Jak wykreślić z księgi wieczystej wpis komornika? [PORADNIK]

Witam, jak wykreślić z księgi wieczystej wpis komornika? miałem długi za niespłacone pożyczki i kredyty, w przyszłym miesiącu długi zostaną spłacone w całości, niestety pojawił się już komorniczy wpis komornika do księgi wieczystej mojej nieruchomości (jest to dom). Komornik zrobił wpis do księgi wieczystej 2 miesiące temu.

Chcę tę sprawę szybko zakończyć, bo zamierzam jak najszybciej nieruchomość sprzedać. Stąd moje pytanie: jak wykreślić z księgi wieczystej wzmiankę o egzekucji po jej umorzeniu? jak to przyspieszyć? wykreślenie długu z księgi wieczystej będzie mnie coś kosztować?

Wstęp

Witaj, zajęcie i sprzedaż nieruchomości, to jeden z wielu instrumentów prawnych, których może użyć komornik, by wyegzekwować roszczenie wierzyciela. Do egzekucji z nieruchomości nie dochodzi jednak ot, tak! Tu potrzebny jest szczególny wniosek wierzyciela, o którym mówi art. 923 kpc.

Egzekucja z nieruchomości dłużnika, tylko na wniosek wierzyciela

Bez wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika, komornik nie ma prawa prowadzić egzekucji z tych składników majątku dłużnika.

Komornik nie może więc zająć i zlicytować domu, czy działki dłużnika, jeżeli nie zażąda tego wierzyciel.

Komornik ma jednak prawo prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę dłużnika, z jego rachunku bankowego, z ruchomości, renty, emerytury.

Zatem jeśli w toku sprawy egzekucyjnej, której jesteś stroną, komornik wniósł o dokonanie wpisu o egzekucji w księdze wieczystej prowadzonej dla domu, którego jesteś właścicielem, to zrobił to wyłącznie na wniosek wierzyciela i aby móc mówić o usunięciu wpisu w księdze wieczystej jeszcze w toku egzekucji, to komornik może to uczynić jedynie na wniosek wierzyciela w przedmiocie cofnięcia zajęcia.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego, a wykreślenie wpisu o zajęciu z Księgi Wieczystej

Jeśli chodzi o wykreślenie wzmianki o egzekucji z księgi wieczystej przez komornika, to w tym momencie warto sięgnąć po przepisy art. 924 kpc., zgodnie z którymi:

Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty.

Natomiast w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji w inny sposób niż przez umorzenie komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na komorniku.

Tak więc wiesz już, że w przypadku, kiedy postępowanie egzekucyjne zostanie zakończone np. poprzez jego umorzenie na skutek spłaty długu, komornik wystąpi do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu o egzekucji z księgi wieczystej prowadzonej dla twojej nieruchomości.

Jeśli więc w ciągu miesiąca tak jak piszesz, planujesz spłacić całą należność, to możesz liczyć, że za kilka następnych tygodni wpis znajdujący się obecnie w dziale III księgi wieczystej zostanie przez sąd usunięty na wniosek komornika.

Wykreślenie wpisu o zajęciu nieruchomości przez komornika

Oczywiście dokładnego terminu, kiedy nastąpi wykreślenie wpisu z KW, nie jestem w stanie ci podać.

Termin ten zależy z jednej strony od szybkości podejmowanych przez komornika czynności m.in. wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, złożenie do sądu wniosku o wykreślenie wpisu, a z drugie strony od czynności właściwego już sądu.

Wiedz, że w niektórych sądach (tych większych położonych w dużych miastach) na wpis/wykreślenie w księdze wieczystej można czekać nawet kilka miesięcy.
Jednak nie chce cię straszyć i liczę, że w twoim przypadku wykreślenie zostanie dokonane w krótkim czasie.

Opieszałość komornika, a prawa dłużnika

Jeżeli komornik, który prowadzi postępowanie w twojej sprawie, wykaże się zbytnią opieszałością, to możesz podjąć kroki, które z pewnością przyśpieszą rozwiązanie całej sprawy.

Przede wszystkim masz prawo złożyć wniosek do komornika o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej. Sprawę możesz monitorować, np. telefonując do kancelarii komornika i pytając, czy zostały już podjęte stosowne kroki i czy sprawa poszła naprzód.

Ponadto, jeżeli tylko będziesz posiadać postanowienia komornika w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego, wniosek o wykreślenie wpisu o egzekucji możesz złożyć samodzielnie do Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym prowadzona jest księga wieczysta na przedmiotową nieruchomość.

Wykreślenie wzmianki o egzekucji z księgi wieczystej – opłata

I odpowiadając na twoje kolejne pytanie – jeżeli wniosek o wykreślenie wpisu o egzekucji z księgi wieczystej złoży bezpośrednio dłużnik posługujący się postanowieniem komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, to zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zobowiązany on będzie dokonać opłaty sądowej od wniosku w kwocie 30 zł (art. 46 w związku z art. 44 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Jak widzisz, nie jest to duży koszt, więc problemem może być jedynie czas, na którym jak piszesz, bardzo ci zależy.

Jeśli chcesz skrócić okres oczekiwania na wykreślenie wpisu komornika w księdze wieczystej, to skontaktuj się z wierzycielem, bo ten jak napisałam na początku, może cofnąć wniosek o egzekucję z nieruchomości przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej wzór

wniosek-do-komornika-o-wykreslenie-wpisu-w-ksiedze-wieczystej-wzor

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze