Jak prawidłowo naliczyć odsetki od należności z wyroku sądowego?

Kategoria: KomornikJak prawidłowo naliczyć odsetki od należności z wyroku sądowego?
Edy zapytał 3 miesiące temu

Witam, w dniu 20.10.2020 zapadł niekorzystny dla mnie wyrok sądowy o treści: zasądza od pozwanej X na rzecz powoda Y kwotę 9 002,95 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonymi od kwot: – od 4.308,01 zł od dnia 3 września 2019 r. do dnia zapłaty – od 2.279,54 zł od dnia 25 września 2019 r. do dnia zapłaty; – od 2.299,52 zł od dnia 25 października 2019 r. do dnia zapłaty; – od 115,80 zł od dnia 27 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty; zasądza od pozwanej X na rzecz powoda Y kwotę 2.300 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W międzyczasie broniłam się przed egzekucją komorniczą poprzez złożenie apelacji osobistej zażalenia itd., niestety sąd okręgowy wydał ostateczne postanowienie i zostało mi jeszcze ok. 3,5 tys. do spłaty. W dniu 5 lipca powód skierował wniosek egzekucyjny. Wystąpiłam do powoda o ustalenie salda na dzień 05 lipca br., podali 5600 zł do spłaty jeszcze, wg moich wyliczeń z kalkulatorem to saldo powinno być mniejsze o ok. 900 zł.

Zwróciłam się z zapytaniem do powoda… napisali, iż dodatkowo doliczyli koszty za etap egzekucyjny: klauzula wykonalności, koszty zastępstwa oraz zaliczka komornicza. Czy na etapie wniosku egzekucyjnego mogli doliczyć takie koszty, czy tylko za klauzule wykonalności? wpłat dokonywałam kilkanaście, zawsze w tytule pisałam należność główna z tytułu wyroku sygn akt … Moje wpłaty:

15.01- 2308,01 zł,
01.02-1000 zł,
18.02 -1000 zł
02.03- 500 zł
31.03- 500 zł
08.04- 500 zł
29.04 – 1500 zł
31.05 – 300 zł
08.06.-500 zł
18.06.- 500 zł
30.06-1000 zł
05.07 – 200 zł
06.07.- 500 zł
08.07-700 zł

Chciałabym prosić o pomoc w wyliczeniu należności jaka mi pozostała na dzień 12.07 do zapłaty, jakie zasady obowiązują przy naliczaniu odsetek? Kiedy zwrócić się do komornika o przeliczenie należności i kosztów egzekucji?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

niestety postępowanie egzekucyjne to kolejny etap w drodze do uzyskania zaspokojenia, w którym wierzyciel może zaangażować profesjonalnego pełnomocnika, a zwrotem kosztów zastępstwa obarczyć dłużnika. Dlatego muszę

Panią rozczarować, pisząc, że doliczenie dodatkowych kosztów było zasadne. Co więcej, musi Pani liczyć się z faktem, że po spłacie długu dojdą kolejne wydatki związane z przeprowadzonym postępowaniem i będą one zależne od sposobu egzekucji.

Po zakończeniu postępowania komornik będzie zobowiązany dokonać wyliczenia i powinna je Pani otrzymać listem poleconym. Jeśli nie będzie Pani zgadzać się z naliczoną opłatą można złożyć zażalenie. Niemniej nie znam wielu spraw, w których komornicy popełniliby błędy.

Pracują oni bowiem na świetnych programach typu “komornik” które rozliczają postępowanie i jego koszty zgodnie z obowiązującymi normami. Dodam jeszcze, że w każdym czasie może Pani złożyć wniosek do komornika o przesłanie informacji o rozliczeniach egzekucji i podanie kwot, które pozwolą zamknąć sprawę.

Natomiast co odsetek to zgodnie z moimi wyliczeniami:

  • od pierwszej kwoty 4 308,01 zł powstały odsetki w łącznej wysokości 1 267,91 zł
  • od drugiej kwoty 2 279,54 zł powstały odsetki w łącznej wysokości 1 122,97 zł
  • od trzeciej kwoty 2 299,52 zł powstały odsetki w łącznej wysokości 1 173,43
  • od czwartej kwoty 115, 80 zł powstały odsetki w łącznej wysokości 20,55 zł.

Jak Pani widzi, jeśli moje wyliczenia są słuszne, same odsetki to blisko 3 500 zł. Nie jestem jednak przekonana, że podana przeze mnie wysokość jest prawidłowa, nie mam bowiem dokumentów rozliczających wpłaty, a bazuje jedynie na informacjach przez Panią podanych.

Niemniej wydaje się, że dokonane przez Panią wpłaty mogły nie pokryć należności głównej. Z moich wyliczeń wynika, że może brakować jeszcze około 1 000 zł. Do tej kwoty należy doliczyć koszty, o których Pani pisała.

Na koniec muszę napisać, że jeśli nie rozwiałam Pani wątpliwości, zachęcam do kontaktu z komornikiem. Także w rozmowie telefonicznej może Pani pytać o szczegóły sprawy. Proszę nie obawiać się kontaktu z komornikiem, bowiem jest to Pani prawo z którego w każdym czasie może skorzystać.

Natomiast co do samych odsetek, to te najłatwiej liczyć przy pomocy kalkulatora odsetek, który pokaże Pani odsetki maksymalne za opóźnienia jeśli tylko wpiszę Pani w odpowiednie rubryki wysokość kwoty do wyliczenia odsetek, termin zapłaty oraz datę zapłaty. Przy wyliczeniu brana jest pod uwagę stopa procentowa odsetek obowiązująca w terminie od daty wymagalności roszczenia do daty faktycznej zapłaty.

Twoja odpowiedź