Rezygnacja z kursu językowego Wzór pisma

Forum prawneKategoria: Wzór pismaRezygnacja z kursu językowego Wzór pisma
AvatarKlaudia zapytał 1 miesiąc temu

Jak napisać rezygnację z kursu językowego? zapisałam się na kurs językowy z j. angielskiego. Wpłaciłam zaliczkę 300 zł. Kurs obywa się w szkole, do której chodzę. W grupie ma być 8 osób, kurs niedługo startuje.

Rodzice jednak namawiają mnie, by ze względu na panującą epidemię zrezygnować z kursu. Jak napisać taką rezygnację i jak odzyskać zaliczkę, którą wpłaciłam? kurs jeszcze się nie rozpoczął. Czy mimo rezygnacji będę musiała płacić raty miesięczne za kurs?

3 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Podpisując umowę ze szkołą językową, zawarłaś tak naprawdę umowę zlecenie, a zgodnie z art. 746 par. 1 Kodeksu cywilnego możesz wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie. Jeśli natomiast Szkoła językowa poniosła już jakieś koszty związane z obsługą Ciebie, jako kursanta w celu należytego wykonania zlecenia, Szkoła językowa może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy za poniesione koszty.

Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Gotowy do pobrania wzór rezygnacji z kursu językowego zamieszczam poniżej:

Rezygnacja z kursu językowego wzór pisma

Rezygnacja-z-kursu-jezykowego-wzor-pisma-pdf-doc
Rezygnacja z kursu językowego Wzór pisma

Jeśli chodzi o dalsze wpłaty po rezygnacji z kursu, to nie będziesz musiała ich płacić, ponieważ zgodnie z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 15 stycznia 2009 r. (sygn. XVII Amc 12/08), za niedozwoloną klauzulę umowną uznano zapis: „rezygnacja z kursu nie oznacza ustania obowiązku wpłat za szkolenie zgodnie z podpisaną umową”.

AvatarBłażej odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam, pobrałem wzór wypowiedzenia kursu językowego, jak dostarczyć to pismo? można osobiście do sekretariatu czy trzeba na adres firmy organizującej kurs językowy?

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Wypowiedzenie umowy o kurs językowy najlepiej wysłać pocztą na adres szkoły językowej. List należy wysłać przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód, że dokonaliśmy wypowiedzenia/rezygnacji z kursu językowego. Pozdrawiam!

Twoja odpowiedź