Pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka WZÓR

Jak napisać pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka? sądowa sprawa o alimenty nie budzi pozytywnych skojarzeń. Wiąże się raczej z nieprzyjemną atmosferą pomiędzy dzieckiem a rodzicem i wzajemnym przerzucaniem się przeciwnymi argumentami. Chociaż pełnoletnie dziecko pozew o alimenty składa samodzielnie, to jednak nie musi osobiście brać udziału w rozprawie. Ma możliwość wskazania pełnomocnika, który będzie reprezentował je w sądzie.

Wstęp

pelnomocnictwo-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor-pdf-docKto może być pełnomocnikiem w sprawie o alimenty i co powinien zawierać taki dokument? w pełnomocnictwie muszą znaleźć się informacje dotyczące nie tylko samego dziecka, ale także i rodzica, który reprezentować będzie dziecko. Dokument należy także opatrzyć w dobrze przemyślaną klauzulę będącą oświadczeniem woli dziecka, dzięki której rodzic będzie nie tylko uczestniczył w rozprawie sądowej, ale też będzie mógł zadbać o interesy dziecka:

Pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór

pelnomocnictwo-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor-pdf-doc

Pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór

Czy pełnoletniemu dziecku należą się alimenty?

Powszechnie wiadomo, że dziecko staje się pełnoletnie, kiedy kończy 18 rok życia. Wcześniej nie może pracować, aby samo się utrzymywać, dlatego ewentualne alimenty wnoszone na jego utrzymanie przez rodzica są czymś naturalnym, niebudzącym kontrowersji.

Nieco inaczej podchodzi się zwykle do tematu alimentów dla dziecka pełnoletniego. Młody człowiek, który ukończy 18 rok życia traktowany jest jak dorosły. Powinien więc pracować i zarabiać na siebie.

W świetle przepisów nie ma jednak mowy o tym, aby 18 rok życia stanowił górną granicę, od której alimenty dziecku już się nie należą. Dopóki nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymywać, obowiązek alimentacyjny nie zostaje zniesiony. 

Kiedy pełnoletnie dziecko ma prawo ubiegać się o alimenty? Najczęściej dotyczy to sytuacji, w których: 

  • dziecko ukończyło edukację, ale nie jest w stanie w pełni utrzymywać się samodzielnie (żyje w niedostatku) – musi udowodnić to w pozwie,
  • dziecko jest niepełnosprawne i nie może podjąć pracy, aby samo się utrzymywać – alimenty mogą należeć się dziecku nawet do końca życia,
  • dziecko chce kontynuować naukę na uczelni wyższej w trybie dziennym, przez co nie może podjąć pracy i samodzielnie się utrzymywać lub dziecko studiuje w trybie zaocznym i potrzebuje wsparcia w zakresie opłacania czesnego – alimenty należą się jedynie w przypadku, kiedy ich opłacanie nie obciąży zbytnio budżetu rodzica.

 

Czy rodzic może reprezentować pełnoletnie dziecko w sprawie o alimenty?

“Czy matka może reprezentować pełnoletnie dziecko w sprawie o alimenty?” – to pytanie, które często pojawia się w sieci. Aby na nie odpowiedzieć, wystarczy sięgnąć do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w którym czytamy, że strony postępowania, ich organy i przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników (artykuł 86. KPC).

Ten sam akt prawny mówi również o tym, kto może stać się takim pełnomocnikiem w sprawie o alimenty:

“§ 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny (…) jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

[…]

3.W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.”

Jak widać, pełnomocnictwo dla matki w sprawie o alimenty jest jak najbardziej dopuszczalne, a niekiedy wręcz wskazane. Sprawa sądowa o alimenty bywa bowiem niezwykle stresującym doświadczeniem dla młodego człowieka.

Nie ma potrzeby, aby narażać dziecko na niepotrzebne nerwy, jeśli w sądzie może reprezentować je matka jako osoba, której zależy na działaniu w interesie strony pozywającej. Sądy z reguły przychylają się więc do takiej prośby. 

 

Czy obecność pełnoletniego dziecka na sprawie o alimenty jest obowiązkowa?

Chociaż pełnoletnie dziecko może sporządzić pełnomocnictwo w sprawie o alimenty dla jednej z osób, wymienionych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, to niewykluczone, że pozywający zostanie wezwany na przesłuchanie podczas jednej z rozpraw.

Sąd może zechcieć bowiem porozmawiać z dzieckiem bezpośrednio. Czy rodzic może przygotować je do takiego przesłuchania?

Aby rozprawa była dla dziecka mniej stresująca i zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem, dobrze, aby pozywający wiedział, jakich argumentów używać.

W sprawie o alimenty najistotniejsze jest wykazanie przychodów i wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Należy sporządzić więc ich wykaz, pamiętając jednocześnie, że każdy wydatek musi zostać udokumentowany.

Konieczne jest więc gromadzenie rachunków za czynsz, media, zakupy spożywcze, leki, rzeczy służące wyłącznie dziecku, jak książki, ubrania, opłaty za zajęcia dodatkowe czy zaświadczenia o posiadanych kredytach i pożyczkach. Wszystko to służy ustaleniu, czy pełnoletniemu dziecku należą się alimenty, a jeśli tak, to w jakiej kwocie.

 

Jak napisać pełnomocnictwo w sprawie o alimenty?

Wypełniony wzór pełnomocnictwa o alimenty dla pełnoletniego dziecka powinien trafić do sądu oraz do pozwanego. Strona pozywająca może złożyć go wraz z pozwem o alimenty, jako załącznik. Jak przygotować takie pismo?

Najlepiej w oparciu o gotowy do wydrukowania wzór pełnomocnictwa w sprawie o alimenty, który trzeba uzupełnić:

  • danymi mocodawcy/powoda, czyli pełnoletniego dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania),
  • danymi pełnomocnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL),
  • określeniem stopnia pokrewieństwa,
  • oznaczeniem sądu, w którym toczy się sprawa alimentacyjna,
  • oznaczeniem sygnatury akt sprawy,
  • podpisem mocodawcy.

Ważnym elementem pełnomocnictwa jest też oświadczenie woli dziecka, w którym wyznacza ono na swojego reprezentanta, na przykład matkę.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze