Zmiana pracy na mniej płatną a uchylanie się od obowiązku spłaty długu alimentacyjnego?

Forum prawneKategoria: AlimentyZmiana pracy na mniej płatną a uchylanie się od obowiązku spłaty długu alimentacyjnego?
wde74 zapytał 12 miesięcy temu

Dzień dobry, mam zaległe alimenty u dorosłych już dzieci, pobierały je do 2014 roku. W tej chwili spłacam zadłużenie alimentacyjne u komornika. Pracuję na 1/4 etatu, czy przejście na 1/8 etatu może zostać potraktowane jako próba uniknięcia spłaty alimentów? Czy mogę mieć problemy? Kiedy komornik może uznać, że uchylam się od obowiązku spłaty długu alimentacyjnego?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

uważam, że zmniejszenie dochodu, które przełoży się również na zmniejszenie egzekwowanych kwot, może zostać potraktowane przez wierzyciela, jako umyśle uchylania się od obowiązku spłaty zadłużenia. Dlatego, jeśli nie posiadasz „wiarygodnego” powodu rezygnacji z zatrudnienia na ¼ etatu – pomysł ten warto porzucić.

Podobnie nie warto wdrażać w życie koncepcji fikcyjnego zmniejszeniu etatu i braniu „pod stołem” części wynagrodzenia.

Niemniej dla wyjaśnienia muszę napisać, że w razie bezskuteczności egzekucji, czy zmniejszeniu egzekwowanych kwot, to nie komornik będzie mógł dokonać zgłoszenia możliwości popełnienia przestępstwa, lecz wierzyciele. Jeśli dojdzie do sytuacji, że egzekucja okaże się nieskuteczna, komornik jedynie wyda postanowienie o umorzeniu postępowania, natomiast wniosek o ściganie dłużnika zostanie w dyspozycji wierzyciela.

Dlatego można napisać, że ewentualna odpowiedzialność karna za uchylanie się od spłaty zobowiązań zależy od decyzji Twoich dzieci.

Na koniec zaznaczę, że o odpowiedzialności za utrudnienie zaspokojenia wierzyciela traktuje art. 300 ustawy kodeks karny w brzmieniu:

“§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Twoja odpowiedź

3 + 12 =