Odszkodowanie za brak prądu WZÓR

Jak napisać odszkodowanie za brak prądu? W dzisiejszych czasach przerwy w dostawie prądu są nie tylko niedopuszczalne, ale wręcz destrukcyjne dla społeczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do pracy szpitali czy przedsiębiorstw. Prawo reguluje zatem kwestie bonifikaty, która przysługuje odbiorcy energii w przypadku wystąpienia przerwy w dostawie prądu.

Przepisy odnoszące się do tej kwestii zostały zawarte przede wszystkim w rozporządzeniu ministra energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Wstęp

odszkodowanie-za-brak-pradu-wzor-pdf-docZatem jak uzyskać odszkodowanie za brak prądu? najważniejszym krokiem jest sporządzenie pisma, w którym ubiegać się będziemy o wypłatę odszkodowania. Aby jednak pismo zostało uznane przez dany zakład energetyczny, musi ono spełniać wszystkie formalne wymagania. Dlatego, aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Odszkodowanie za brak prądu wzór

Czas trwania przerw w dostawie prądu a limity przepisowe

Przepisy wyszczególniają dokładnie pięć rodzajów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz dopuszczalny czas trwania tej przerwy. Są to:

 1. przerwy przemijające (mikroprzerwy), które trwają nie dłużej niż 1 sekundę;
 2. krótkie przerwy trwające dłużej niż 1 sekundę, ale nie dłużej niż 3 minuty;
 3. przerwy długie, trwające dłużej niż 3 minuty, ale nie dłużej niż 12 godzin;
 4. przerwy bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin, ale nie dłużej niż 24 godziny;
 5. przerwy katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

Maksymalny czas trwania przerwy w dostawie prądu zależny jest od grupy przyłączeniowej, do której należy odbiorca. Co więcej, jednorazowa przerwa nie może przekroczyć w przypadku:

 • przerwy planowanej 16 godzin;
 • przerwy nieplanowanej (tj. awarii) – 24 godzin.

Limity ustalono także dla całego roku – suma czasów trwania przerw jednorazowych, długich i bardzo długich nie może przekroczyć:

 • 35 godzin w przypadku przerw planowanych,
 • 48 godzin w przypadku przerw nieplanowanych.  

Kiedy można liczyć na odszkodowanie za przerwę w dostawie prądu?

Odszkodowanie za brak prądu – nazywane bonifikatą – przysługuje wtedy, kiedy określone wyżej wartości czasowe zostały przekroczone.

Odbiorcy energii klasyfikowani jako podmioty przyłączone do sieci o napięciu poniżej 1 kV („zwykli” odbiorcy, czyli gospodarstwa domowe korzystające z tzw. taryfy „G”) mają prawo do odszkodowania w wysokości 10-krotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa.

Pozostałe podmioty mogą otrzymać odszkodowanie w wysokości 5-krotności tej ceny.

Na wyższe zadośćuczynienie może liczyć przedsiębiorca, który korzysta zwykle z dedykowanej grupy taryfowej.

W przypadku firm straty wynikające z przerwy w dostawie energii elektrycznej są bowiem zdecydowanie większe. Wynika to nie tylko ze wstrzymania produkcji, ale również z konieczności poświęcenia dodatkowego czasu na rozruch maszyn i wznowienie pracy linii. 

Bonifikata a odszkodowanie

Jak zostało wspomniane, odszkodowanie za brak prądu a bonifikata to nie to samo, choć określenia te bywają stosowane zamiennie. Odbiorca energii może ubiegać się zarówno o bonifikatę, jak i o odszkodowanie. Bonifikata należna jest za sam fakt pozostawania bez prądu przez określony czas. Natomiast odszkodowanie przysługuje wtedy, kiedy odbiorca na skutek braku prądu poniósł szkodę. 

Wypełniony wzór wniosku o odszkodowanie za brak prądu składa się u dostawcy energii lub do sądu powszechnego. Warto mieć przy tym na uwadze, że nie zostanie ono przyznane, jeśli do awarii doszło w wyniku działania tak zwanej siły wyższej.

Chodzi tu o takie sytuacje, w których:

 • zdarzenie było niezależne od dostawcy energii,
 • skutków zdarzenia nie dało się przewidzieć,
 • szkodliwym skutkom zdarzenia nie dało się zapobiec.

Sprawa o odszkodowanie w sądzie może przynieść wyższe odszkodowanie, ale ciężar przedstawienia udokumentowanych i dobrze uzasadnionych strat, wynikających z czasowego braku energii elektrycznej, spoczywa na odbiorcy energii. 

Jak uzyskać bonifikatę/odszkodowanie za brak prądu?

Jeśli chodzi o bonifikatę lub odszkodowanie za brak prądu Enea czy Tauron nie wypłacą odbiorcy takich środków automatycznie. Osoba poszkodowana powinna złożyć w tym celu wypełniony wzór wniosku o odszkodowanie za przerwę w dostawie prądu.

Zakład energetyczny musi odpowiedzieć na takie pismo w ciągu 30 dni, a jeśli udzieli odpowiedzi negatywnej, odbiorcy przysługuje odwołanie. 

Jeżeli przerwa w dostawie prądu zakończyła się dla odbiorcy bezszkodowo, wniosek o odszkodowanie za brak prądu Energa czy Tauron może dotyczyć jedynie wypłaty bonifikaty.

Natomiast w przypadku powstania szkody, odbiorca ma prawo również do wypłaty dodatkowego zadośćuczynienia. Co powinien zrobić, aby je otrzymać? 

O odszkodowanie za brak prądu Tauron czy Energa nakazuje wnioskować w swoim Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek ten musi zawierać między innymi dane odbiorcy, a także wysokość szkody, wykazaną na przykład na podstawie rachunku za naprawę uszkodzonego sprzętu czy za wynajęcie generatora. Jeśli  firma w ciągu 30 dni nie udzieli odpowiedzi, sprawę należy skierować do sądu. 

Jak uzasadnić roszczenia o wypłatę odszkodowania? Poza rachunkami za wynajem agregatu prądotwórczego czy paragonem za zakup dodatkowego paliwa warto przygotować także zdjęcia uszkodzeń.

Argumentem w takiej sprawie będzie też konieczność wzięcia urlopu w pracy lub niemożność wykonywania pracy zarobkowej w formie zdalnej. Pod uwagę brane są nawet argumenty związane z utrudnieniem życia codziennego, na przykład zepsucie się żywności w lodówce.  

Podsumowanie

Przerwy w dostawach prądu najczęściej spowodowane są długo utrzymującymi się letnimi gwałtownymi burzami. Na szczęście odbiorcy końcowemu należy się odszkodowanie za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej, a przygotowany przez nas wniosek o odszkodowanie, znacznie ułatwi Ci wyegzekwowanie należnych Ci środków.

Obok odszkodowania za przerwy w dostawie energii elektrycznej można dochodzić również bonifikaty, lub upustu od operatora, z którym mamy umowę o sprzedaż energii elektrycznej.

Oczywiście nie masz co liczyć na to, że przedsiębiorstwa energetyczne same zwrócą się do Ciebie o wypłatę należnego Ci odszkodowania…

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze