Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o przesunięcie słupa energetycznego? zły stan techniczny słupa energetycznego lub jego niefortunna lokalizacja skłaniają właścicieli działek do poszukiwania rozwiązania tej sytuacji, czyli uzyskania zgody na usunięcie lub przesunięcie słupa energetycznego. Aby przestawić taki obiekt, należy złożyć pisemny wniosek do odpowiedniego dostawcy energii.

Wstęp

wniosek-o-przesuniecie-slupa-energetycznego-wzor-pdf-docDla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o przesunięcie słupa, spełniający wszystkie formalne wymagania, wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego

wniosek-o-przesuniecie-slupa-energetycznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego wzór

Kiedy możliwe jest przestawienie słupa energetycznego?

Przed wystąpieniem z wnioskiem o przesunięcie słupa energetycznego warto sprawdzić, czy i ewentualnie jaki tytuł prawny posiada operator do korzystania z danej posesji. Najczęściej będzie to ustanowiona służebność, o której można dowiedzieć się poprzez złożenie wniosku do właściwych organów.

Jeśli okaże się, że służebność nie została ustanowiona, właściciel działki ma możliwość ubiegania się o zmianę przebiegu linii energetycznej lub jej likwidację (w przypadku chęci całkowitej likwidacji słupa, należy pobrać wniosek o usunięcie słupa energetycznego).

Przedsiębiorstwo może powołać się także na fakt wywłaszczenia nieruchomości wskutek decyzji administracyjnej wydanej na mocy ustawy z dnia 12 marca 1958 roku (już nie obowiązuje). Zdarza się również, że operator powołuje się na zasiedzenie (obiekt stoi na działce od ponad 30 lat). Jeśli jednak słup energetyczny jest nowy, właściciel działki będzie w stanie udowodnić, że zasiedzenie jest niezasadne.

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego można złożyć więc zawsze wtedy, kiedy operator nie posiada tytułu prawnego do korzystania z danego gruntu. Mówi o tym Kodeks cywilny artykuł 222, według którego właściciel rzeczy może żądać od osoby, która włada jego rzeczą jej wydania. Co więcej, ma także prawo roszczenia o zaniechanie naruszeń.

 

Przesunięcie słupa na działce krok po kroku

Jeśli okaże się, iż w archiwach i wszelkich dostępnych dokumentach nie ma śladu po formalnym przekazaniu działki pod lokalizację słupa energetycznego, właściciel terenu może ubiegać się o przebudowę urządzeń, poprowadzenie kabla pod ziemią, usunięcie lub przesunięcie obiektu poza teren jego posesji.

Powinien w tym celu złożyć wniosek o przesunięcie słupa energetycznego do odpowiedniego przedsiębiorstwa – informacje o tym, do jakiej firmy należą dane linie, można znaleźć w internecie.

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego powinien zawierać takie informacje, jak lokalizacja słupa, czyli wskazanie numeru geodezyjnego działki. W piśmie należy zawrzeć także stwierdzenie, że zakład energetyczny nie posiada tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.

W dokumencie warto wspomnieć o przyczynach wnioskowania o przesunięcie słupa. Może to być zaniżenie wartości gruntu, brak możliwości budowy domu czy zagrożenie przewróceniem słupa w złym stanie technicznym.

Kto ponosi koszty przesunięcia słupa energetycznego?

Składając wniosek o przesunięcie słupa na działce, należy liczyć się z tym, że kosztem takiej inwestycji może zostać obciążony właściciel. Przedsiębiorstwa energetyczne rzadko decydują się bowiem przenieść lub usunąć słup na swój koszt.

Jeśli zakład zgodzi się na proponowane rozwiązanie dotyczące przesunięcia słupa w inne miejsce, właściciel może skontaktować się z firmą specjalizującą się w kwestiach energetycznych. Ta przeprowadzi wizję lokalną na miejscu i dokona wyceny w oparciu o zakres prac i koszty związane między innymi z zakupem kabla energetycznego.

 

Warto wiedzieć, że coraz częściej zamiast przesuwać słup, firmy decydują się usunąć go i poprowadzić kable pod ziemią, co również stanowi rozwiązanie problemu.

Aby zrekompensować koszty usługi zewnętrznej firmy, właściciel działki może również postarać się o odszkodowanie od zakładu energetycznego poprzez skierowanie do niego wezwania o ustanowienie służebności przesyłu, co wiąże się z wypłaceniem wynagrodzenia. Odszkodowanie za słupy energetyczne wypłacane jest jednorazowo, a jego wysokość należy ustalić u rzeczoznawcy.

Jeśli przedsiębiorstwo odmówi, właściciel może skierować sprawę na drogę sądową. Postępowania tego typu nie należą jednak do łatwych, dlatego takie rozwiązanie zaleca się tylko osobom, które posiadają silne argumenty przemawiające na ich korzyść.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze