Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? od momentu złożenia wniosku o warunki przyłącza do chwili faktycznego podłączenia prądu w budynku może minąć nawet kilkanaście miesięcy! Czy istnieje jakiś sposób, aby skrócić ten proces?

Wstęp

wniosek-o-przyspieszenie-podlaczenia-pradu-wzor-pdf-docAby przyspieszyć całą procedurę, inwestor może złożyć w tym celu wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu, odpowiednio uzasadniając swój pośpiech pracownikom Zakładu Energetycznego. Jak go napisać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu wzór

wniosek-o-przyspieszenie-podlaczenia-pradu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu wzór

Wniosek o warunki przyłącza

Zanim sporządzimy pismo o przyspieszenie podłączenia prądu, musimy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Warunki przyłączenia to wymagania techniczne, które musi spełnić inwestor, aby podłączenie budynku do sieci było możliwe.

Kompletny, prawidłowo złożony wniosek o warunki przyłącza obliguje Zakład Energetyczny do wydania warunków przyłączenia budynku do sieci w ciągu 21 dni. Takie pismo powinno zawierać:

 • dane wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi,
 • dane budynku podłączanego do sieci, w tym rodzaj obiektu i jego lokalizacja,
 • informacja o sposobie zasilania budynku – zasilanie stałe/docelowe lub tymczasowe na konkretny okres,
 • określenie mocy przyłączeniowej, czyli ile i jakich urządzeń będzie można używać jednocześnie,
 • przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej.

Poza tym, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z budynku oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który ma na celu umożliwienie lokalizacji obiektu (wraz z oznaczeniem preferowanego miejsca wykonania przyłącza).

 

Jak wygląda proces przyłączenia do sieci?

Podanie o przyspieszenie podłączenia prądu można złożyć dopiero po wykonaniu całej procedury poprzedzającej przyłączenie do sieci.

W zależności od wybranego Zakładu Energetycznego przebieg tej procedury może nieznacznie się różnić, jednak najczęściej przebiega następująco:

 1. Inwestor składa kompletny wniosek o wydanie warunków przyłącza. Odpowiedź na ten wniosek, czyli warunki przyłącza i propozycję umowy o przyłączenie otrzymuje po maksymalnie 21 dniach od złożenia podania.
 2. Jeśli inwestor akceptuje proponowane warunki umowy o przyłączenie, musi podpisać ją w wyznaczonym terminie. Zazwyczaj są to dwa miesiące, licząc od dnia otrzymania propozycji warunków umowy. Po tym czasie propozycja zostanie unieważniona. Jeśli inwestor przegapi termin, może złożyć wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej. Warto pamiętać, że wydane warunki przyłącza są ważne przez 2 lata od momentu ich przygotowania.
 3. Jeżeli inwestor podpisze umowę o przyłączenie, musi wykonać prace określone w warunkach przyłącza. Po stworzeniu instalacji wewnętrznej powinien zgłosić się do Zakładu Energetycznego ze stosownym oświadczeniem.
 4. Kolejny krok to opłacenie usługi przyłączenia do sieci oraz podpisanie umowy o korzystanie z prądu.
 5. Po zainstalowaniu licznika przez Zakład Energetyczny inwestor może korzystać z energii elektrycznej.

 

Jak przyśpieszyć podłączenie prądu?

Zdarza się, że od momentu złożenia wniosku o wydanie warunków przyłącza do chwili instalacji liczników w budynku mija nawet kilkanaście miesięcy. Co jeśli inwestor nie może pozwolić sobie na tak długie oczekiwanie?

Rozwiązaniem może okazać się prośbą o przyspieszenie wykonania przyłącza, złożona osobiście w jednym z oddziałów Zakładu Energetycznego lub przesłana pocztą na adres siedziby ZE.

Pismo do PGE o przyspieszenie przyłączenia prądu (a także pismo w tej samej sprawie do każdego innego Zakładu Energetycznego) powinno zawierać kilka stałych elementów. Podanie musi określać:

 • inwestora poprzez podanie danych osobowych i kontaktowych,
 • zawartą umowę o przyłączenie poprzez podanie jej numeru i daty zawarcia,
 • budynek, w którym ma zostać wykonane przyłącze.

Bardzo ważnym elementem takiego pisma jest także jego uzasadnienie. Prośba o przyspieszenie podłączenia prądu powinna wyjaśniać potrzebę pilnego zaopatrzenia nieruchomości w prąd. Wśród argumentów można wymienić:

 • brak możliwości doprowadzenia przyłącza od sąsiada,
 • konieczność dotrzymania terminów (ustalonych na przykład z wykonawcami),
 • planowane prace budowlane,
 • konieczność wywiązania się z terminów, na przykład oddania budynku w dniu ustalonym z bankiem.

Warto pamiętać, że odległy termin realizacji przyłącza wynika z wielu formalności, które leżą po stronie Zakładu Energetycznego. Wymienia się wśród nich między innymi przetarg na wykonanie projektu, przetarg na wykonawstwo, a także uzyskanie niezbędnych zgód z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Wiele zależy także od odległości obiektu od sieci elektrycznej.

 

Jeśli inwestorowi naprawdę zależy na czasie, powinien zaangażować się w ten proces i przynajmniej spróbować być na bieżąco z całą procedurą. Część zadań może wykonać także samodzielnie, wyręczając Zakład Energetyczny w niektórych kwestiach.

Przyspieszenie odległego terminu przyłączenia do sieci wymaga skontaktowania się z ZE telefonicznie lub osobiście. Rozmowa z kompetentnym pracownikiem pozwoli uzyskać informacje dotyczące tego, na jakim etapie znajduje się procedura.

Jeżeli inwestor nie ma czasu na osobiste wizyty w oddziale ZE czy wykonywania ciągłych telefonów, może posłużyć się wzorem pisma o przyspieszenie podłączenia do sieci.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze