Jak odzyskać zadatek za szkolenie?

Forum prawneKategoria: Jak odzyskać pieniądze od dłużnikaJak odzyskać zadatek za szkolenie?
AvatarISSa zapytał 9 miesięcy temu

Dnia 12.02 zapisałam się na szkolenie z zakresu laminacji, liftingu i botoxu rzęs, które miało odbyć się dnia 04.03. Celem rezerwacji terminu należało uiścić zadatek w wysokości 300 zł w przeciągu 3 dni roboczych. Zadatek zgodnie z ustaleniami został wpłacony dnia 15.02.

Jednakże dnia 26.02 uległam wypadkowi, tak więc nie byłam w stanie odbyć szkolenia. Tego samego dnia poinformowałam szkoleniowca o tym incydencie, chcąc odzyskać wpłacony zadatek. W informacji zwrotnej uzyskałam wiadomość, że celem zwrotu zadatku jest potrzebne zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność odbycia szkolenia z dniem 04.03.

Oczywiście przedstawiłam taki dokument, w następstwie dostałam ponownie informacje, że księgowa potrzebuje dokument potwierdzający, że wypadek miał miejsce od dnia 26.02 – również taki dokument został wysłany dokładnie 06.03. Po wysłaniu tych dokumentów Pani, która przeprowadza szkolenia, skontaktowała się ze mną i poinformowała, że decyzja o zwrocie zadatku teraz należy do Księgowej, więc skontaktuje się ze mną, jak dostanie odpowiedź.

Na wstępnie chciałabym zapytać, czy był potrzebny dokument przedstawiający moją niedyspozycję w dniu 26.02? skoro szkolenie miało miejsce 04.03? Czy mogłabym uzyskać poradę jak mam dalej postąpić, żeby móc odzyskać wpłacony zadatek na poczet szkolenia?

Z góry dziękuje za pomoc.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witaj,

niestety zapisując się na szkolenie, wpłaciłaś zadatek, który co do zasady nie podlega zwrotowi – tak przepisy ogólne kc, w art. 394.

Niemniej jednak to, czy zadatek podlega zwrotowi, z jakich przyczyn i w jakim czasie może zostać ustalone w zawartej umowie lub regulaminie świadczonych usług.

Zachęcam Cię więc do zerknięcia do dokumentów, które podpisałeś (także tych w formie elektronicznej), bo to w nich powinny znaleźć się zapisy o możliwości ewentualnego zwrotu wpłaconego zadatku.

Myślę jednak, że skoro firma szkoleniowa podjął temat w zakresie zwrotu zadatku, to w umowie lub regulaminie przewidziano, że zwrot może nastąpić, kiedy klient zrezygnował ze szkolenia z przyczyn losowych, a tak właśnie należy traktować zdarzenie, które Cię spotkało.

Ponadto należy zwrócić uwagę na regulację ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W ustawie tej bowiem przewidziano, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 – tak art. 27.

Zapisy regulaminu, czy umowy nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy, jednak by móc mówić o zasadności żądania przez firmę szkoleniową dodatkowych zaświadczeń lekarskich należałoby przede wszystkim zaznajomić się z treścią owych dokumentów.

Wezwanie do zwrotu zadatku – wzór pisma

wezwanie-do-zwrotu-zadatku-wzor-pisma
Wezwanie do zwrotu zadatku – wzór pisma

Niemniej jednak, skoro sprawa zwrotu zadatku ruszyła, mogę doradzić, byś odczekała jeszcze chwilę, a po upływie 30 dni od dnia zgłoszenie rezygnacji jeśli nie otrzymasz zwrotu, wystosowała oficjalne pismo z żądaniem zwrotu zadatku pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, powołując się na zdarzenie losowe oraz art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Twoja odpowiedź