Czy komornik może zająć dotację: Czyste Powietrze?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć dotację: Czyste Powietrze?
AvatarDariusz zapytał 7 miesięcy temu

Czy komornik może zająć dotację: Czyste Powietrze? Wczoraj w nocy z konta bankowego zniknęło mi 7 tys., zadzwoniłem na infolinię do banku i dowiedziałem się, że komornik zajął mi pieniądze ze sprawy cywilnej sprzed pewnie 10 lat, i tu pytanie, czy komornik może zająć dotację Czyste Powietrze?

Co zrobić, żeby pieniądze wróciły na konto? jestem winny za materiały budowlane.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się, że dotację z tzw. programu Czyste Powietrze można zaliczyć do wsparcia ze strony Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 831 § 1 pkt. 2 i 2a kpc w brzmieniu:

Nie podlegają egzekucji:

2) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;

2a) środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Mając powyższe na uwadze, uważam, że zasadne będzie zgłoszenie reklamacji w banku, który prowadzi Twój rachunek i złożenie żądania odblokowania zajętych środków. Reklamację można złożyć również telefonicznie, kontaktując się z infolinią banku.

W dalszej kolejności należy złożyć skargę na zajęcia do komornika.

W oparciu o wyżej cytowany przepis proszę także domagać się od komornika zwrotu zajętych sum. Do skargi należy dołączyć wydruk z konta wskazujący na pochodzenie zajętych środków.

Proszę pamiętać o terminie skargi na czynność komornika, który wynosi 7 dni od dnia dowiedzenia się o dokonanej czynności.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc
Skarga na czynności komornika – wzór

Myślę, że wykonanie powyżej opisanych kroków, skutkować będą zwrotem pieniędzy z dotacji.

Powodzenia.

Twoja odpowiedź