Zgoda właściciela na poprowadzenie przyłącza przez jego działkę

Forum prawneKategoria: Wzór pismaZgoda właściciela na poprowadzenie przyłącza przez jego działkę
dwe34 zapytał 2 lata temu

Witam,

Zgoda właściciel na poprowadzenie przyłącza przez jego działkę. Potrzebuję zgodę właściciela na poprowadzenie przez jego działkę (nr. ew. działki 713/3) instalacji odprowadzenia wody opadowej z działek sąsiednich będących własnością gminy do potoku Brusznik w Rybarzowicach. Jestem pełnomocnikiem inwestora – gminy Buczkowice. Potrzebny mi jest wzór takiego pisma.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

zgoda właściciela gruntu na przeprowadzenie prac na jego działce (wejście na teren nieruchomości celem wykonania przyłącza) oraz pozostawienie w gruncie urządzeń lub kabli powinna zostać udzielona na piśmie w formie oświadczenia.

Zgoda ta jako dokument służący również dla celów dowodowych powinna zawierać:

  • oznaczenie właściciela działki (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
  • oznaczenie inwestora (w Państwa przypadku gminy)
  • oznaczenie działki, przez którą będzie przebiegać przyłącze i na której będą wykonywane prace (adres, numery w rejestrach ewidencyjnych, KW)
  • oznaczenie działki, która ma zostać zasilona w instalację
  • opis planowanych prac w podaniem przybliżonej daty
  • oświadczenie właściciela działki w formie klauzuli: „Wyrażam zgodę na wykonanie na terenie mojej działki prac związanych z ….”.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie przyszłych prac jeśli zajdzie taka potrzeba (modernizacja, remont).

Tak napisane oświadczenie powinno zostać przygotowane w przynajmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które podpisać powinien składający oświadczenie.

Dodam, że jeśli zgoda ma zostać udzielona za odpowiednią rekompensatą finansową, wówczas należy przygotować umowę pomiędzy gminą a właścicielem działki. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku warto skorzystać z naszych wzorów:

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór pdf doc

Zgoda-sasiada-na-przylacze-wodociagowe-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór pdf doc

*w razie potrze, pismo można edytować, dostosowując je do własnych indywidualnych potrzeb.

Podobne wątki: