Protokół odbioru instalacji elektrycznej WZÓR do pobrania

Jak sporządzić protokół odbioru instalacji elektrycznej? Bez protokołu odbioru instalacji elektrycznej żadna nieruchomość nie może zostać oddana do użytku. Osoby budujące własny dom, muszą liczyć się więc z koniecznością sporządzenia takiego dokumentu zaraz po tym, jak elektryk wykona instalacje wewnętrzne. Jest to bowiem jedna z niezbędnych do wypełnienia formalności.

Wstęp

protokol-odbioru-instalacji-elektrycznej-wzor-do-pobrania-pdf-docJak przygotować protokół odbioru instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego i kto może podpisać taki dokument? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej, który pobierzesz poniżej:

Protokół odbioru instalacji elektrycznej wzór do pobrania

protokol-odbioru-instalacji-elektrycznej-wzor-do-pobrania-pdf-doc

Protokół odbioru instalacji elektrycznej wzór do pobrania

Co nazywamy protokołem odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbiorczy instalacji elektrycznej to nic innego jak zaświadczenie potwierdzające, że instalacja elektryczna została wykonana zgodnie z projektem. Projekt uwzględnia natomiast przyszłe przeznaczenie pomieszczeń i musi być dostosowany do potrzeb użytkowników.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej powinien wykazywać zgodność lokalizacji punktów elektrycznych i włączników wskazanych w projekcie. Dokument potwierdza, że wykonana instalacja nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. Krótko mówiąc, świadczy o bezpieczeństwie korzystania z sieci w danej nieruchomości.

Wypełniony i podpisany protokół instalacji elektrycznej PDF lub .doc składa się wraz z dokumentacją powykonawczą do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, aby otrzymać odbiór mieszkania lub domu.

Jakie informacje zawiera protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej do pobrania to dokument, który można bez obaw wykorzystać w celu uzyskania potwierdzenia prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej.

Zaświadczenie zawiera takie elementy stałe, jak:

 • data i miejsce przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych,
 • dane osoby dokonującej odbioru instalacji elektrycznej,
 • dane nieruchomości, której dotyczy dokument,
 • wynik kontroli badań odbiorczych instalacji elektrycznych, czyli stwierdzenie, czy wykonana instalacja elektryczna nadaje się do bezpiecznej eksploatacji,
 • miejsce na pieczątkę.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej pdf zarówno w przypadku domu jednorodzinnego, jak i mieszkania w bloku musi określać także:

 • ilość punktów elektrycznych zamontowanych w domu/mieszkaniu,
 • moc zainstalowanych odbiorników (W),
 • informacje dotyczące plomb i lokalizację skrzynki elektrycznej,
 • wysokość napięcia w punktach elektrycznych,
 • rodzaj, materiał i przekrój przyłącza,
 • zgodność umieszczenia punktów elektrycznych z rzutem instalacji (z projektem),
 • wysokość i liniowość usytuowania punktów elektrycznych.

A jeśli w trakcie kontroli ujawnione zostaną usterki, to protokół musi zawierać również:

 • opis usterek,
 • wynik kontroli z podaniem terminu usunięcia usterek.

Wypełniając wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej pdf, należy pamiętać też, że w przypadku dokumentu wielostronicowego, podpisy stron muszą znaleźć się na każdej z nich.

Kto może zatwierdzić protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Inwestorzy nie mogą samodzielnie sporządzać i potwierdzać protokołu instalacji elektrycznej. Instalacja w domu lub mieszkaniu musi zostać wykonana przez doświadczonego fachowca z uprawnieniami.

Elektryk musi posiadać przynajmniej certyfikat kwalifikacyjny grupy G1. Nie oznacza to jednak, że ten sam specjalista będzie mógł podpisać później protokół odbioru instalacji elektrycznej.

O tym, kto może zatwierdzić protokół odbioru instalacji, decydują przepisy Prawa budowlanego. Zgodnie z nimi podpis na takim dokumencie może zamieścić jedynie osoba, która ma odpowiednią wiedzę i zna się na różnych typach zabezpieczeń, przyrządach pomiarowych czy też rodzajach różnicówek.

Fachowiec uprawniony do zatwierdzenia protokołu musi posiadać też uprawnienia umożliwiające mu samodzielne wykonanie prac w obrębie danej specjalizacji – tak zwane SEP-y, czyli uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (z grupy 1).

Odbioru i pomiarów instalacji elektrycznej może dokonać zatem jedynie elektryk z uprawnieniami elektroenergetycznymi i kontrolno-pomiarowymi (tak zwana kategoria „E”) lub z uprawnieniami do sporządzania protokołów (kategoria „D”).

Koszty odbioru instalacji elektrycznej budynku

Zakończenie budowy a protokół odbioru instalacji elektrycznej to zawsze kwestia kolejnych kosztów. Ile inwestor musi zapłacić za odbiory instalacji elektrycznych?

Sam dokument można przygotować niskim kosztem, jednak warto pamiętać, że przy odbiorze instalacji konieczne jest także dokonanie pomiarów, a za to trzeba zapłacić fachowcowi.

Finalny koszt zależny będzie między innymi od ilości punktów pomiarowych, a także od wielkości i lokalizacji nieruchomości.

Wydatek będzie więc niższy w przypadku mniejszego domu. Przy szacunkowych obliczeniach trzeba brać pod uwagę koszt od kilku do kilkunastu złotych za jeden punkt pomiarowy.

Akceptacja protokołu odbioru instalacji elektrycznej

Jak upewnić się, że protokół odbioru instalacji elektrycznej zostanie zaakceptowany i pozwoli uzyskać odbiór mieszkania lub domu? Po pierwsze, już podczas budowy lub remontu warto współpracować ze specjalistami w zakresie instalacji elektrycznych, aby później odbiór instalacji elektrycznej nie stwarzał problemów.

Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać, dlatego instalację powinien wykonać fachowiec z uprawnieniami. W takim przypadku przy kontroli pomiarowej z pewnością nie wyjdą na jaw żadne usterki zagrażające bezpieczeństwu użytkowania instalacji.

Poza tym instalacje elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z projektem. Dobrze wykonany projekt instalacji elektrycznej uwzględnia bowiem przyszłe przeznaczenie pomieszczeń, a także potrzeby użytkowników. Z tego względu wierność projektowi ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania wykonanej instalacji.

Należy pamiętać też, że nie istnieje jedna zatwierdzona wersja protokołu odbioru instalacji. Każdy elektryk może korzystać z innego formularza i nie oznacza to, że jest on niewłaściwy, o ile zawiera wszystkie wymagane dane.

Obowiązkowym elementem takiego zaświadczenia (tak, jak w przypadku np. pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) – poza informacjami wskazanymi w paragrafach powyżej – jest też oznaczenie firmy, która dokonywała odbioru, wraz z pieczątką elektryka.

Odbiór mieszkania lub domu wymaga okazania protokołu badania wewnętrznej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie:

 • stanu sprawności połączeń,
 • zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
 • oporności izolacji przewodów,
 • uziemień instalacji i aparatów.

Dopiero z tak przygotowaną dokumentacją można bez obaw ubiegać się o odbiór mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze