Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu WZÓR

Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu oraz po upływie okresu wypowiedzenia umowy, lokator powinien opuścić mieszkanie i opróżnić je ze swoich rzeczy. Jeśli wyprowadzi się, pozostawiając po sobie różne rzeczy, właściciel nieruchomości może mieć problem z przesądzeniem o ich dalszym losie.

Wstęp

wezwanie-do-zabrania-rzeczy-z-lokalu-wzor-pdf-docWarto w takich okolicznościach zabezpieczyć swój interes i wystosować do byłego lokatora pisemne wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu. Jak napisać takie wezwanie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu wzór

wezwanie-do-zabrania-rzeczy-z-lokalu-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu wzór

Pozostawionych w lokalu rzeczy nie można pozbyć się samodzielnie

Najłatwiej byłoby wtedy, kiedy przepisy pozwalałby uznawać rzeczy pozostawione w lokalu przez najemcę za porzucone. Wtedy wynajmujący mógłby po prostu zostawić je dla siebie lub wyrzucić. Okazuje się jednak, że prawo nie podchodzi do tego tematu w taki prosty sposób. Rozróżnia się bowiem dwie sytuacje:

  • porzucenie rzeczy z zamiarem wyzbycia się ich oraz
  • porzucenie rzeczy bez zamiaru utraty ich własności, czyli bez zamiaru wyzbycia się ich.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, kiedy właściciel wyzbywa się własności rzeczy ruchomej w taki sposób, że ją porzuca, mówimy właśnie o porzuceniu.

Jeśli jednak brak jest „zamiaru” porzucenia, pozostawione w lokalu przedmioty nie mogą być traktowane jako porzucone, ponieważ nadal stanowią własność najemcy, a co za tym idzie, wynajmujący nie może gospodarować nimi w sposób dowolny. Pozostaje mu jedynie wezwanie do usunięcia rzeczy z nieruchomości.

Jaki jest status porzuconych rzeczy?

Kiedy rzeczy pozostawione przez byłego lokatora w mieszkaniu można uznać za porzucone, jest to równoznaczne z wygaśnięciem jego prawa własności do danych przedmiotów. W takiej sytuacji nie dochodzi jednak do przekazania tego prawa własności wynajmującemu. Porzucone rzeczy są po prostu niczyje i taki właśnie jest ich status.

Rzeczy niczyje pozostawione w mieszkaniu na wynajem mogą zostać objęte w posiadanie przez każdą osobę – w tym właściciela nieruchomości lub kolejnego najemcę lokalu. Nowy właściciel przedmiotów ma zaś prawo rozporządzać takimi rzeczami tak, jak chce. Może więc korzystać z nich lub je wyrzucić, zgodnie z własną wolą.

Warto podkreślić, że właściciel nieruchomości nie ma obowiązku rozliczenia się z byłym najemcą z rzeczy porzuconych przez niego w mieszkaniu.

Kwestię pozostawienia rzeczy w lokalu może regulować umowa najmu

Wezwanie do zabrania pozostawionego mienia nie będzie potrzebne, jeśli wynajmujący i najemca zadbają o odpowiednie skonstruowanie umowy najmu. Ujęcie w treści takiego dokumentu klauzuli, zgodnie z którą po wygaśnięciu umowy najmu rzeczy pozostawione w lokalu traktowane są jako porzucone, w świetle przepisów, rozwiązuje problem właściciela nieruchomości.

Umowa może regulować kwestię przedmiotów pozostawionych w lokalu poprzez:

  • uznanie za porzucone rzeczy, których najemca nie usunie w określonym terminie, po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu,
  • uznanie za porzucone rzeczy, których najemca nie usunie po wezwaniu go do tego przez właściciela nieruchomości.

Umowa najmu może zawierać też oświadczenie najemcy, w którym ten zgadza się na uznanie pozostawionych przez niego w lokalu rzeczy za porzucone.

Jak zgodnie z prawem pozbyć się rzeczy pozostawionych w lokalu przez najemcę?

Wielu wynajmujących zastanawia się, jak zmusić kogoś do zabrania rzeczy z lokalu, jeśli nie uregulowali wcześniej tej kwestii w umowie najmu. Warto pamiętać więc, że właściciel nieruchomości nie może traktować takich przedmiotów jako własne – zachować ich dla siebie lub przywłaszczyć.

Musi najpierw ustalić ich status poprzez pisemne wezwanie lokatora do opróżnienia lokalu, czyli do zabrania swoich rzeczy z mieszkania. Pismo można przygotować w oparciu o gotowy wzór wezwania do zabrania rzeczy z lokalu.

Pismo o zabranie rzeczy zawiera wezwanie do opróżnienia lokalu w oznaczonym terminie. Wskazuje ono również na skutek braku podjęcia określonych działań – uznanie braku reakcji na pismo za porzucenie rzeczy ruchomych z zamiarem wyzbycia się ich własności.

Właściciel nieruchomości, który wypełni wzór pisma o zabranie rzeczy i doręczy go byłemu najemcy (osobiście uzyskując potwierdzenie odbioru lub pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) może, po upływie wskazanego terminu, odpowiednio pozbyć się pozostawionych przedmiotów lub korzystać z nich jak z własnych.

Przeniesienie rzeczy byłego najemcy

Czasami zdarza się, że właściciel nieruchomości, zamiast wypełnić wzór pisma o zabranie rzeczy i dostarczyć go najemcy, decyduje się przenieść rzeczy pozostawione w mieszkaniu przynajmniej na czas ustalenia ich statusu prawnego.

Nie jest to jednak najbezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ w momencie przeniesienia ich w inne miejsce wynajmujący przejmuje za nie pełną odpowiedzialność.

Jeśli wynajmujący zdecyduje się przenieść rzeczy lokatora w inne miejsce – na przykład do piwnicy – odpowiada za ich zniszczenie lub utratę. Dotyczy to również utraty i zniszczenia przy zachowaniu należytej staranności. Wynajmujący ponosi też odpowiedzialność odszkodowawczą za nieuprawnione zatrzymanie rzeczy najemcy.

Zajęcie rzeczy pozostawionych przez najemcę

Jeśli wynajmujący wypowiada umowę najemcy ze względu na zaległości czynszowe, może zdarzyć się, że po otrzymaniu wezwania do opuszczenia bezumownie zajmowanego mieszkania, lokator pozostawi po sobie różne przedmioty.

W takich okolicznościach właściciel nieruchomości ma prawo zastawu na takich rzeczach w związku z zadłużeniem byłego lokatora.

Mówią o tym przepisy ujęte w artykule 670 i 671 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi:

Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.

Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony.

Jest to jednak sytuacja, w której pozostawienie rzeczy w lokalu przez najemcę działa na korzyść wynajmującego, bo bez odbioru rzeczy pozostawionych przez najemcę, przejdą one na własność wynajmującego lokal.

Podsumowanie

Pozostawienie przez najemcę rzeczy w lokalu, który był wynajmowany może czasem okazać się dość kłopotliwe dla właściciela mieszkania jak i dla samych nowo wynajmujących lokatorów. Dlatego to właśnie właściciel mieszkania powinien wezwać najemcę do zabrania pozostawionych rzeczy.

Jeśli najemca mimo wezwania nie zabierze swoich rzeczy, przejdą one po roku na własność właściciela nieruchomości, w której je pozostawiono, a w przypadku niemożności wezwania najemcy, rzeczy pozostawione przejdą na własność właściciela mieszkania po 2 latach.

Nieruchomość, którą opuścił najemca nie służy do przechowania rzeczy bez jakiegokolwiek rozliczenia.

Podstawa prawna:

Art. 180. – Porzucenie rzeczy – Kodeks cywilny.

Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci.

Można też obznajomić się z ustawą o rzeczach znalezionych.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze