyskane do tej pory przez ucznia oceny nie będą brane pod uwagę.

Nieco poważniejsze są natomiast konsekwencje rezygnacji z religii w perspektywie uczestnictwa w sakramentach.

Jeśli rodzice wypisują dziecko z religii, powinni wiedzieć, że nieuczestniczenie w katechezie może skutkować niedopuszczeniem do komunii świętej i bierzmowania, a tym samym brakiem możliwości stania się chrzestnym lub świadkiem na bierzmowaniu.

Problematyczną kwestią, która często powstrzymuje rodziców przed wypisaniem dziecka z religii – jest sprawa związana ze sprawowaniem nad uczniem opieki w przypadku, kiedy zajęcia z religii odbywają się w środku dnia.

Rezygnacja z lekcji religii będzie wiązała się wtedy z tak zwanym okienkiem. Warto pamiętać jednak, że to szkoła odpowiada za zapewnienie dzieciom opieki w trakcie zajęć. Po wypisaniu dziecka z lekcji religii placówka będzie zobligowana do zorganizowania uczniowi zajęć zastępczych, na przykład na świetlicy.

Łatwiejsza do rozwiązania będzie sytuacja, w której lekcja religii uwzględniona jest w planie zajęć jako pierwsza lub ostatnia. Wtedy uczeń może po prostu przyjść do szkoły później lub wcześniej ją opuścić.

Jak napisać oświadczenie o nieuczestniczeniu w lekcjach religii?

Wniosek o zwolnienie z religii należy sporządzić w formie pisemnej. Decyzję warto wcześniej dobrze przemyśleć, a samo podanie o zwolnienie z religii napisać rzeczowo, aby uniknąć dodatkowych pytań ze strony placówki.

Oświadczenie o wypisaniu z religii powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • imiona i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych, ewentualnie pełnoletniego ucznia, adres zamieszkania wnioskodawców,
  • zwrot do adresata, czyli dyrektora placówki z podaniem jej nazwy i adresu,
  • treść oświadczenia ze wskazaniem podstawy prawnej,
  • czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych.

Warto pamiętać, że wypisanie dziecka z religii w szkole nie wymaga składania żadnych dodatkowych wyjaśnień czy uzasadnień. Decyzja o rezygnacji z zajęć nie musi być poparta żadnymi argumentami.

 

Czy lekcja religii musi być pierwsza lub ostatnia w planie zajęć?

Placówki oświatowe nie mają obowiązku organizowania lekcji religii jako pierwszej lub ostatniej godziny zajęć, chociaż takie rozwiązanie jako jedyne gwarantuje pełną dobrowolność uczestnictwa w katechizmie.

Poza tym stanowi ułatwienie dla samej szkoły, która w innym przypadku zobligowana jest do zapewnienia dzieciom opieki lub innych zajęć wychowawczych w czasie zajęć, na które nie uczęszczają.

Zasadniczo zaleca się więc umieszczać religię na początku lub na końcu planu zajęć ze względu na fakt, iż są to zajęcia nadobowiązkowe.

Czy uczeń może być zmuszany do udziału we mszy lub innym wydarzeniu o charakterze religijnym?

Jeśli dziecko wypisuje się z religii, problematyczne będą dla niego również inne wydarzenia o charakterze sakralnym, z jakimi często mamy do czynienia w życiu szkolnym.

Warto wiedzieć więc, że nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia w praktykach religijnych.

Dotyczy to nawet odmawiania w szkole modlitwy, która według Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku powinna być: „Wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców”.

Również w tym rozporządzeniu znajdziemy informację o tym, że uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii, lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

Jeśli chodzi o mszę, to powinna pozostawać ona poza regułami szkolnymi, aby osoby, które nie chcą brać udziału w wydarzeniu o charakterze sakralnym,  nie musiały publicznie się z tym ujawniać.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze