Wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne WZÓR

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne? Słupy energetyczne usadowione na działce uniemożliwiają wykorzystanie w pełni posiadanego na własność terenu. Jest to częste zjawisko, a wiele gruntów, na których zakład energetyczny zamontował słupy, nadal zmaga się z nieuregulowaną sytuacją prawną.

Wstęp

wniosek-o-odszkodowanie-za-slupy-energetyczne-wzor-pdf-docKiedy można złożyć wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne i jak sporządzić takie pismo, aby spełniało wszystkie formalne wymogi? Aby ułatwić Ci napisanie wniosku o odszkodowanie, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne wzór

wniosek-o-odszkodowanie-za-slupy-energetyczne-wzor-pdf-doc

Wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne wzór

Kiedy można wnioskować o odszkodowanie za słupy energetyczne?

Posadowienie słupa energetycznego na działce prywatnej obniża jej wartość, ponieważ utrudnia swobodną zabudowę i swobodne korzystanie z terenu. Właściciele takich posesji mogą ubiegać się o odszkodowanie, które pozwoli im odzyskać utraconą wartość nieruchomości.

Wcześniej należy sprawdzić jednak, czy na danym gruncie nie została ustanowiona służebność  przesyłu  poprzez np. zasiedzenie służebności przesyłu.

Ustanowiona służebność, wpisana w dział III Księgi Wieczystej, zezwala firmie energetycznej na umiejscowienie na danej działce infrastruktury przesyłowej. Jeśli w KW istnieją takie zapisy, właściciel nie ma szans na uzyskanie odszkodowania. 

Wniosek o odszkodowanie można złożyć wtedy, kiedy słupy posadowione zostały na działce bez określonej przepisami podstawy prawnej. Obecne na posesji prywatnej słupy i linie energetyczne powodują bowiem, że istniejąca infrastruktura przesyłowa w istotnym stopniu ogranicza możliwości wzniesienia trwałej zabudowy na działce. 

Warto podkreślić przy tym, że już sama linia elektroenergetyczna przechodząca nad działką – bez umiejscowionego słupa – daje możliwość ubiegania się o rekompensatę finansową z tytułu braku możliwości zabudowy nieruchomości.

Słup najczęściej podnosi wartość odszkodowania jedynie o kilka procent i nie podlega w dużym stopniu treści orzecznictwa prawnego, gdyż ten odnosi się do korytarza przesyłowego, tj. do strefy wyłączonej z trwałej zabudowy ze względu na posadowioną linię przesyłową.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za słupy energetyczne na działce?

Istnieje kilka sposobów ubiegania się o odszkodowanie za słupy energetyczne na działce. Wypełniony wzór wniosku o odszkodowanie za słupy energetyczne można złożyć bezpośrednio do przedsiębiorstwa energetycznego lub skierować sprawę do sądu. 

Jeśli właściciel chce załatwić sprawę polubownie, powinien skierować pismo do operatora, czyli przedsiębiorstwa energetycznego, do którego należy dany element infrastruktury przesyłowej (słup energetyczny).

Odszkodowanie wiąże się z ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu.

Do jej ustanowienia potrzebny będą takie dokumenty, jak odpis z Księgi wieczystej, mapa zasadnicza z zaznaczoną linią przesyłową, wypis z rejestru gruntów oraz kopia aktu notarialnego.

Jeśli wypełniony i przesłany wzór pisma do energetyki o odszkodowanie za słupy zostanie odrzucony, sprawę można skierować na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego. 

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za słupy na działce?

Wzór pisma o odszkodowanie za słupy energetyczne będzie przydatny dla tych właścicieli, którzy w Księdze wieczystej dla swojej działki nie doszukali się żadnych wpisów na temat ustanowienia służebności przesyłu.

W takich okolicznościach należy skontaktować się jeszcze z przedsiębiorstwem przesyłowym, aby ustalić, czy istnieją jakiekolwiek dokumenty stwierdzające prawne zajęcie nieruchomości.

Jeżeli tak, warto przejrzeć je i sprawdzić, czy poprzedni właściciel nieruchomości wyraził pisemną zgodę na użyczenie swojego gruntu. Zgodnie z prawem, wyrażenie zgody na posadowienie urządzeń przesyłowych obowiązuje od 1985 roku.

Aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie za słupy na działce, spełnione muszą zostać następujące warunki:

  • działka, na której znajduje się infrastruktura przesyłowa, jest własnością wnioskodawcy,
  • przedsiębiorstwo przesyłowe w sposób bezumowny korzysta z nieruchomości,
  • korzystanie z urządzeń przesyłowych jest niezbędne dla ich właściciela,
  • roszczenie o odszkodowanie nie uległo przedawnieniu.

A kiedy roszczenie o odszkodowanie za słupy na działce ulega przedawnieniu? Przed złożeniem wniosku o wypłatę odszkodowania należy ustalić, jak długo słup znajduje się na posesji. Wiąże się to z tak zwanym prawem zasiedzenia służebności przesyłu i/lub prawem zasiedzenia służebności gruntowej.

Obowiązuje ono w przypadku, kiedy:

  •  słupy energetyczne stoją na działce od ponad 20 lat, a operator umieścił je tam w dobrej wierze (posiada umowę z właścicielem działki),
  • słupy energetyczne stoją na działce od ponad 30 lat, a operator umieścił je tam w złej wierze, czyli bez uzgodnienia tego faktu z właścicielem nieruchomości. 

Zgodnie z artykułem 118 Kodeksu cywilnego, roszczenia o zapłatę wynagrodzenia czy odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub wykupienie nieruchomości przedawniają się po 6 latach.

Przedawnieniu nie ulegają natomiast roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu ani roszczenia o nakazanie usunięcia słupów czy też innych elementów infrastruktury przesyłowej.

Jeśli właściciel nieruchomości wie, że spełnione zostały wszystkie warunki ubiegania się o rekompensatę od przedsiębiorstwa energetycznego, pozostaje mu jedynie dowiedzieć się, jak napisać pismo o odszkodowanie za słupy na działce. 

Pismo o odszkodowanie za słupy na działce

Pismo do zakładu energetycznego z wnioskiem o odszkodowanie za słupy na działce powinno zawierać następujące elementy:

  • dane nieruchomości (numer księgi wieczystej, numer ewidencyjny działki),
  • opis urządzeń przesyłowych (słupów i linii energetycznych), znajdujących się na działce (ich rodzaj, parametry, umiejscowienie, obszar, jaki zajmują na działce wraz z pasem ochronnym i pasem dostępu),
  • określenie wysokości oczekiwanego odszkodowania,
  • uzasadnienie wniosku.

W reakcji na takie pismo przedsiębiorstwo może próbować zasłaniać się dobrem ogółu, podawać zaniżone kwoty odszkodowań lub nawet unikać udzielenia odpowiedzi na pismo. Właściciel ma wtedy prawo wystąpić na drogę sądową lub zażądać od operatora przebudowy infrastruktury przesyłowej, a nawet jej usunięcia. 

Wniosek o usunięcie słupa energetycznego z działki sporządza się w podobny sposób, co pismo o odszkodowanie.

Choć cel złożenia takiego wniosku jest zupełnie inny, to argumentacja właściciela nieruchomości może pozostać taka sama – słup na działce zaniża jej wartość, utrudnia zabudowanie terenu i swobodne korzystanie z nieruchomości, a niekiedy zagraża nawet bezpieczeństwo jej użytkowników. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze