Czy firma windykacyjna może powiększyć kwotę zadłużenia o koszty windykacyjne?

Forum prawneKategoria: WindykacjaCzy firma windykacyjna może powiększyć kwotę zadłużenia o koszty windykacyjne?
UżytkownikUżytkownik zapytał 5 dni temu

Szanowni Państwo,

czy firma windykacyjna może powiększyć kwotę zadłużenia o koszty windykacyjne? Zaległość została spłacona, a windykator nie chce odstąpić od czynności windykacyjnych bez opłacenia ich.

Nie otrzymałam żadnej faktury za te czynności windykacyjne, jest to jedynie kwota, która została doliczona do wielkości zadłużenia (na chwilę obecnie spłaconego).

Jeśli mam zapłacić te koszty windykacyjne, to jak najbardziej to zrobię, ale po wystawieniu faktury z konkretnym terminem płatności. Zaległość dotyczy rat leasingu samochodu – wszystkie raty zostały spłacone, mimo tego windykator chce odebrać samochód, gdyż nie opłaciłam czynności windykacyjnych. Czy ma do tego prawo?

Imię:
Agata

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 dni temu

Witaj, niestety spotkałam się już z podobnym tematem – przypadek, kiedy za każdą czynność windykacyjną, zewnętrzna firma windykacyjna naliczała sobie kwotę równą racie leasingu (ponad 2 500 zł).

I powiem szczerze, że nic nie dało się zrobić, ponieważ powyższe wynikało z zapisów załącznika do umowy o nazwie – Ogólne warunki umowy leasingu (OWUL).

Na początek więc radzę Ci sprawdzić zapisy umowy i wszystkich jej załączników. Odszukaj tabelę opłat i prowizji.

Jeżeli nie znajdziesz informacji o sposobie prowadzenia windykacji i naliczaniu opłat, skontaktuj się bezpośrednio z firmą leasingową. Spróbuj przedstawić swoje stanowisko i chęć kontynuowania umowy.

Poproś również o podanie podstawy prawnej naliczanie dodatkowych opłat windykacyjnych i wystawienie faktury za te czynności.

Spróbuj, jeśli koszty windykacyjne okażą się zasadne – znajdą potwierdzenie w umowie lub regulaminie – wnieść prośbę o ich umorzenie.

Jeśli jednak naliczane przez windykatora koszty nie znajdą żadnego potwierdzenia i firma leasingowa nie odstąpi o ich naliczania, możesz spróbować skorzystać z pomocy UOKiK, który wielokrotnie już wypowiadał się w temacie braku zasadności naliczania dodatkowych kosztów windykacji, kosztów nieadekwatnych do faktycznie podjętych czynności windykacyjnych.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Skarga na firmę windykacyjną - wzór
Skarga na firmę windykacyjną – wzór
Wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych
Skarga na firmę windykacyjną – wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu
wniosek-do-firmy-windykacyjnej-o-rozłożenie-długu-na-raty
Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty
Twoja odpowiedź