Rezygnacja z kursu językowego Wzór pisma

Forum prawneKategoria: Wzór pismaRezygnacja z kursu językowego Wzór pisma
Klaudia zapytał 3 lata temu

Jak napisać rezygnację z kursu językowego? zapisałam się na kurs językowy z j. angielskiego. Wpłaciłam zaliczkę 300 zł. Kurs obywa się w szkole, do której chodzę. W grupie ma być 8 osób, kurs niedługo startuje.

Rodzice jednak namawiają mnie, by ze względu na panującą epidemię zrezygnować z kursu. Jak napisać taką rezygnację i jak odzyskać zaliczkę, którą wpłaciłam? kurs jeszcze się nie rozpoczął. Czy mimo rezygnacji będę musiała płacić raty miesięczne za kurs?

6 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Podpisując umowę ze szkołą językową, zawarłaś tak naprawdę umowę zlecenie, a zgodnie z art. 746 par. 1 Kodeksu cywilnego możesz wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie. Jeśli natomiast Szkoła językowa poniosła już jakieś koszty związane z obsługą Ciebie, jako kursanta w celu należytego wykonania zlecenia, Szkoła językowa może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy za poniesione koszty.

Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Gotowy do pobrania wzór rezygnacji z kursu językowego zamieszczam poniżej:

Rezygnacja z kursu językowego wzór pisma

Rezygnacja-z-kursu-jezykowego-wzor-pisma-pdf-doc

Rezygnacja z kursu językowego Wzór pisma


Jeśli chodzi o dalsze wpłaty po rezygnacji z kursu, to nie będziesz musiała ich płacić, ponieważ zgodnie z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 15 stycznia 2009 r. (sygn. XVII Amc 12/08), za niedozwoloną klauzulę umowną uznano zapis: “rezygnacja z kursu nie oznacza ustania obowiązku wpłat za szkolenie zgodnie z podpisaną umową”.

Podobne: Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy WZÓR

Błażej odpowiedział 3 lata temu

Witam, pobrałem wzór wypowiedzenia kursu językowego, jak dostarczyć to pismo? można osobiście do sekretariatu czy trzeba na adres firmy organizującej kurs językowy?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Wypowiedzenie umowy o kurs językowy najlepiej wysłać pocztą na adres szkoły językowej. List należy wysłać przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód, że dokonaliśmy wypowiedzenia/rezygnacji z kursu językowego. Pozdrawiam!

Mariusz odpowiedział 2 lata temu

Witam. Chciałabym zrezygnować z kursu językowego i płacić dalszych rat. Jak to skutecznie dokonać? Co napisać w rezygnacji i czy w tytule napisać rezygnacja i wypowiedzenie umowy razem? Szkoła dopisała klauzulę, że w przypadku rezygnacji muszę nadal płacić i że umorzą mi tylko ostatnią ratę. Proszę o odpowiedź. Dziękuje i pozdrawiam

Ania P. odpowiedział 2 lata temu

Jest u nas prywatna szkoła, gdzie odbywają się zajęcia z angielskiego, zapisałam się, ale nie chce już chodzić na zajęcia, bo nie podoba mi się klimat na zajęciach. Miały być grupy 3-4 osobowe, a na zajęciach jest od 6 do 8 osób).

Nauczyciel nie jest w stanie poświęcić każdemu z nas wystarczającej ilości czasu, by coś wytłumaczyć. Pędzimy z materiałem, ale nie wszyscy nadążają, zapisałam się na kurs języka angielskiego, żeby móc liczyć na indywidualne zajęcia, niestety to, co mi obiecano różni się od tego jest na zajęciach

W związku z tym chcę złożyć wypowiedzenie umowy kursu języka angielskiego, jeśli umowa była na rok, to nie poniosę żadnych kosztów z tego tytułu? umowa jest niezgodna z rzeczywistością.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności należy sięgnąć do zapisów umowy. To, co należy odnaleźć to regulacje dotyczące samego przebiegu zajęć. Być może w umowie zostały odpisane kwestie dotyczące nauczania, liczby uczestników, terminów spotkań i czasu trwania zajęć.

Jeśli znajdziesz regulacje potwierdzające liczbę uczestników ze wskazaniem, że maksymalna liczba osób na zajęciach wyniesie 4, to możesz powołać się na niezgodność umowy ze stanem faktycznym i złożyć wypowiedzenie.

Natomiast jeśli w umowie nie zostały uregulowane kwestie dotyczące zajęć, możesz starać się rozwiązać umowę, kontaktując się z osobą, która reprezentuje placówkę. Musisz podać, że kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, a wcześniejsze ustalenia były inne, dlatego chcesz zrezygnować z dalszych zajęć.

Zaznaczę, że musisz wykazać się asertywnością, tak by nie dać się „wmanipulować” w obowiązek zapłaty kary umownej. Należy starać się wykazać, że wina leży po stronie organizatora kursu i rezygnacja jest spowodowana niewłaściwym wywiązaniem z umowy.

Na koniec dodam, że jeśli dojdzie do rozwiązania umowy – zarówno za wypowiedzeniem, jak i na zgodne oświadczenie stron – żądaj potwierdzenia tej okoliczności na piśmie, w którym zostanie złożone oświadczenie, że umowa została rozliczona.

Powyższe może uchronić Cię przed ewentualnymi, przyszłymi roszczeniami finansowymi organizatora kursu (przede wszystkim karą umowną).