Agencja pracy – kara umowna za niepodjęcie pracy

Forum prawneKategoria: WindykacjaAgencja pracy – kara umowna za niepodjęcie pracy
AvatarRoman D. zapytał 12 miesięcy temu

Witam,

Podpisałem umowę z agencją pracy, która wysyłała ludzi do pracy za granicę. Jest to umowa skierowania do pracy. W niej było napisane, że agencja jeśli ja nie podejmę się pracy, może żądać wypłacenia kary umownej.

Po tym jak poinformowałem, że rezygnuje z oferty pracy i nie jadę za granicę, miałem czekać na informacje co z karą umowną. Minęło kilka miesięcy, nikt do mnie nic nie wysłał, żadnego pisma wzywającego do zapłacenia, SMS czy telefonu.

Napisała do mnie firma windykacyjna w imieniu agencji pracy o wezwaniu do zapłaty.

Sprawdziłem to wezwanie, były naliczone odsetki karne itd., był też zamieszczony termin płatności tej kary umownej, co mnie zdziwiło, bo w umowie nic o terminach nie ma podanego nawet numeru konta gdzie taka kare wpłacić. Termin płatności z firmy windykacyjnej był 3-dniowy. Zapłaciłem, kontakt z firmą windykacyjna był, otrzymałem informację zwrotną od windykatora, że z ich strony to wszystko. Tutaj jest uregulowane wszystko.

Pomimo usilnych prób z właścicielką agencji pracy nie udało mi się z nią skontaktować. Adres e-mail dostałem od jednego z pracowników. To właśnie ona miała się wcześniej skontaktować ze mną w sprawie kary umownej i nie skontaktowała się.

Mam 2 pytania do państwa.

  1. Czy jeśli agencja pracy nie wysłała do mnie żadnego rachunku, ponaglenia, polecenia (a w umowie jest napisane, że firma może żądać kary umownej), czyli nie było żądania z ich strony, to mogła wynająć firmę windykacyjną i podać jej wyimaginowany termin płatności kary umownej?
  2. Czy osobę fizyczną, jaką ja jestem, można obciążyć kosztami windykacji przedsądowej w tej mojej sprawie? gdzie nigdy nie dostałem pisma wzywającego do zapłaty z terminem płatności i numerem konta? (rachunku, czy zobowiązania, że firma chce tę karę umowną nałożyć?).

Czy można się przed tym jakoś uchronić? Pozdrawiam Roman D.

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Romanie,

dokonałeś płatności żądanej przez firmę windykacyjną kwoty, dlatego uważam, że w tym momencie Twoje ewentualne pretensje, czy też roszczenia nie są zasadne. Gdybyś przed płatnością zastanowił się nad zasadnością naliczanie dodatkowych kosztów i odsetek, być może w Twoim portfelu pozostałaby pewna kwota.

Wydaje mi się bowiem, że rzeczywiście masz rację, pisząc, że jeśli w treści umowy nie została przewidziana ani wysokość kary umownej, ani termin jej płatności, skierowanie sprawy do zewnętrznej windykacji, było niewłaściwym posunięciem ze strony agencji pracy.

W pierwszej kolejności agencja powinna ustalić wysokość kary umownej, a następnie wezwać Cię do jej zapłaty w wyznaczonym terminie, pod rygorem rozpoczęcia naliczania odsetek.

Tak się nie stało, a sprawa od razu trafiła do zewnętrznej firmy windykacyjnej, która po przyjęciu zlecenia, policzyła sobie własne opłaty za usługę, doliczając je do należności głównej i wspólnie egzekwując.

Być może kontakt z agencją pracy, po tym jak otrzymałeś wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, rozwiązałby sprawę. Ty jednak jak sam podajesz, dokonałeś płatności, dlatego dziś już niewiele zdziałasz.

Zwróć uwagę bowiem na fakt, że wynagrodzenie firmy windykacyjnej nie można być traktowane jako nienależne świadczenie, bowiem doszło do przyjęcia i wykonania zlecenia. Oczywiście możesz podważać zasadność zatrudnienia firmy windykacyjnej i na tej podstawie wystąpić do agencji pracy o zwrot poniesionych kosztów w tym niesłusznie naliczonych odsetek, ale czy cokolwiek zdziałasz, jeszcze raz zaznaczę – po tym jak dokonałeś płatności – mało prawdopodobne.

Możesz jednak spróbować, przesyłając agencji pracy wezwanie do zwrotu niesłusznie poniesionych wydatków, związanych z windykacją kary umownej przez zewnętrzną firmę.

Podsumowując:

Agencja pracy po ustaleniu kary umownej powinna wystawić rachunek, ewentualnie wezwanie do zapłaty, a następnie doręczyć go dłużnikowi, żądając uregulowania dochodzonej kwoty pod rygorem skierowania sprawy do windykacji/na drogę postępowania sądowego. Wynajęcie firmy windykacyjnej bez wezwania dłużnika do zapłaty było przedwczesne.

Tym samym niesłusznym było nałożenie na dłużnika kosztów windykacji oraz rozpoczęcie naliczanie odsetek. Roszczenie o zwrot kosztów windykacji jest zasadnym, kiedy należność jest bezsporna i upłynął termin jej płatności.

W tym przypadku termin płatności kary umownej nie upłynął, bowiem agencja pracy nie podjęła wcześniejszego kontaktu z dłużnikiem. Natomiast krótki termin płatności wyznaczony przez firmę windykacyjną, jako sam w sobie nie stanowi naruszenia prawa.

Taki sam termin mogła wcześniej zastosować agencja pracy, wzywając dłużnika do uregulowania kary umownej (jeśli inny termin nie został określony w umowie).

AvatarRoman odpowiedział 12 miesięcy temu

Dziękuję bardzo, za wyczerpująca odpowiedz.

Twoja odpowiedź