Czy firma windykacyjna może powiększyć kwotę zadłużenia o koszty windykacyjne?

Forum prawneKategoria: WindykacjaCzy firma windykacyjna może powiększyć kwotę zadłużenia o koszty windykacyjne?
UżytkownikUżytkownik zapytał 1 rok temu

Szanowni Państwo,

czy firma windykacyjna może powiększyć kwotę zadłużenia o koszty windykacyjne? Zaległość została spłacona, a windykator nie chce odstąpić od czynności windykacyjnych bez opłacenia ich.

Nie otrzymałam żadnej faktury za te czynności windykacyjne, jest to jedynie kwota, która została doliczona do wielkości zadłużenia (na chwilę obecnie spłaconego).

Jeśli mam zapłacić te koszty windykacyjne, to jak najbardziej to zrobię, ale po wystawieniu faktury z konkretnym terminem płatności. Zaległość dotyczy rat leasingu samochodu – wszystkie raty zostały spłacone, mimo tego windykator chce odebrać samochód, gdyż nie opłaciłam czynności windykacyjnych. Czy ma do tego prawo?

Imię:
Agata

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj, niestety spotkałam się już z podobnym tematem – przypadek, kiedy za każdą czynność windykacyjną, zewnętrzna firma windykacyjna naliczała sobie kwotę równą racie leasingu (ponad 2 500 zł).

I powiem szczerze, że nic nie dało się zrobić, ponieważ powyższe wynikało z zapisów załącznika do umowy o nazwie – Ogólne warunki umowy leasingu (OWUL).

Na początek więc radzę Ci sprawdzić zapisy umowy i wszystkich jej załączników. Odszukaj tabelę opłat i prowizji.

Jeżeli nie znajdziesz informacji o sposobie prowadzenia windykacji i naliczaniu opłat, skontaktuj się bezpośrednio z firmą leasingową. Spróbuj przedstawić swoje stanowisko i chęć kontynuowania umowy.

Poproś również o podanie podstawy prawnej naliczanie dodatkowych opłat windykacyjnych i wystawienie faktury za te czynności.

Spróbuj, jeśli koszty windykacyjne okażą się zasadne – znajdą potwierdzenie w umowie lub regulaminie – wnieść prośbę o ich umorzenie.

Jeśli jednak naliczane przez windykatora koszty nie znajdą żadnego potwierdzenia i firma leasingowa nie odstąpi o ich naliczania, możesz spróbować skorzystać z pomocy UOKiK, który wielokrotnie już wypowiadał się w temacie braku zasadności naliczania dodatkowych kosztów windykacji, kosztów nieadekwatnych do faktycznie podjętych czynności windykacyjnych.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wzór
Skarga-na-firme-windykacyjna-wniosek-o-zawieszenie-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych
Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu
Wniosek-do-firmy-windykacyjnej-o-rozłożenie-długu-na-raty-wzor-pdf-doc
Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty
AvatarAdam odpowiedział 1 rok temu

Witam, nie zapłaciliśmy naszemu kontrahentowi w terminie wynagrodzenia za transport towaru, sprawa została przekazana do windykacji, gdzie w kontakcie wyraziliśmy chęć podpisania ugody i spłaty należności w ratach do końca roku, zobowiązanie spłaciliśmy teraz, musimy zapłacić koszty windykacji w wysokości 9%, czy są to prawidłowe odsetki?

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

istnieje kilka typów odsetek. Możemy wyróżnić odsetki kapitałowe, odsetki za opóźnienie oraz odsetki w transakcjach handlowych. Strony w umowie mogą dowolnie ustalić wysokość należnych odsetek. Mogą one być wówczas podwyższone, nie wyższe jednak niż odsetki maksymalne.

Natomiast roszczenie o wypłatę odsetek wynika wprost z regulacji art. 481 kc., w brzmieniu:

“§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 % punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy”.

Państwa odsetki pochodzą z działalności gospodarczej, więc zastosowanie tu znajdą odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. Na roku 2019 wysokość tych odsetek została uregulowana na 9,5%.

Odsetki liczone są od każdego dnia zwłoki, a dla ich prawidłowego wyliczenia warto skorzystać z mobilnego kalkulatora odsetek.
I tak jak wspomniałam, oprócz odsetek handlowych wyróżniamy:

  • odsetki kapitałowe 5%, ze stawką maksymalną 10%
  • odsetki za opóźnienie 7% z maksymalną stawką 14%.

Wydaje się więc, że żądanie przez Państwa kontrahenta odsetek w wysokości 9% jest prawnie uzasadnione.

Twoja odpowiedź