Zajęcie konta bankowego z tytułu nie zapłaconego abonamentu RTV

Kategoria: Abonament RTVZajęcie konta bankowego z tytułu nie zapłaconego abonamentu RTV
Jakubek zapytał 3 miesiące temu

W drugiej połowie lat 90 tych posiadałem mieszkanie po babci, a więc i odbiornik TV.Pod koniec tych lat mieszkanie zostało sprzedane, a ja zamieszkałem z rodzicami. W 2010 r. wyjechałem za granicę, gdzie przebywałem do zeszłego miesiąca, czyli 07-2021 r. Po powrocie do polski poszedłem do Banku, aby uruchomić moje stare konto, gdzie zostałem poinformowany, że konto jest zajęte przez Urząd Skarbowy na poczet zaległego abonamentu TV za okres ostatnich 5 lat.

Nigdy wcześniej nie otrzymałem żadnego pisma o zaległościach do spłaty, poza sytuacją ok. rok temu gdzie pismo na ten temat zostało dostarczone na adres mojego zameldowania, to jest do moich rodziców. Mój tata automatycznie wystosował pismo wyjaśniające o moim pobycie, lecz został zbyty, gdyż nie posiadał upoważnienia. J w tym czasie niestety przebywałem w więzieniu za granicą, więc nie miałem możliwości na odpowiedź.

Na obecną chwilę nie mogę używać mojego i nie wiem co zrobić. Na infolinii w Poczcie Polskiej zostałem poinformowany, iż muszę napisać pismo do K.R.R.i TV wyjaśniając całą sytuację, co też zrobiłem.Po przeczytaniu kilku artykułów w internecie nie jestem pewien co robić dalej i czy mam jakąś szansę, aby nie płacić tej kary, i jak szybko moje konto może być odblokowane.

Proszę o pomoc.
dziękuję.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

oczywiście podjęte działanie, czyli wystosowanie pisma wyjaśniającego do KRRiT było właściwe. Niemniej z doświadczenia zawodowego wiem, że KRRiT może nie śpieszyć się z rozwiązaniem sprawy, a nawet z udzieleniem odpowiedzi na Twoje pismo. Dlatego uważam, że należy złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego w administracji.

W pierwszej kolejności należy podjąć kontakt z Urzędem Skarbowym, który prowadzi egzekucję. Następnie ustalić sygnaturę akt postępowania oraz numer tytułu egzekucyjnego. W dalszej kolejności należy przygotować pismo – zarzuty do postępowania egzekucyjnego w administracji, a w nim podnieść zarzut braku istnienia zobowiązania oraz złożyć wniosek o natychmiastowe zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

W treści uzasadnienia zarzutów należy opisać swoją sytuację życiową z podaniem dat, kiedy przebywałeś za granicą. Do pisma warto dołączyć dokumenty potwierdzające podniesione okoliczności. Najlepiej, jeśli będą to dokumenty potwierdzające fakt przebywania w więzieniu.

Należy skupić się na okresie, za jaki została nałożona opłata, choć dla „udowodnienia” pobytu za granicą, warto przybliżyć organowi, że wyjazd rozciągał się na wiele lat i wiązał ze stałym przebywaniem w obcym państwie. Należy wykazać, że w spornym okresie nie przebywałeś w Polsce i nie korzystałeś z odbiorników radiowo-telewizyjnych.

Twoja odpowiedź