Wniosek o usunięcie słupa telefonicznego WZÓR

Jak usunąć słup telefoniczny z działki? jeśli słup lub kabel telefoniczny znajdujący się na prywatnej działce przeszkadza jej właścicielowi, może oni dążyć do ich usunięcia przez właściwy zakład komunikacyjny. Należy ustalić wcześniej, czy w księdze wieczystej dla danej nieruchomości nie została ustalona służebność przesyłu na rzecz danego przedsiębiorstwa.

Wstęp

wniosek-o-usuniecie-slupa-telefonicznego-wzor-pdf-docJeśli nie, właściciel posesji może złożyć wniosek o usunięcie słupa telefonicznego, a także żądać odszkodowania za bezumowne korzystanie ze swojej nieruchomości. Wzór wniosku o usunięcie słupa telefonicznego z posesji pobierzesz poniżej:

Wniosek o usunięcie słupa telefonicznego wzór

wniosek-o-usuniecie-slupa-telefonicznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o usunięcie słupa telefonicznego wzór

Słup telefoniczny na działce a służebność przesyłu

Osoba zainteresowana usunięciem kabla lub słupa telefonicznego ze swojej działki, powinna w pierwszej kolejności ustalić, czy w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości zamieszczono wzmiankę o ustaleniu służebności przesyłu na rzecz zakładu komunikacyjnego.

Jeśli okaże się, że słupy nie zostały umieszczone na terenie posesji za zgodą jej ówczesnego właściciela, ich posadowienie będzie nielegalne.

W takim przypadku właściciel działki może złożyć wniosek o usunięcie słupa telefonicznego, a także rościć sobie prawo do odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z jego nieruchomości.

Kto odpowiada za usunięcie słupa telefonicznego z działki?

Za usunięcie słupa telefonicznego odpowiada właściciel tejże infrastruktury. Zgodnie z artykułem 551 Kodeksu cywilnego, będzie to przedsiębiorstwo komunikacyjne bowiem:

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Z kolei przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, zatem wykorzystywane do przesyłu narzędzie należy do firmy komunikacyjnej i to ona odpowiada za usunięcie go z terenu, na którym został umieszczony nielegalnie.

Usunięcie słupa z działki a zasiedzenie

Warto zaznaczyć, że służebność gruntowa/służebność przesyłu może zostać nabyta również przez zasiedzenie. Polega ono na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia przez okres 20 lat w dobrej wierze lub 30 lat w złej wierze.

W przypadku umieszczenia słupa na działce bez zgody właściciela służebność zostanie uznana po 30 latach, jako działanie w złej wierze. Osoba zainteresowana usunięciem słupa ze swojej posesji powinna sprawdzić więc, ile czasu upłynęło od postawienia tego elementu na terenie nieruchomości.

Przedsiębiorstwo komunikacyjne może bowiem powołać się na zasiedzenie, aby uniknąć konieczności usunięcia słupa telefonicznego lub kabla oraz związanych z tym kosztów.

Należy wiedzieć również, że przy upływie 30 lat od umieszczenia słupa na działce, niemożliwe będzie uzyskanie odszkodowania za słup od firmy telekomunikacyjnej. Co więcej, przedsiębiorstwo będzie mogło wnosić o umieszczenie informacji o zasiedzeniu służebności w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Co powinien zawierać wzór pisma o usunięcie słupa telefonicznego?

Pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego lub pismo skierowane do innego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego powinno stanowić wezwanie do usunięcia naruszenia. Roszczenie należy oprzeć na podstawie artykułu 222 Kodeksu cywilnego, według którego:

Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Uzasadnieniem wezwania może być między innymi brak możliwości realizacji inwestycji ze względu na obecność kabla lub słupa telefonicznego w wybranym miejscu.

Wniosek o usunięcie kabla TP z działki, bądź wniosek o usunięcie słupa telekomunikacyjnego powinien określać termin usunięcia lub przesunięcia danej infrastruktury. Wnioskujący może zawrzeć w piśmie wezwanie do wskazania w określonym terminie, kiedy zmiany zostaną dokonane, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Poza tym właściciel działki ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystnie z jego terenu za okres maksymalnie 10 lat, w zależności od tego, jak długo wnioskujący posiada prawa własności działki.

Pozew o usunięcie kabla telefonicznego Orange a linia orzecznicza

Sąd Najwyższy kilkakrotnie zabierał głos w sprawach o usunięcie kabla telefonicznego lub słupa telefonicznego z terenów prywatnych. Co do zasady, linia orzecznicza wskazuje na ochronę właścicieli działek.

Każda sprawa jest jednak rozpatrywana indywidualnie, a pod uwagę brane są takie czynniki, jak znaczenie przedsiębiorstw przesyłowych w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz ogólnie pojęty interes publiczny.

Według Sądu najdalej idącym uprawnieniem właściciela działki jest żądanie przesunięcia lub usunięcia urządzeń, które uniemożliwiają lub utrudniają mu korzystanie z nieruchomości. Co do zasady, uprawnienia właściciela posesji mają pierwszeństwo.

Jeśli więc słup lub kabel telefoniczny ograniczają sposób korzystania z nieruchomości, nie można powoływać się na zasady współżycia społecznego w celu utrzymania takiego stanu rzeczy.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

4 komentarzy w “Wniosek o usunięcie słupa telefonicznego WZÓR”
  1. Marianna Gawlik

    Dzień dobry, wysłałem Pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego, jak długo czeka się na odpowiedź od nich? czy ktoś przechodził już podobną procedurę usunięcia słupa z posesji?

  2. Małgosia Farna

    Witam, a czy możliwe jest przesunięcie słupa telefonicznego? mamy dość dużą działkę i tak naprawdę nie musimy usuwać słupa z mojej działki, wystarczy go tylko przesunąć na tyły działki (jakieś 15-20 metrów dalej), czy Orange zrobi to na swój koszt jeśli złożymy taki wniosek? i ostatnie pytanie: jak ma wyglądać podanie o przeniesienie słupa wraz z linią telefoniczną? który znajduję się na mojej działce (jakąś podstawę prawną trzeba podać?).

  3. Dominik Pawłowski

    My od dwóch miesięcy prosimy TP S.A. o usunięcie słupa, stoi on w takim położeniu, że ogranicza nam zagospodarowanie terenu i jakiekolwiek rozpoczęcie prac budowlanych. Działka jest wąska i nawet ciężki sprzęt nie przedostanie się w głąb działki bo na środku stoi sobie słup… to samo w przypadku linii telefonicznej, ona też ogranicza nam użytkowanie terenu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych terminów usunięcia lub przesunięcia słupa z mojej posesji, niby kontakt mamy, ale nadal czekamy na finalne załatwienie sprawy. Czy ktoś wie ile średnio trwa usunięcie słupów?

  4. A co w przypadku zasiedzenia służebności? słup przeszkadza w obróbce pola maszynami rolniczymi, trzeba zostawiać sporo ziemi, którą można by było przecież użyć. Co można w tej sytuacji zrobić jeśli doszło już do zasiedzenia służebności?

Comments are closed.