Wniosek o wymianę słupa energetycznego WZÓR + Instrukcja!

Jak napisać wniosek o wymianę słupa energetycznego? wymiana słupa energetycznego to konieczność, jeśli jest on obiektem starym w złym stanie technicznym lub został uszkodzony, a dalsze jego wykorzystywanie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców danej posesji. Odpowiedzialność za stan techniczny słupów ponosi zakład energetyczny, dlatego wniosek o wymianę lub naprawę takiego obiektu należy złożyć do firmy, która jest właścicielem linii energetycznej przebiegającej przez działkę.

Wstęp

wniosek-o-wymiane-slupa-energetycznego-wzor-pdf-docJak sporządzić taki skuteczny wniosek? aby ułatwić Ci napisanie pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o wymianę słupa energetycznego, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wymianę słupa energetycznego wzór

wniosek-o-wymiane-slupa-energetycznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wymianę słupa energetycznego wzór

W jakiej sytuacji można złożyć podanie o wymianę słupa energetycznego?

Zły stan techniczny słupa energetycznego stanowi podstawę do wnioskowania o jego naprawę lub wymianę.

Niezależnie od tego, czy to właściciel działki odpowiada za uszkodzenia obiektu, czy sprawa dotyczy nowo zakupionego terenu, na którym znajduje się stary, zniszczony słup energetyczny – problem, który stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców danej nieruchomości, należy jak najszybciej zgłosić zakładowi dostarczającemu energię.

Właściciel nieruchomości może wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru do siedziby operatora, do którego należy słup.

Należy jednak mieć na uwadze, że o ile stojący stabilnie słup w złym stanie technicznym nie wymaga pilnej interwencji, to w przypadku poważnych uszkodzeń, które realnie zagrażają życiu osób przebywających w pobliżu, wymagane jest natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb, czyli zatelefonowanie na numer alarmowy.

 

Kiedy wymiana słupa energetycznego będzie uzasadniona?

Wniosek o wymianę słupa energetycznego nie zawsze jest zasadny – niekiedy wystarczającym działaniem jest bowiem jego doraźna naprawa. Rozwiązanie sprawy zależy od rzeczywistego stanu technicznego obiektu.

Jeśli wyraźnie widać, że uszkodzenia są na tyle poważne, że słup grozi zawaleniem – widoczne są ubytki betonowe, które odsłaniają zbrojenie, co wskazuje na osłabienie całej konstrukcji – to zakład energetyczny powinien zakwalifikować taki słup do natychmiastowej wymiany.

Kto ponosi odpowiedzialność za naprawę/wymianę słupa energetycznego?

Urządzenia przesyłowe stanowią własność zakładu energetycznego, dlatego to operator odpowiada za ich stan techniczny i to właśnie do firmy dostarczającej energię należy złożyć wniosek o wymianę słupa energetycznego.

Co więcej, to przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do pokrycia wszystkich kosztów, jakie wiążą się z naprawą lub wymianą słupa na nowy. Jeżeli zakład odmówi naprawy lub wymiany, sprawę należy zgłosić do organów nadzoru budowlanego.

Inspektor po kontroli stanu technicznego słupa może bowiem wydać decyzję, która zobowiąże przedsiębiorstwo do wymiany albo naprawy obiektu. Wtedy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości, celem naprawy/konserwacji słupa linii wysokiego lub niskiego napięcia.

Podstawa prawna: Art 124b. – [Udostępnianie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii] – Gospodarka nieruchomościami.

 

Jak sporządzić wniosek o wymianę słupa energetycznego?

Podanie o wymianę słupa energetycznego należy zaadresować do konkretnego operatora, który jest właścicielem danych linii energetycznych – informacje na ten temat znaleźć można w Internecie.

W piśmie konieczne jest wskazanie dokładnej lokalizacji słupa oraz opisanie jego stanu technicznego ze szczegółami. Dobrym rozwiązaniem będzie także dołączenie do wniosku dokumentacji fotograficznej.

Pismo warto uzasadnić wysokim ryzykiem przewrócenia słupa energetycznego, np. przy bardzo silnym wietrze. W dokumencie można nadmienić również, że przewrócony słup spowoduje straty materialne dla właściciela działki, bowiem znajduje się w bliskiej odległości od zabudowań.

Jeśli zakład energetyczny odpowie na wniosek negatywnie, stwierdzając, że stan techniczny słupa nie kwalifikuje go do wymiany, pismo będzie podstawą do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, o ile faktycznie dojdzie do przewrócenia obiektu (warto więc posiadać potwierdzenie odbioru wniosku na piśmie jako dowód rzeczowy).

W takim przypadku konieczne będzie oszacowanie rozmiaru szkody poprzez skorzystanie z usług rzeczoznawcy i wystąpienie z pismem o odszkodowanie do zakładu energetyki. Jeśli operator odmówi wypłaty odszkodowania, sprawę można skierować do sądu.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze