Dług spłacony, egzekucja zakończona, a windykacja BEST żąda jeszcze więcej pieniędzy?

Kategoria: WindykacjaDług spłacony, egzekucja zakończona, a windykacja BEST żąda jeszcze więcej pieniędzy?
L.L. zapytał 9 miesięcy temu

Witam, postępowanie egzekucyjne zostało zakończone w czerwcu przez komornika sądowego, dług został spłacony, a mimo tego firma windykacja BEST wzywa mnie do zapłaty, o jeszcze większą kwotę, niż była na wyroku za rzekomo odsetki posługując się sygnaturą akt. Bardzo proszę o pomoc. Dodam, że złożyłam w sądzie zarzut przedawnienia, ale jeszcze nie otrzymałam odp.

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności proszę sprawdzić, czy chodzi o to samo roszczenie. Posługując się odpisem tytułu wykonawczego – wyrok sądu/nakaz zapłaty, na podstawie którego komornik prowadził zakończone spłatą długu postępowanie egzekucyjne, należy sprawdzić, czy firma windykacyjna rzeczywiście żąda odsetek od uregulowanej należności.

Jeśli potwierdzi Pani podnoszony zarzut, a mianowicie, że firma windykacyjna chce drugi raz egzekwować tę samą należność, zasadnym będzie wystosowanie do niej pisma z żądaniem zaprzestania dalszych działań windykacyjnych z uwagi na brak istnienia zobowiązania, wzór pisma załączam poniżej:

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

W przedmiotowym piśmie należy podnieść okoliczność spłaty długu, podać sygnaturę prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego oraz tytuł wykonawczy – nakaz zapłaty/wyrok, datę wydania, nazwę sądu, który orzekał w sprawie oraz sygnaturę akt sprawy sądowej.

Odnośnie Pani pisma do sądu z zarzutem przedawnienia roszczenia, to muszę napisać, że szczerze nie wiem, o co chodzi – zarzut przedawniania roszczenia może być złożony przez stronę pozwaną w toku prowadzonego już postępowania o zapłatę. Jeśli sprawa uregulowania rzekomego zadłużenia jest na etapie windykacji to raczej nie przysługuje Pani “obrona” do sądu w formie zarzutu przedawniania roszczenia.

Niemniej jednak jeśli sprawa kreuje się inaczej, niż myślę, proszę o doprecyzowanie pytania i dokładniejsze opisanie stanu faktycznego, wówczas będę mogła spróbować Pani pomóc, naprowadzając, co jeszcze warto zrobić.

Anita odpowiedział 9 miesięcy temu

Tak niestety to prawda firma windykacja Best twierdzi,że odkupiła dług nie zapłacony rachunek telefoniczny z roku 2002 sąd wydał nakaz zapłaty w 2008 roku nie mieszkałam wtedy w Polsce dlatego o nakazie dowiedziałam się w zeszłym i wniosłam zarzut przedawnienia do sądu. A wracając do firmy windykacyjnej Best to twierdzą ,iż wykupili dług i mają go od roku 2016 i twierdzą, że mam im zapłacić za odsetki . Reasumując ten sam nakaz zapłaty z syg. akt. którą posługuje się firma windykacja należność główna to 1450 plus koszty ok.650 taką też kwotę otrzymała firma windykacja a i tak prubują wyłudzić jeszcze ponad 2000 zł za rzekome odsetki . Pytam gdzie jest prawo ludzkie do jakich granic posuwają się firmy windykacyjnej?
Dziękuję za odpowiedź 

Krzysiek odpowiedział 2 miesiące temu

Cześć od dłuższego czasu jestem nękany telefonami z firmy windykacyjnej BEST, nie reagują na prośbę o przesłanie dokumentów, nie informują często, iż rozmowa jest rejestrowana, w przypadku odmowy prowadzenia rozmowy ze względu na rejestrowanie …nakłaniają…dług podobno z 1997 r., …dług komornik ściągnął wg wyroku sądu, a oni jeszcze żądają 13 000 zł odsetek niby …co możemy zrobić?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

jeśli roszczenie firmy BEST jest nienależne lub przedawnione – wierzyciel może starać się ściągnąć przedawnione odsetki, których nie mógł egzekwować komornik – należy przygotować oficjalne pismo z żądaniem zaprzestania dalszych działań windykacyjnych, wzór takiego pisma pobierzesz poniżej:

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

W treści żądania warto odnieść się do spłaty należności głównej oraz wygaśnięcia zobowiązania. Następnie należy wskazać, że postępowanie prowadzone przez pracowników firmy windykacyjnej narusza Twój spokój i mir domowy.

Możesz dodać, że telefony są natrętne, a rozmówcy łamią zasady dobrych praktyk windykacji – nie informują o rejestracji rozmów oraz nachalnie dążą do rozmowy.

Dalej można zaznaczyć, że windykacja rzekomego długu jest prowadzona bez wykazania, czego należność ta dotyczy – firma jest bierna na żądania wykazania zasadności postępowania poprzez przedstawienie dokumentów.

Na koniec zaznacz, że w razie kolejnych telefonów, bez poprzedniego dostarczenia dokumentów dotyczących dochodzonej należności, zostanie złożona skarga do odpowiednich organów oraz zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Mam nadzieje, że tak przygotowanie pismo pomoże. Natomiast jeśli stanie się inaczej, należy dokonać zgłoszenia na policję, do prezesa UOKiK oraz do Komisji Nadzoru Finansowego.

Twoja odpowiedź