Czy syndyk może zabrać zwrot podatku?

Kategoria: Upadłość konsumenckaCzy syndyk może zabrać zwrot podatku?
Aneta zapytał 1 rok temu

Witam. Czy syndyk może zabrać zwrot podatku? wiem, że syndyk ma prawo włączyć do masy upadłościowej zwrot podatku z US, w tym wypadku na dziecko.

Ale moje pytanie jest takie: czy mając bardzo ciężka sytuację finansową, kiedy te pieniądze mogłyby pomóc opłacić córce wczasy itp,. można prosić syndyka o odstąpienie i nie zajęcie zwrotu podatku?

Czy jest taka możliwość żeby napisać taki wniosek do syndyka?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

podjęłaś bardzo trafny temat, a mianowicie kwestię, czy z syndykiem należy i czy warto współpracować.

Wielu dłużnikom wydaje się bowiem, że syndyk to nieugięty “komornik”, którego głównym celem działania jest zabranie jak największych pieniędzy dłużnikowi. Jednakże syndyk ma w toku postępowania likwidacyjnego pełnić szerszą rolę.

Może on wykazać się większą inicjatywą, niż samo spieniężenie majątku dłużnika. Syndyk może ugiąć się na stronę dłużnika pozostawiając mu w dyspozycji kwoty większe niż te wyłączone spod zajęcia z mocy ustawy. Będąc dłużnikiem warto więc szczerze rozmawiać z syndykiem o swoich trudnościach, potrzebach, założeniach.

Odnosząc powyższe, do Twojej sytuacji, to uważam, że jeśli odpowiednio uzasadnisz potrzebę wyłączenia spod zajęcia zwrotu z podatku przysługującego Ci na podstawie tzw. ulgi na dziecko, masz szansę otrzymać korzystną decyzję syndyka.

Pamiętaj, że w razie zaistnienia zmiany sytuacji, masz prawo rozmawiać z syndykiem o zmianie planu spłaty. Możesz wnosić o pozostawienie Ci wyższej kwoty, niż dotychczas, jeśli zajdzie taka potrzeba, lub nie będziesz miała szansy utrzymać się z pieniędzy, które uzyskujesz.

Podsumowując:

Z syndykiem w toku postępowania upadłościowego warto rozmawiać i być z nim szczerym. Dłużnik, który nie boi się syndyka ma szansę przejść przez proces oddłużeniowy znacznie lżej niż dłużnik, który nie chce bronić swoich racji i bieg spraw pozostawia samym sobie.

W gestii syndyka leży bowiem zmniejszenie zajęcia, kiedy przemawiają za tym względy słuszności, w tym wzmożone potrzeby dłużnika.

Wniosek o upadłość konsumencką

Twoja odpowiedź