Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego? wymiana przyłącza elektrycznego, najczęściej podyktowana jest złym stanem technicznym linii napowietrznych, bądź zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, ze względu na wykorzystanie większej ilości urządzeń w domu.

Wstęp

wniosek-o-wymiane-przylacza-elektrycznego-wzor-pdf-docWarto o takiej wymianie pomyśleć jak najprędzej, ponieważ nowe przyłącze kablowe poprowadzone w ziemi będzie nie tylko bezpieczniejsze w użytkowaniu, ale też i estetyczniejsze. Jak zatem przygotować wniosek o zmianę przyłącza energetycznego? w piśmie muszą znaleźć się wszelkie niezbędne elementy, które spełnią warunek wymogów formalnych stawianych przez zakład energetyczny. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wymianę przyłącza elektrycznego, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego wzór

wniosek-o-wymiane-przylacza-elektrycznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego wzór

Wymiana linii elektrycznych to zadanie dla operatora

Właściciel budynku nie ma obowiązku wymiany starego przyłącza na nowe. Linie energetyczne znajdują się bowiem przed licznikiem energii elektrycznej, czyli pozostają „pod opieką” zakładu energetycznego (w skrócie ZE). W interesie właściciela posesji jest jednak złożenie wniosku o dokonanie wymiany – dlaczego?

Jeśli mamy do czynienia z przyłączem napowietrznym, w tym zwłaszcza z przyłączem wykonanym nieizolowanymi przewodami, które przechodzą nad dachem, ich obecność może stanowić duże zagrożenie w sytuacji, kiedy na poszyciu domu wykonywane będą jakiekolwiek prace remontowe czy konserwacyjne.

Poza tym napowietrzne linie energetyczne są także podatne na uszkodzenia, szczególnie w trakcie burz i porywistego wiatru.

Nowe przyłącze – zwłaszcza kablowe, poprowadzone w ziemi – jest bezpieczniejsze i wygodniejsze w użytkowaniu.

Kabel biegnący od linii napowietrznej układa się częściowo na słupie w specjalnej rurze chroniącej, a dalej prowadzi się go w ziemi aż do szafki ze złączem kablowym i licznikiem.

Taką szafkę najlepiej ulokować w ogrodzeniu działki, aby zapewnić do niej dobry dostęp pracownikom zakładu energetycznego.

Przyłącze biegnące od skrzynki do budynku również umieszcza się pod ziemią, dlatego jest ono dobrze zabezpieczone przed różnymi czynnikami atmosferycznymi.

 

Kiedy możliwa jest wymiana starego przyłącza energetycznego?

Jeśli w domu przybywa odbiorników i konieczne jest zwiększenie mocy przyłączeniowej, wymiana starego przyłącza może okazać się niezbędna.

Za modernizacją przemawiają także względy bezpieczeństwa, a niekiedy nawet względy praktyczne czy estetyczne – kiedy budynek jest remontowany i unowocześniany, warto zadbać również o nowocześniejsze i bardziej estetyczne przyłącze energetyczne.

Aby wymienić stare przyłącze na nowe, właściciel budynku musi wystąpić z odpowiednim pismem do dostawcy energii, czyli do odpowiedniego zakładu energetycznego.

W tym celu niezbędne będzie sporządzenie dokumentu, jakim jest wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego. Pismo powinno przedstawiać zarys sytuacji i uzgadniać tok postępowania.

To, jakie przyłącze zostanie wykonane w danym miejscu, zależy między innymi od warunków miejscowych, możliwości finansowych właściciela i jego uzgodnień z operatorem.

Jak napisać wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego?

Wymiana przyłącza napowietrznego na warkocz, przyłącze kablowe biegnące pod ziemią czy inne wymaga sporządzenia wniosku w formie pisemnej.

Jego najważniejszym elementem jest uzasadnienie prośby o wymianę przyłącza, a najlepszym argumentem będzie w tym przypadku jego zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników.

Poza tym wniosek o wymianę przyłącza musi zawierać podstawowe dane, takie jak:

  • data i miejscowość sporządzenia pisma,
  • dane adresata, czyli zakładu energetycznego,
  • dane wnioskodawcy wraz z adresem,
  • tytuł pisma,
  • treść z podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie,
  • podpis wnioskodawcy.

 

Kto ponosi koszt wymiany przyłącza?

Chociaż przyłącze znajduje się przed licznikiem i kontrolowanie jego stanu technicznego to obowiązek zakładu energetycznego, za wymianę – tak samo jak za koszt budowy nowego przyłącza – płaci właściciel nieruchomości.

Dostawcy energii stosują bowiem zasadę, że dopóki istniejące przyłącze jest sprawne i skutecznie zasila dom w energię, jego wymiany można dokonać wyłącznie na wniosek odbiorcy energii oraz na jego koszt.

Zakład energetyczny wymieni więc przyłącze bezpłatnie, jeśli:

  • będzie ono uszkodzone i nie będzie dostarczało energii do budynku (z przyczyn niezależnych od odbiorcy),
  • wymiana będzie dla firmy korzystna ze względów ekonomicznych.

Sporządzając wniosek o wymianę przyłącza, warto pamiętać więc, że względy techniczne czy estetyczne nie mają dla operatora żadnego znaczenia.

Jeśli właściciel budynku chce wymienić przyłącze, ponieważ rozbudowuje, przebudowuje lub modernizuje dom, to będzie zmuszony samodzielnie pokryć koszty wymiany.

Takie działania są argumentami przemawiającymi za przeprowadzeniem wymiany, jednak nie stanowią podstawy pokrycia kosztów inwestycji przez zakład energetyczny.

Operator może wymienić przyłącze na koszt odbiorcy za opłatą określoną według własnych stawek – można sprawdzić je w cenniku.

Właściciel budynku ma także możliwość zatrudnienia prywatnej firmy wykonawczej, która przeprowadzi wszystkie roboty pod nadzorem zakładu. Dobrym rozwiązaniem będzie więc wybór przedsiębiorstwa, które współpracuje z operatorem.

Należy pamiętać jednak, że do odłączenia starego zasilania na słupie i do podłączenia nowego zasilania uprawnieni są tylko pracownicy danego zakładu energetycznego.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze