Czy komornik może oddać pieniądze jeśli zabrał za dużo?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może oddać pieniądze jeśli zabrał za dużo?
AvatarAKA zapytał 7 miesięcy temu

Witam.

Czy komornik odda pieniądze jeśli zabrał za dużo? Komornik wysłał pismo do pracodawcy, żeby przelewał jakąś część wynagrodzenia, zadłużenie było na kwotę 1680 zł, ponadto opłata za zwłokę wynosiła 0,32 zł dziennie i opłata za przelew 0,50 zł.

W pierwszym miesiącu przesłali mu 460 zł + 114 zł za umowę zlecenie (100%). W drugim miesiącu przelali mu 496 zł + 500 zł premii świątecznej oprócz tego, komornik z konta zabrał około 300 zł.

No gołym okiem widać, że to jest razem nieco 1800 zł, a zadłużenie było na 1680 zł. Czy komornik odda mi te 120 zł, które wziął za dużo… Czy to kolejne jego opłaty? kiedy komornik ściągnie blokadę konta? ile ma na to czasu?

Dziękuję.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witaj,

być może Twoje obawy, że pobrana nadwyżka zostanie zaliczona na poczet opłat egzekucyjnych jest uzasadniona.

Musisz wiedzieć, że opłata egzekucyjna przy zajęciu wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego, co miało miejsce w Twojej sprawie wynosi 10 % ściągniętego długu – tak obowiązujące przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych (art. 27).

Już z samej tej prostej kalkulacji wynika, że komornikowi należało się nie mniej niż 168 zł samej opłaty.

Postępowanie egzekucyjne mogło wygenerować dodatkowe koszty, którymi z zasady obciąża się dłużnika.

Niemniej jednak skoro komornik uzyskał już większą kwotę niż należność główna, prawdopodobnie postępowanie niebawem zostanie zakończone. Wraz z zakończeniem egzekucji, komornik wydaje postanowienie, a w nim wylicza opłaty i inne wydatki.

Zatem możesz czekać na przedmiotowe postanowieniu lub wykonać telefon do kancelarii komorniczej i zapytać o szczegóły sprawy, a przede wszystkim spróbować ustalić, czy do całkowitego zamknięcia sprawy pozostała jeszcze jakaś nieuregulowana kwota.

Odnośnie nadpłaty egzekucyjnej, to komornik po rozliczeniu egzekucji powinien zwrócić dłużnikowi wszystkie pieniądze potrącone ponad dochodzoną należność i koszty egzekucji. Jeśli tak się nie stanie, dłużnik może żądać zwrotu swoich pieniędzy, wysyłając do komornika odpowiednie wezwanie.

Odnośnie zwolnienia pensji i rachunku bankowego, to powinny one zostać odblokowane przez komornika wraz z wydaniem postanowienia kończącego egzekucję.

Niekiedy dochodzi jednak do błędu ze strony kancelarii komorniczej – zajęcie na rachunku trwa pomimo umorzenia egzekucji, w takim przypadku dłużnik musi sprawę zgłosić komornikowi, żądając zdjęcia blokady.

Twoja odpowiedź