Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy WZÓR

Jak powinno wyglądać zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy? Osoby, które odbyły szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, na zakończenie kursu otrzymują imienne zaświadczenie, potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Okres ważności takiego certyfikatu uzależniony jest od tego, dla kogo prowadzone było szkolenie i jaki zakres tematyczny obejmowało.

Wstęp

zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu-pierwszej-pomocy-wzor-pdf-docJakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy? w dokumencie musi znaleźć się szereg niezbędnych informacji, dzięki którym zaświadczenie spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, który pobierzesz poniżej:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wzór

zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu-pierwszej-pomocy-wzor-pdf-doc

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wzór

Czym jest zaświadczenie o ukończeniu kursu?

Zaświadczenie pierwsza pomoc to nic innego jak certyfikat, który potwierdza odbycie szkolenia z pierwszej pomocy i pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.

Dokument świadczy o tym, że kursant zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i jest gotowy – w razie potrzeby – takiej pomocy udzielić.

Certyfikat ukończenia kursu z pierwszej pomocy powinien określać rodzaj szkolenia, czyli zakres materiału przyswojonego przez kursanta. Musi wskazywać także dane podmiotu szkolącego, aby możliwe było zweryfikowanie autentyczności odbytego kursu.

 

Jak długo ważne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy?

Zaświadczenie o szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej może być ważne przez dwa lub trzy lata po zaliczeniu egzaminu. Ważność certyfikatu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 roku.

Akt prawny mówi o tym, że zaświadczenie i tytuł ratownika są ważne przez 3 lata od dnia wydania dokumentu i pozytywnego zaliczenia egzaminu końcowego. Jeśli osobie przeszkolonej zależy na zachowaniu ważności certyfikatu, musi odbyć recertyfikację w okresie wspomnianych 3 lat.

W przypadku osób pracujących w placówkach, które sprawują opiekę nad dziećmi, zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy ważne jest dwa lata.

Skrócony okres ważności certyfikatu wynika z zapisów Ustawy z dnia 7.07.2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Zgodnie z tym aktem prawnym:

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Taki skrócony okres ważności certyfikatu wynika z faktu, że pierwsza pomoc u dzieci znacząco różni się od pomocy, jakiej udziela się osobom dorosłym. Najczęściej więc w podmiotach zajmujących się sprawowaniem opieki nad dziećmi szkolenia odbywają się co roku.

 

Co obejmuje kurs pierwszej pomocy?

Zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy powinno precyzować, jaką wiedzę zdobył kursant w trakcie szkolenia. Z reguły zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmują:

 • zagadnienia związane z aspektami prawnymi udzielania pierwszej pomocy, czyli przede wszystkim możliwe kary za nieudzielenie pomocy i prawidłowy sposób postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • zasady prawidłowego mechanizmu oceniania sytuacji,
 • zasady zabezpieczania miejsca zdarzenia,
 • zasady prawidłowej oceny stanu osoby poszkodowanej oraz przeprowadzenia kontroli czynności życiowych,
 • zasady wzywania służb ratunkowych,
 • sposób postępowania z poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym,
 • zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • zasady reagowania na omdlenie, atak serca, padaczkę, zakrztuszenie się czy krwotok,
 • zasady opatrywania ran i oparzeń,
 • zasady przeprowadzania ewakuacji.

Jeśli chodzi o wiedzę praktyczną, kursant zwykle egzaminowany jest z przeprowadzania takich czynności jak:

 • opatrywanie ran i urazów,
 • przeprowadzenie resuscytacji,
 • używanie defibrylatora,
 • układanie poszkodowanego w określone pozycje – zależnie od stanu zdrowia.

Jaki cel mają kursy pierwszej pomocy?

Odbycie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwala osobie szkolącej się poznać zasady prawidłowego reagowania w sytuacjach, które grożą utratą zdrowia lub życia.

Chociaż taką wiedzę i związane z nią umiejętności powinien opanować każdy, to zaświadczeń o odbyciu kursu pierwszej pomocy wymaga się jedynie od pracowników niektórych branży, na przykład od pracowników szkół, klubów dziecięcych czy przedszkoli.

Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy otrzymuje wyłącznie taka osoba, która nie tylko wzięła udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia, ale również zaliczyła materiał z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zdała egzamin – praktyczny i teoretyczny.

Odbycie takiego szkolenia służy zarówno poznaniu zasad prawidłowego reagowania na różne trudne sytuacje, jak i oswojeniu się z widokiem ran i obrażeń oraz z obsługą urządzeń do udzielania pomocy przedmedycznej.

Warto pamiętać, że otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie oznacza, iż kursant nie musi odbywać już kolejnych szkoleń.

Badania dowodzą, że większą część opanowanej w trakcie kursu wiedzy traci się już po około 6 miesiącach od zakończenia szkolenia. Znajomość zasad postępowania w sytuacji zagrożenia życia należy więc odświeżać jak najczęściej.

 

Jak wygląda certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy?

Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy można sporządzić na podstawie druku, jakim jest wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z udzielenia pierwszej pomocy.

Dokument przygotowany został zgodnie z wytycznymi MEN.

Informuje między innymi:

 • o dacie zakończenia kursu i zaliczenia egzaminu końcowego,
 • o szczegółach prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (wymiar godzin, zakres materiału),
 • o danych organizatora kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej zawiera także dane kursanta i dane ratownika medycznego, który prowadził szkolenie.

Certyfikat może informować też o ocenie, jaką kursant uzyskał podczas egzaminu końcowego, jednak nie jest to konieczne. Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy ma przede wszystkim funkcję informacyjną, nie natomiast oceniającą.

W zależności od programu i rodzaju kursu, możliwe jest wystawienie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze