Całkowita rezygnacja z telefonu stacjonarnego WZÓR rezygnacji

rezygnacja-z-telefonu-stacjonarnego-pismo-wzorJak całkowicie zrezygnować z telefonu stacjonarnego? całkowita rezygnacja z telefonu stacjonarnego wymaga wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w firmie telekomunikacyjnej. Z reguły klient może zrobić to na trzy sposoby, czyli osobiście w salonie, listownie lub za pomocą infolinii. Rezygnację można złożyć więc nawet bez wychodzenia z domu.

Wstęp

rezygnacja-z-telefonu-stacjonarnego-wzorCo powinno znaleźć się w stosownym oświadczeniu? aby miało ono moc prawną, oświadczenie powinno zawierać szereg elementów i informacji spełniających wymogi formalne. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z telefonu stacjonarnego, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z telefonu stacjonarnego wzór

rezygnacja-z-telefonu-stacjonarnego-wzor

Rezygnacja z telefonu stacjonarnego wzór

Kiedy i na jakich warunkach możliwa jest całkowita rezygnacja z telefonu stacjonarnego?

rezygnacja-z-telefonu-stacjonarnego-pismo-wzorRezygnacja z telefonu stacjonarnego TP, Telego, Netia, Multimedia, Novum, Orange Polska itd. może być bezpłatna lub powiązana z koniecznością uiszczenia kary za przedterminowe rozwiązanie umowy.

Wypowiedzenie w tych firmach można złożyć:

  • w przypadku śmierci abonenta jednak wraz z wypowiedzeniem należy dołączyć do pisma kopię aktu zgonu – wtedy dyspozycja realizowana jest z datą wpływu dokumentów,
  • kiedy kończy się umowa terminowa, czyli w przypadku umowy podpisanej na 2 lata – przed upływem 24 miesiąca trwania umowy,
  • w trakcie trwania umowy z końcem pełnego okresu rozliczeniowego jednak w tym przypadku zgodnie z zapisami w umowie musimy liczyć się z konsekwencjami finansowymi (kara za przedwczesne rozwiązanie umowy),
  • z końcem pełnego okresu rozliczeniowego w przypadku umowy na czas nieokreślony – w tym przypadku bez żadnych konsekwencji finansowych.

Jak zrezygnować z telefonu stacjonarnego?

rezygnacja-z-telefonu-stacjonarnego-pismo-wzorAby zrezygnować z telefonu, należy złożyć wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Orange Polska S.A., TP, Netia, czy innej firmy telekomunikacyjnej.

W tym celu najlepiej przygotować rezygnację w formie pisemnej (najpewniejszy sposób rozwiązania umowy), czyli napisać wypowiedzenie umowy, zawierając w nim wszystkie niezbędne elementy i informacje spełniające wymogi formalne stawiane tego typu pismom.

Taki dokument należy później zanieść do salonu Orange, Netia, Telego, itd. (czyli doręczyć osobiście) lub wysłać pocztą na adres danej firmy, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Rezygnacja z telefonu stacjonarnego a okres wypowiedzenia

rezygnacja-z-telefonu-stacjonarnego-pismo-wzorOperator telefonii określa długość okresu wypowiedzenia następująco: „Rozwiązanie umowy nastąpi po upływie czasu wypowiedzenia, który trwa jeden pełny okres rozliczeniowy, liczony od daty wpłynięcia rezygnacji”.

Oznacza to, że jeśli okres rozliczeniowy klienta trwa pełny miesiąc, to po złożeniu rezygnacji w dowolnym dniu stycznia, jego umowa ulegnie rozwiązaniu ostatniego dnia lutego.

Jeżeli rozwiązujemy umowę terminową – tj. chcemy całkowicie zrezygnować z telefonu wraz z końcem umowy – to wypowiedzenie składamy najpóźniej w przedostatnim miesiącu trwania umowy.

Wtedy ostatni miesiąc pokryje się z okresem wypowiedzenia, a klientowi nie zostaną przyznane żadne kary umowne.

Jak napisać rezygnację z telefonu stacjonarnego?

rezygnacja-z-telefonu-stacjonarnego-pismo-wzorWypowiedzenie umowy telefonu stacjonarnego można złożyć również osobiście w salonie operatora, przygotowując odpowiednie pismo w domu (zachęcam do skorzystania z przygotowanego przez nas uniwersalnego wzoru pisma).

Warto wykorzystać w tym celu wzór rezygnacji z telefonu stacjonarnego – wydrukować go i wypełnić lub przepisać odręcznie. Klient ma również możliwość przesłać takie pismo na adres operatora listownie.

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji? wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie oświadczenia musi przede wszystkim wskazywać na abonenta i umożliwiać jego łatwą identyfikację.

W piśmie należy uwzględnić więc:

  • imię i nazwisko,
  • adres (pod którym zainstalowane są usługi),
  • numer umowy oraz dane kontaktowe,
  • oświadczenie woli, czyli wypowiedzenie umowy/rezygnację z usług.

Aby sporządzenie pisemnej rezygnacji było czytelniejsze, warto wykorzystać przygotowane przez nas wypowiedzenie telefonu stacjonarnego do wydruku. Formularz trzeba wypełnić jedynie swoimi danymi osobowymi i danymi umowy, a na końcu czytelnie podpisać.

Przesyłając uzupełniony i podpisany wzór wypowiedzenia umowy telefonu stacjonarnego, warto pamiętać o uzyskaniu potwierdzenia odbioru. Dzięki temu klient pozna datę przyjęcia pisma, od której liczony jest okres wypowiedzenia.

 

Jak sprawdzić, czy udało się rozwiązać umowę z Orange?

rezygnacja-z-telefonu-stacjonarnego-pismo-wzorNp. operator Orange w żaden sposób nie informuje klientów o zakończeniu umowy – po zakończeniu okresu wypowiedzenia po prostu przestaje wysyłać abonamentowi faktury.

Jeśli po złożeniu wypowiedzenia chcemy upewnić się, czy cała procedura przebiega zgodnie z planem, możemy skontaktować się z operatorem telefonicznie i zapytać, chociażby o dokładny termin zakończenia okresu wypowiedzenia.

Np. w przypadku Orange, kontakt możliwy jest poprzez czat, poprzez wiadomość wysłaną z panelu klienta (Mój Orange) oraz przez infolinię. Konsultanci dostępni są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 23.00.

Istnieje także całodobowa infolinia automatyczna, dostępna 7 dni w tygodniu.

Podsumowanie

Takie nastały czasy, że telefon stacjonarny w dzisiejszych czasach używa się rzadko…  dlatego, żeby niepotrzebnie nie ponosić kosztów związanych z jego utrzymaniem (abonament telefoniczny), odłączenie telefonu stacjonarnego nie powinno stanowić dla nas większego wyzwania.

Wystarczy pobrać przygotowany przez wzór odstąpienia, wypełnić je, a następnie przesłać na adres korespondencyjny danego operatora, bądź zanieść do salonu osobiście.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze