Protokół podłączenia kuchenki gazowej DRUK – wzór

Jak sporządzić protokół podłączenia kuchenki gazowej? Kuchenka gazowa lub płyta gazowa mogą być zasilane na dwa sposoby: z przyłącza do sieci gazowej (gaz ziemny) lub z butli propan-butan. Zarówno podłączenie kuchenki wężykiem do instalacji gazowej, jak i podłączenie urządzenia do butli może wykonać tylko osoba do tego uprawniona.

Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa, a także prawidłowego działania sprzętu. Nieprawidłowe podłączenie gazu do kuchenki może wiązać się z nieszczelnością, która zwiększa ryzyko wybuchu.

Wstęp

protokol-podlaczenia-kuchenki-gazowej-druk-wzor-pdf-docPoza tym już samo ulatnianie się gazu jest sytuacją niebezpieczną dla zdrowia i życia, dlatego procedurę podłączenia kuchenki gazowej warto zlecić osobie z odpowiednimi uprawnieniami, która po wykonaniu usługi sporządzi stosowny protokół. Aby ułatwić Ci jego przygotowanie, udostępniamy gotowy do wypełnienia wzór protokołu, który pobierzesz poniżej:

Protokół podłączenia kuchenki gazowej druk

protokol-podlaczenia-kuchenki-gazowej-druk-wzor-pdf-doc

Protokół podłączenia kuchenki gazowej druk

Czy można samodzielnie podłączyć kuchenkę gazową?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że obowiązujące przepisy zabraniają samodzielnego podłączania kuchenek gazowych do przyłącza. Tymczasem, przyłącze gazowe może obsługiwać wyłącznie osoba przeszkolona, posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Podobnie nie zaleca się dokonywania samodzielnego podłączenia butli z gazem propan-butan. Oba paliwa gazowe są bowiem bardzo niebezpieczne, dlatego obcowanie z nim powinno odbywać się przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarówno instalacja gazowa, jak i wąż elastyczny butli z gazem powinny być regularnie sprawdzane pod kątem swojej szczelności. W budynkach wielorodzinnych stosowne testy przeprowadza się okresowo, ale w domach prywatnych obowiązek ten jest nałożony na ich właściciela.

Dlaczego warto zlecić podłączenie kuchenki gazowej?

Jeśli właściciel nieruchomości zleci podłączenie kuchenki gazowej osobie lub firmie, czynność ta zostanie zakończona spisaniem specjalnego dokumentu o nazwie „protokół podłączenia kuchni gazowej”.

Takie pismo stanowi gwarancję prawidłowej instalacji urządzenia, a tym samym gwarancję bezpieczeństwa. Instalator po podłączeniu kuchenki podpisuje się na świadectwie podłączenia, czym daje zleceniodawcy rękojmię poprawnego funkcjonowania urządzenia.

W przypadku, kiedy kuchenkę podłącza się samodzielnie lub zleca się to zadanie osobom niekompetentnym, podejmuje się duże ryzyko związane nawet z możliwością wybuchu gazu. Kto może podłączyć kuchenkę gazową?

Osoba, której podpis poświadcza prawidłową instalację kuchni gazowej to pracownik z odpowiednimi uprawnieniami. Uprawnienia do podłączenia kuchni gazowej określa się skrótem G3.

Obejmują one zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń gazowych, na przykład okresowe sprawdzanie pieca gazowego czy właśnie podłączanie urządzeń zasilanych gazem.

Podłączenie kuchenki gazowej przez fachowca ma również tę zaletę, że po wykonaniu takiej czynności gazownik upewni się, że urządzenie pracuje prawidłowo, a gaz nie ulatnia się.

Dodatkowo osoba z odpowiednimi uprawnieniami powinna nie tylko udokumentować prawidłowo wykonaną instalację, ale również wyjaśnić użytkownikowi, jak należy bezpiecznie korzystać z kuchenki, na co uważać i kiedy wezwać pomoc, aby uchronić się przed niebezpieczeństwem.

Co jeszcze poza bezpieczeństwem i gwarancją prawidłowego działania kuchenki traci osoba, która samodzielnie podłącza takie urządzenie?

