Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego

Jak napisać prośbę o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego? W trakcie budowy domu łatwo jest zapomnieć o niektórych formalnościach i czasie oczekiwania na załatwienie pewnych formalności. Często więc zdarza się, że inwestor nieco zbyt późno wszczyna procedurę wykonania przyłącza gazowego, co w konsekwencji zmusza go do przesunięcia w czasie innych planowanych prac.

Z reguły czas, jaki potrzebujemy na wykonanie przyłącza gazu, licząc od złożenia wniosku do założenia licznika, to około 4-5 miesięcy w zależności od rejonu polski, dlatego warto wiedzieć, jak przyspieszyć przyłącze gazowe.

Wstęp

prosba-o-przyspieszenie-wykonania-przylacza-gazowego-wzor-pdf-docAby przyspieszyć wykonanie przyłączenia do sieci gazowej, inwestor powinien złożyć w zakładzie gazowniczym stosowną prośbę w formie pisemnej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej prośby, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego wzór

prosba-o-przyspieszenie-wykonania-przylacza-gazowego-wzor-pdf-doc

Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego wzór

Jak wygląda procedura wykonania przyłącza gazowego?

Na jakim etapie procedury można złożyć wniosek o przyspieszenie przyłącza gazu? Pismo to nie dotyczy wydania warunków przyłączenia ani umowy zawieranej z gazownią. Cały proces można opisać w skrócie w następujących krokach:

 1. Złożenie wniosku o wydanie/określenie warunków przyłączenia.
 2. Odebranie warunków przyłączenia.
 3. Podpisanie umowy o przyłączenie.
 4. Wykonanie wewnętrznej części instalacji.
 5. Wykonanie przyłącza przez gazownię, czyli połączenie części wewnętrznej instalacji z siecią.
 6. Wypełnienie zgłoszenia o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.
 7. Montaż licznika.

Z prośbą o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego można wystąpić dopiero na etapie kroku 5., czyli po odebraniu warunków przyłączenia i wykonaniu własnej, wewnętrznej części instalacji.

Kiedy inwestor zatwierdzi wydane warunki przyłączenia i podpisze umowę o przyłączenie, pozostaje mu bowiem czekać na wykonanie przyłącza przez gazownię – termin oczekiwania określony jest w umowie.

Termin wykonania przyłącza a przepisy

Przepisy nie określają terminu, w jakim gazownie powinny wykonać przyłącze. Określają jedynie termin wydania warunków przyłączenia. Prawo energetyczne obejmuje w tym zakresie operatorów sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej.

Zgodnie z przepisami, długość terminów na wydanie warunków przyłączenia uzależniona jest od przynależności wnioskodawców do poszczególnych grup przyłączeniowych.

W przypadku domu jednorodzinnego operatorzy na wykonanie przyłącza mają:

 • 21 dni – dla sieci elektroenergetycznej,
 • 30 dni – dla sieci gazowej,
 • 30 dni – dla sieci ciepłowniczej.

Natomiast w przypadku domów wielorodzinnych i apartamentowców terminy te wynoszą:

 • 30 dni – dla sieci elektroenergetycznej,
 • 60 dni – dla gazowej,
 • 30 dni – dla ciepłowniczej.

W uzasadnionych przypadkach operator może przedłużyć termin, ale maksymalnie o połowę jego pierwotnej długości. Jeśli złamie te przepisy i nie dotrzyma terminu, grozi mu kara w wysokości nie niższej niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki.

Jednak w takim przypadku prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazu nie znajduje zastosowania – należy zgłosić się do Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, właściwego miejscowo ze względu na położenie punktu przyłączenia, a wtedy prezes URE może zdecydować o nałożeniu kary na operatora.

 

Jak napisać wniosek o przyspieszenie wykonania przyłącza gazu?

Wniosek o przyspieszenie realizacji przyłącza gazu należy zaadresować do Zakładu Gazowniczego, z którym inwestor podpisał umowę.

Przed sporządzeniem pisma warto skontaktować się z pracownikami gazowni również osobiście, dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się cała procedura i zapytać, czy istnieje możliwość przyspieszenia wykonania przyłącza.

Pismo o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane inwestora,
 • adres przyłączanego budynku,
 • oznaczenie zawartej umowy przyłączeniowej,
 • prośbę o przyspieszenie wykonania przyłącza,
 • podpis.

Sam wniosek o przyspieszenie budowy przyłącza należy odpowiednio uzasadnić. Ponieważ większość osób wykonuje przyłącze na etapie budowy domu – w stanie surowym otwartym lub zamkniętym – oczekiwanie na wykonanie przyłącza może opóźniać inne prace, zwłaszcza wykończeniowe.

Warto zatem powołać się na zbliżający się termin umowy zawartej z ekipą remontowo-budowlaną lub na konieczność szybkiego wprowadzenia się do mieszkania.

Każdy wniosek tego typu jest jednak rozpatrywany uznaniowo, co oznacza, że wyłącznie od dobrej woli pracowników gazowni zależy, czy dołożą wszelkich starań, aby przyłącze zostało wykonane wcześniej. Czasami będzie to niemożliwe – choćby w przypadku, gdy gazownia nie posiada wykonawców i musi wyłonić ich w ramach przetargu.

Od czego zależy termin wykonania przyłącza gazowego?

W umowie na wykonanie przyłącza gazowego, zakład określa maksymalny termin budowy przyłącza. Warto mieć więc na uwadze, że nie jest to data, w której nastąpi wykonanie przyłącza, lecz maksymalna granica zakończenia procedury. Na nią składa się natomiast między innymi:

 • wykonanie pomiarów przez geodetę,
 • zaprojektowanie przyłącza,
 • wykonanie przyłącza,
 • ewentualnie przetarg, jeśli gazownia nie ma wybranego podwykonawcy.

Niektóre z tych procedur inwestor może wziąć na siebie – oczywiście, za zgodą gazowni i we współpracy z odpowiednio wykwalifikowanymi podmiotami. Co prawda, zwiększa to koszt wykonania przyłącza, ale pozwala znacząco przyspieszyć realizację przyłączenia. W normalnych warunkach cała procedura trwa zwykle około 4 miesięcy.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze