Pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego WZÓR

Jak napisać pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego? słup telefoniczny może stanowić przeszkodę w swobodnym zagospodarowaniu działki. Jeśli jego obecność jest dla właściciela terenu prywatnego dokuczliwa, bądź jeżeli obiekt jest w złym stanie technicznym, osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości może wnioskować o jego usunięcie lub przesunięcie poza swój teren.

Wstęp

pismo-do-orange-o-usuniecie-slupa-telefonicznego-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci wystosowanie takiego pisma do operatora Orange, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o usunięcie słupa telefonicznego z działki. W piśmie znajduje się także przykładowe uzasadnienie, na którym należy się wzorować. Wzór pisma pobierzesz poniżej:

Pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego wzór

pismo-do-orange-o-usuniecie-slupa-telefonicznego-wzor-pdf-doc

Pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego wzór

Kiedy słup telefoniczny na działce jest nielegalny?

slupy-telefoniczne-orangeFirma telekomunikacyjna może zamontować jedno ze swoich urządzeń na prywatnym terenie za zgodą jego właściciela lub na mocy zasądzonej służebności przesyłu. Aktualny właściciel nieruchomości może sprawdzić, czy jedna z tych sytuacji miała miejsce, sięgając do archiwalnych dokumentów z roku, w którym dokonano montażu słupa telefonicznego na działce.

Jeśli okaże się, że poprzednia osoba dysponująca tytułem prawnym do danego terenu nie wyraziła zgody na montaż słupa, oraz że nie zasądzono służebności przesyłu, możliwe będzie złożenie wniosku o usunięcie słupa telefonicznego, a także roszczenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki.

Kwota odszkodowania za słup powinna być równa kwocie czynszu za dzierżawę terenu.

Zasiedzenie służebności

Istnieje jeszcze trzecia możliwość, na jaką może powołać się przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, będące właścicielem słupa telekomunikacyjnego czy kabla telefonicznego – jest to zasiedzenie służebności. Należy wiedzieć, że służebność gruntowa może zostać nabyta przez zasiedzenie tylko w przypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Co do zasady, o zasiedzeniu mówi się po 20 latach korzystania z terenu w dobrej wierze i o 30 latach korzystania z terenu w złej wierze.

W takim przypadku, pod uwagę brany będzie dłuższy termin. Jeśli firma faktycznie korzysta z urządzenia od co najmniej 30 lat, może ubiegać się nawet o umieszczenie stosownej wzmianki o zasiedzeniu służebności w księdze wieczystej działki.

Kto odpowiada za usunięcie słupa telefonicznego z działki?

Urządzenia przesyłowe wliczane są do majątku przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, stąd odpowiedzialność za ich naprawę czy usunięcie leży po stronie przedsiębiorstwa. Usunięcie kabla telefonicznego Orange czy słupa telefonicznego tejże firmy, leży w gestii operatora i to do niego należy złożyć odpowiednie pismo w tej sprawie.

Nawet w przypadku ustanowienia służebności przesyłu, po jej wygaśnięciu przedsiębiorstwo powinno usunąć z danego terenu swoje urządzenia, jeżeli utrudniają one korzystanie z nieruchomości. Co więcej, według przepisów, przedsiębiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody, jeśli usunięcie takiego obiektu powoduje nadmierne trudności lub koszty.

Wniosek o usunięcie słupa telefonicznego nie dotyczy jedynie uzyskania zgody na zlikwidowanie obiektu z terenu działki – stanowi formalne wezwanie przedsiębiorstwa do usunięcia słupa na koszt firmy, która jest jego właścicielem.

Stanowi to obowiązek operatora, który według przepisów prawa zmuszony jest usunąć taki obiekt z prywatnego terenu i pokryć wszelkie koszty związane z dokonaniem takiej czynności.

Co powinien zawierać wniosek o usunięcie słupa telefonicznego?

Sporządzając wezwanie do usunięcia słupa Orange, warto oprzeć się na właściwej podstawie prawnej dla takiego żądania. Brzmi ona:

Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Oznacza to, że po ustaleniu, iż nie zaistniało zasiedzenie, zgoda na montaż słupa nie została udzielona i nie ustanowiono służebności przesyłu lub służebność wygasła – właściciel nieruchomości ma pełne prawo żądać od operatora usunięcia słupa lub kabli na jego wyłączny koszt.

Aby ułatwić sobie sporządzenie prawidłowo brzmiącego wezwania, warto wykorzystać gotowy wzór pisma o usunięcie słupa telefonicznego, który uwzględnia wszelkie niezbędne dane, jakie należy umieścić w tego typu dokumencie.

Wniosek o przesunięcie słupa telefonicznego Orange musi zostać zaadresowany do siedziby firmy – odpowiednie dane teleadresowe znajdziemy między innymi na stronie operatora. Dokument powinien zawierać również dane właściciela działki oraz datę i miejsce sporządzenia.

Pismo do Orange o usunięcie kabla telefonicznego lub słupa telekomunikacyjnego musi uwzględniać w swojej treści wskazanie dokładnej lokalizacji obiektu, czyli adresu działki, na której się znajduje się urządzenie.

Poza tym, w dokumencie powinien znaleźć się zwrot wezwania do usunięcia obiektu wraz z wyznaczoną datą podjęcia wymaganego działania. Żądanie można uzasadnić – na przykład brakiem możliwości zagospodarowania terenu, złym stanem technicznym słupa – lecz nie jest to konieczne.

Gotowy wzór pisma do telekomunikacji o przesunięcie słupa zawiera również formułkę dotyczącą skierowania sprawy na drogę sądową w przypadku braku reakcji ze strony przedsiębiorstwa.

Co jeśli sprawa trafi do sądu?

Czasami zdarza się, że operator dążąc do uniknięcia kosztów związanych z usunięciem słupa lub kabla telefonicznego, odmawia spełnienia żądań właściciela działki, powołując się na fakt, że o montażu słupów na terenie nieruchomości informowały ówczesnych właścicieli nieruchomości. Należy pamiętać jednak, że sama informacja bez pisemnej zgody, nie jest w tym przypadku wiążąca.

Sąd Najwyższy nieraz zabierał głos w tej sprawie, a powstała na tym gruncie linia orzecznicza wskazuje na wyraźną ochronę praw właścicieli działek. Nawet jeśli przedsiębiorstwo dysponuje zgodą poprzedniego właściciela na ustawienie urządzeń, możliwe jest ich przesunięcie poza teren posesji.

W jednym z wyroków SN stwierdził:

Ktoś, kto nie ma uprawnienia pozwalającego na ingerowanie w cudzą nieruchomość, a jego ingerencja spowodowała trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, nie może powoływać się dla utrzymania tego stanu rzeczy na zasady współżycia społecznego.

Nie każda sprawa będzie jednak z góry przesądzona na korzyść właściciela działki. Pod uwagę zawsze brane są takie czynniki, jak interes publiczny i znaczenie przedsiębiorstw przesyłowych w zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców.

Adres do korespondencji

Orange Polska S.A.

ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Jeśli masz jakieś pytania związane z tym tematem, zadaj je na forum w wątku: Jak napisać pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego?

Warto przeczytać: Całkowita rezygnacja z telefonu stacjonarnego WZÓR rezygnacji

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,17 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego WZÓR”
  1. Jak sprawdzić czy TP S.A. ma prawo do użytkowania nieruchomości albo czy uzyskała służebność? słup stoi na mojej działce, jest też drugi słup na granicy mojej działki, ale on mi nie przeszkadza. Chcę napisać pismo do orange polska s.a żeby albo usunęli ten słup z mojej działki albo żeby przesunęli go gdzieś indziej.

  2. Michał Górski

    Po pierwsze, sprawdzić księgę wieczystą. Jeśli nie ma tam wpisów służebności, to napisać do operatora, na jakiej podstawie korzysta z działki – jeśli nie ma dokumentu (tytułu prawnego), być może będzie powoływać się na zasiedzenie służebności – w dobrej lub złej wierze.

Comments are closed.