Profesjonalne podłączenie kuchenki gazowej a gwarancja producenta

Podbicie gwarancji kuchenki gazowej to podstawa ewentualnej reklamacji. Chociaż konsumenci rzadko mają taką świadomość, to warto pamiętać, że podłączenie kuchenki gazowej do butli lub do instalacji gazowej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami to podstawowy warunek rozpatrzenia reklamacji związanej ze sprzętem gazowym.

Producenci mają prawo automatycznie odrzucić reklamację, jeśli na karcie produktu nie będzie wyraźnej informacji o tym, że montażu sprzętu dokonał uprawniony do tego gazownik.

Zasada ta dotyczy również kuchenek gazowo-elektrycznych, przy czym w przypadku piekarników elektrycznych w kuchence gazowej konieczne jest uzyskanie osobnego zaświadczenia o podłączeniu piekarnika – protokołu podłączenia piekarnika do sieci elektrycznej.

Jeśli więc jakakolwiek część sprzętu wykorzystuje gaz, czyli wymaga przyłączenia do sieci lub butli z gazem, jej instalację należy zlecić osobie, która będzie w stanie przybić stempel w karcie produktu. Pieczątka ta jest poświadczeniem uprawnień gazowniczych i dowodem na to, że instalacji dokonała osoba uprawniona.

Co powinien zawierać protokół podłączenia kuchenki?

Protokół z podłączenia kuchenki gazowej to zaświadczenie, które powinno potwierdzać:

  • że urządzenie zostało podłączone prawidłowo,
  • że instalacji dokonała osoba z odpowiednimi uprawnieniami,
  • że przewody oraz sprzęt działają poprawnie – gaz nie ulatnia się.

W sporządzeniu stosownego dokumentu pomocny jest przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór protokołu podłączenia kuchenki gazowej, w którym należy ująć:

  • datę i miejsce instalacji urządzenia,
  • dane urządzenia, w tym nazwa i numer seryjny,
  • dane osoby dokonującej instalacji gazowych, w tym numer uprawnień,
  • oświadczenie o sprawnym działaniu urządzenia,
  • podpis i pieczątka gazownika.

Tak sporządzony dokument warto dołączyć do karty gwarancyjnej urządzenia na wypadek konieczności oddania go do reklamacji lub na wypadek wnioskowania o odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Słowo końcowe

Przy podłączaniu kuchenki gazowej lub płyty gazowej należy zwrócić uwagę na to, aby instalator po jej podłączeniu wystawił nam stosowny protokół podłączenia, abyśmy w razie konieczności korzystania z serwisu gwarancyjnego lub wykupionego ubezpieczenia, nie zostali odesłani “z kwitkiem” ze względu na brak takiego protokołu – co bardzo często ma miejsce.

Podłączenie płyty gazowej nie należy do zadań prostych, ponieważ nieprawidłowe jej podłączenie może skutkować wybuchem gazu! Dlatego, aby podłączenie płyty gazowej nie sprawiało w przyszłości żadnych problemów, jej montażem powinna zająć się osoba wykwalifikowana.

Jeśli mimo wszystko chcesz samemu podłączyć kuchenkę gazową lub płytę gazową, wiedz, że ryzykujesz nie tylko swoje życie i zdrowie, ale także osób z Tobą mieszkających, a w przypadku zamieszkiwania bloku jednorodzinnego – ryzyko wzrasta wielokrotnie, gdyż obok Ciebie mieszka wiele rodzin z dziećmi.

Instalacje gazowe (gazu ziemnego czy też samej butli z propan-butanem), a szczególnie montaż płyty gazowej to wbrew pozorom bardzo odpowiedzialne zajęcie i trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie, aby wskutek własnych działań nie doszło w przyszłości do wybuchu gazu.

Kończąc już, po montażu kuchenki instalator podbija kartę gwarancyjną i wypisuje protokół, a czasem nawet (po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych) zabiera ze sobą starą kuchenkę. Tą kuchenką gazową nie musisz się już przejmować, gdyż albo trafi ona na złom, albo posłuży na części zamienne do starszych modeli kuchenek, które de facto wciąż są w użytku.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze